Икономика и бизнес

15 април 2018 14:31

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Ремонт на улици в Ловеч8 млн. лв.Основен ремонт на редица улици възнамерява да извърши местна власт в Ловеч. За целта е обявена обществена поръчка с бюджет малко над 8 млн. лв. без ДДС. Улиците са обединени в отделни пакети, за които ще се кандидатст...

източник: www.capital.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Кухи фирми, спиращи поръчки за милиони, вече ще доказват "заинтересованост"

17 July 2018 18:00

Вече има „зелена светлина“ по проблема с блокирането на обществени поръчки за милиони от кухи фирми. Справка на Actualno.com в сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) сочи, че за четири месеца четири от всички кухи фирми са спрели обществени поръчки за над 200 милиона лева. Реално обаче такива дружества са блокирали поръчки, чиято стойност надминава милиарди. Не е променено обстоятелството, че всяко заинтересовано лице може да обжалва обществена поръчка. Но преди

Само месец за оферти за 400 линейки за здравното министерство

11 July 2018 12:20

Министерството на здравеопазването отново поднови обществената поръчка за купуване и доставка на 400 линейки. Това стана след окончателно определение Върховния административен съд, който остави без уважение жалбата "Вайнман Технолоджи" ЕООД. Фирмата, която е със 100 лева капитал, на два пъти спира търга, обявен първоначално още през април. Срокът за подаване на оферти е до 10.08.2018 г. Планираната дата за отваряне на офертите е 13 август тази година. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг/набл. на пациенти/–185 броя; Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг/набл. на пациенти/–42 броя; Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4Х4 – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг/набл. на пациенти/–78 броя; Линейка за интензивни медицински грижи, тип C – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, интензивно лечение и мониторинг /набл. на пациенти/– 95 броя. Купуването на линейките е част от инвестиционния проект за модернизация на спешната медицинска помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. Общият бюджет по проекта е над 163 млн. лв., като включва и модернизация на 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ.

Антимонополната комисия: ГКПП „Рудозем-Ксанти“ е твърде важен за целия регион

10 July 2018 12:41

Забавянето на процедурата за ГКПП „Рудозем-Ксанти“ би увредило интересите не само на възложителя и на жителите на целия Южен централен район, но и националните интереси, доколкото с изпълнението на обществената поръчка е свързано осигуряването на нормален транспортен достъп и свързаност с Беломорието. С отварянето на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ са свързани големи надежди за икономически възход в областта и целия Южен централен район най-вече в сфера

Отварят ценовите оферти за тунел "Железница"

05 July 2018 07:14

Днес, 5 юли, се отварят ценовите оферти в откритата процедура за "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 тунел "Железница". Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 година. Обществената поръчка е в 3 обособени позиции - за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият дос

ЕК подозира саботаж за железопътни проекти в България

03 July 2018 18:50

Европейската комисия има съмнения за нарочни саботажи на обществени поръчки за железопътна модернизация с цел пари по оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" да се пренасочан към пътна инфраструктура и други проекти. Това е заявил представителят на Комисията Аурелио Сесилио на заседание на Комитета по наблюдение на оперативната програма "Транспорт", твърдят в нарочна позиция от "Демократична България". От обединението са приложили и част от стенограма от проведеното заседание. И предупреждават, че има риск България да загуби финансиране от 1 млрд. лева от оперативната програма. Според политическото извънпарламентарно обединение от проведено заседание на Комитета по наблюдение на Оперативна програма "Транспорт" става ясно, че "поради критично забавяне на процедурите за възлагане на най-големия предвиден за изпълнение железопътен проект в страната (Елин Пелин – Костенец), същият ще бъде отложен за следващия програмен период. Стойността на този проект е 451 млн. евро."  "След взетото решение, управляващият орган изпраща писмо до ДП „НКЖИ“, с което ги призовава да предложат други проекти за реализацията в рамките на този бюджет. Единственият проект, който може да бъде финансиран по Оперативната програма в този бюджет е участъкът Видин – Медковец, част от линията Видин – София – Кулата. Този проект е част от основната TEN-T мрежа, за него са похарчени над 10 млн. лв до момента, направени са – анализ разходи-ползи, предпроектни проучвания, идеен и технически проект. Проектът е включен и в постановление на МС 509/2011, чрез което се определя като обект за приоритетно финансиране. Скандалното в тази ситуация е, че на заседанието на Комитета по наблюдение управляващият орган насочва ДП „НКЖИ“ да ускори работата по модернизацията на ЖП линията Русе – Варна. Този проект не попада в основната TEN-T мрежа, което признава и министър Николина Ангелкова през 2016 г. Опитът за финансиране на проекта Русе – Варна ще бъде пагубен и ще доведе до загуба на близо един милиард лева, тъй като има договорена приоритетност между всички държави членки за реализиране първо на основната TEN-T мрежа, а в последствие на разширената. Тази опасност се потвърждава и от писмо от Управителния орган до директора на НКЖИ. Проектът Русе – Варна е важен за страната ни, но не може да бъде финансиран с европари, докато не изградим TEN – T мрежата, казват от "Демократична България" По същество това поставя под риск изпълнението на цялата Оперативна програма "Транспорт" в текущия програмен период, предупреждават от извънпарламентарната опозиция. Според тях представителят на ЕС Сесилио е бил категоричен, че ЕК няма да допусне цитираното пренасочване на средствата за железопътния проект към друго перо и "препоръчва по най-бързия начин да се подадат за финансиране алтернативни железопътни проекти". Представителят на ЕК нарича обжалването на търгове в сектора "национален спорт" и дава да се разбере, че комисията одобрява промените в Закона за обществените поръчки, с които бе ограничен кръгът от лица, които могат да оспорят обществени поръчки. Въведе се изрично изискване жалбоподателят да докаже пряк интерес в съответния търг, с чиито условия не е съгласен.  ГЕРБ спира "саботажа" на търгове, съд ще грози недобросъвестните Според "Демократична България"  националния и европейски интерес е страната ни приоритетно да развива основната европейска TEN-T мрежа, част от която е направлението Видин – София – Кулата като най-пряк път между големите контейнерни пристанища на Егейско море и Централна и Западна Европа. "Най-прекият път до Централна и Западна Европа на пристигащите азиатски товари по море минава именно по това направление. Развитието му е шанс за икономически растеж за най-бедния европейски и български регион – Северозападния. Добрата обезпеченост с модерна жп инфраструктура винаги е действала като катализатор за инвестициите, там където е изградена", се казва в позицията им. Изброени са и фактите, поради които проектът „Видин – Медковец“ е от ключово значение за страната ни: – Ще стимулира реално развитието на Северозапада; – Ще създаде оперативно съвместима свързаност на транспортната мрежа на Гърция и България с тази на останалите държави от ЕС; – Ще привлече допълнително товари от гръцките пристанища към вътрешността на Европейския съюз, които ще преминават през България; – Проектът „Русе – Варна“ е възможен чак след реализацията на всички участъци от основната TEN – T мрежа; – При ремонт на жп линията “Русе – Варна”, товарите от Турция към ЕС, минаващи през Русе, ще бъдат принудени да заобикалят България; Във връзка с реалния риск България да изгуби сериозни средства по оперативна програма "Транспорт", „Демократична България“ настоява за следното: – ДП „НКЖИ“ незабавно да подаде за финансиране пред УО на ОПТТИ напълно готовия проект „Видин – Медковец“, на стойност 405 млн евро, който да замести изостаналия проект „Елин Пелин – Костенец“; – Министър Московски, който 2 пъти бе избран за народен представител от Видин, публично да заяви, че поема отговорност за реализацията на проекта „Видин – Медковец“, като единствения възможен за реализация проект от основната TEN-T мрежа.  

8 кандидати да строят софийското околовръстно от връзката с АМ "Тракия" до "Младост"

29 June 2018 16:37

Осем са отворените оферти в откритата обществена поръчка за проектиране и строителство на над 6 км от Софийския околовръстен път II-18 в участъка от км 35+260 до км 41+340. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Това е отсечката от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“. Индикативната стойност на проекта е 123 млн. лв. без ДДС и ще се финансира от републиканския бюджет. Отворените оферти по реда на пост

КЗК е образувала над 9000 производства за нарушения при обществени поръчки

28 June 2018 13:13

През 2017 г. КЗК е образувала общо 1117 производства, от които 139 по Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, 9575 по Закона за обществените поръчки и 21 - по Закона за концесиите. Парламентът прие годишния доклад за дейността на комисията за 2017 г.

МВР пуска обществени поръчки за вещево имущество за 13,1 млн. лв.

16 June 2018 16:37

Заради неосигуряването на оборудване на служителите за 2017 г. до днешна дата са им изплатени близо 17 030 000 лева

Властта призна за проблеми с обществените поръчки

15 June 2018 10:48

Приоритетът за кабинета е в рамките на 1 година да тръгнат електронните обществени поръчки. Стане ли това, ще се решат много от проблемите, които имаме. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция с участието на еврокомисаря по вътрешен пазар Елжбета Биенковска. Друг важен въпрос, който стои на дневен ред, е как да се прецизират конкурсните процедури и да се намали масовото обжалване на обществени поръчки, открои Дончев. Като пример той посочи, че изграждането на тол

Каракачанов ще предложи промени за обществените поръчки заради загиналите пилоти

14 June 2018 10:00

Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще предложи промени в Закона за обществените поръчки заради инцидента с падналия хеликоптер, при който загинаха двама пилоти. "Не може хора, продаващи бикини да обжалват ремонт на хеликоптер. Такива фирми нямат никакъв правен или икономически интерес. Тези неща в нормалните държави са решени по нормален начин", коментира вицепремиерът в интервю за bTV. Каракачанов уточни, че от 245 пилоти на щат - едва половината от тях летят