Образование и семейство

17 април 2018 17:56

Започна строежът на социален център в кв. Орландовци

Целта на проекта е да осигури социална, педагогическа и психологическа подкрепа на деца и семейства в затруднение...

източник: www.vesti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Близо 200 старозагорци са ползвали услуги по проект “Заедно за независим живот“

10 August 2018 11:09

Община Стара Загора приключи изпълнението на проект „Заедно за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, Прио...

Във Варна отваря врати първият дневен център за деца аутисти

06 August 2018 18:46

Във Варна ще отвори врати първият дневен център за деца с аутизъм. От началото на следващата година в него ще се обучават 30 деца. Сградата е дарена от социалното министерство. За ремонта и терапевтичното оборудване обаче екипът от специалисти разчита на доброволчески труд и дарения.

Първият център за малки хора в България отваря врати в София

01 August 2018 23:03

Център за интегриране, рехабилитация и социални дейности за хора с нисък ръст предстои да отвори врати в София. Подобна услуга се създава за първи път у нас, а освен на място, специалистите ще оказват помощ, както чрез мобилен екип из цялата страна, така и през Интернет. Центърът се очаква да заработи през октомври.

Пет нови социални услуги ще бъдат разкрити на територията на община Велико Търново

20 July 2018 07:55

Пет нови социални услуги ще бъдат разкрити на територията на община Велико Търново. Общинските съветница дадоха съгласие Общината да кандидатства с проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитров

Проект помага на родители на деца с увреждания във Варна

17 July 2018 07:25

Специалистите от Карин дом във Варна, които помагат на деца с увреждания, започват работа по нов проект. Той е насочен към родителите. Те ще бъдат обучавани как по-пълноценно да помагат на децата си. Проектът е единствен по рода си в страната и се финансира от социалното министерство.Вижте репортажа на Нора Бочева и Деян Овчаров.

ОП "Развитие на човешките ресурси“: Очи на четири лапи

12 July 2018 08:52

Фондация "Очи на четири лапи" открива социално предприятие благодарение на финансиране по ОП "Развитие на човешките ресурси". От фондацията са единствените в страната, които обучават кучета водачи и кучета асистенти за хора с увреждания. С развитието на социалното предприятие те се надяват да увеличат собствените си приходи, да самофинансират част от дейностите си и да продължат да разширяват социалните услуги, които предлагат.

Нова социална услуга в помощ на "проблемни деца"

12 July 2018 07:20

Нова социална услуга в помощ на т.нар. „проблемни деца" предлага Българският червен кръст в Русе. В момента те са в Център за настаняване от семеен тип, където обаче не получават достатъчно грижи за по-доброто им здравословно и емоционално развитие.Вижте репортажа на Андрей Кючуков.

Търсят се специалисти за работа по нов социален проект във Враца

05 July 2018 09:00

Във връзка с изпълнението на новия проект "Отвъд хоризонта - нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца", Сдружение "Алианс Балкани" обявява 6 свободни работни позиции със срок на заетост две години за психолози, логопед, арт терапевт, музикотерапевт и кинезитерапевт. Проектът се реализира в партньорство с Община Враца. Неговата основна цел е да допринесе за напредъка на деинституционализацията и социалното приобщаване на деца и младежи в риск чрез прилагане на програми и инициативи в подкрепа на тяхното личностно развитие, умения за самостоятелност, учене и работа.

Модернизират кухнята на Патронажа в Монтана

29 June 2018 16:20

Ново кухненско оборудване ще бъде доставено до четири месеца за кухнята на Домашния социален патронаж в Монтана, съобщи кметът Златко Живков. Инвестицията е в размер на 30 хиляди лева и е възможна благодарение на съвместния проект между фонд „Социална закрила” и общината. На този етап услугата на патронажа стига до 1330 души.

Държавата ще прехвърля част от социалните услуги на общините

13 June 2018 14:22

Държавата да гарантира минимален пакет от социални услуги, залегнали в национална карта. Това е заложено в Концепция на Закон за социалните услуги, публикувана за обществено обсъждане, пише БТА.  В закона се предвижда услугите да бъдат планирани въз основа на национална карта за тях според анализ на потребностите, който е по критерии, свързани с демографския профил на населението. Чрез картата ще бъде определен минимален пакет от социални услуги за всяка община и област. Картата цели да определи потребностите, които трябва да бъдат посрещнати чрез финансиране от държавния бюджет. Борисов от Турция: Бисер Петков остава социален министър В картата ще бъдат включени всички услуги, за които държавата предоставя финансиране, независимо дали е пълно или частично (в случаите, в които има смесено финансиране от държавния и общинския бюджет). Общините ще могат да развиват допълнителни услуги, невключени в минималния пакет, с общинско или друго финансиране, но не и с финансиране от държавния бюджет.  Към настоящия момент почти всички социални услуги се финансират от държавния бюджет. Финансирането на услуги изцяло от общинските бюджети или от други източници няма да е предмет на закона и подзаконовата уредба към него. Това обаче няма да изключи държавен контрол на качеството им.  В Закона за социалните услуги ще бъде въведен общ лицензионен режим за всички социални услуги, независимо от възрастовата група на техните потребители. Регистърът на операторите ще се поддържа от специализирана агенция към социалното министерство, която ще има и частични контролиращи функции при предварителния подбор на кандидатите за тази дейност. В Закона за социалните услуги ще бъде регламентирана и процедура за създаване с финансиране от държавния бюджет на социални услуги, които да посрещат потребностите на потребители от няколко общини. Ще бъде нормативно уредена възможност, когато дадена община не разполага с условия да предоставя определени услуги от картата на своя територия, а друга община има условията да предоставя услугите на повече потребители (извън максималния брой, определен в картата за тази община), финансирането за допълнителните потребители да се насочва към общината, която ще осигури предоставянето.  За първи път ще бъде дадена и възможност социалните услуги да могат да се финансират едновременно от различни източници, като редът ще бъде определен в подзаконовата уредба. Ще има възможност не само за смесено финансиране от държавния и общинския бюджет, но и за финансиране от частни лица и реално развитие на различни форми на публично-частното партньорство.  В сегашното законодателство единствено е регламентирано, че финансираните от държавния бюджет социални услуги са делегирани от държавата дейности, а финансираните от общинските бюджети - местни дейности.  Самото финансиране от държавния бюджет се осъществява на база единни разходни стандарти, определени в решение на МС, т.е. по еднакъв начин за всички услуги. Този начин на финансиране - единен разходен стандарт за един потребител за една година, не отчита спецификата на различните социални услуги. Той е приложим за резидентни услуги и услуги, които предлагат целодневна грижа на потребителя, но не е адекватен за услуги в домашна среда (асистентските услуги). Те налагат напълно различен модел за финансиране, тъй като при тези услуги основно се финансира възнаграждението, а няма материална издръжка. Това важи и за всички мобилни услуги.  При почасовите консултативни услуги пък водещ е периодът от време на извършване на дейността, а не броят на потребителите. Разликите в същността и начина на предоставяне на различните услуги трябва да бъдат отчетени и при тяхното финансиране, пише в концепцията на закона.  В Закона за социалните услуги ще бъдат определени случаите, в които хората ползват услугите без заплащане, т.е. изцяло за сметка на държавния бюджет, а в подзаконовата уредба ще бъдат регламентирани критерии за частично заплащане. Стойността на всяка една дейност ще бъде определена заедно с определянето на стандартите и размерите на финансирането. В Закона за социалните услуги ще бъде регламентирана и възможност за финансова помощ за ползване на социални услуги за хора, на които не може да бъде осигурено ползване на социална услуга, финансирана от държавния бюджет, независимо че имат право да ползват такава без заплащане. Финансовата помощ ще бъде в размер на стойността/цената на услугата, която хората биха платили, ако дължаха такса в държавно финансираната услуга и ще бъде целева само за ползване на услуга от същия вид от частен доставчик.