Регионални

24 април 2018 10:30

Безработните във Видин, Враца и Монтана намаляват

От началото на годината до момента броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда от региона е намалял с около 1200 лица, като в края на март те наброяват 23 611. Спрямо февруари регистрираните безработни са с 576 души по-малко, а спрямо годин...

източник: www.medianews.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Започва изготвянето на проекти за ремонта на пътя Ребърково-Люти дол-Ботевград

17 May 2018 12:50

Подписани са договорите за изработване на технически проекти за рехабилитацията на близо 45 км третокласни пътища в Северозападна България. Въз основа на тях след това ще бъдат ремонтирани 11,8 км от път IIІ-121 Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула и 33 км от път IIІ-161 Ребърково – Люти дол – Ботевград., съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура"

Цветанов: Северозападна България е във фокуса на правителството и на управляващото мнозинство в НС

15 May 2018 17:14

Зам.-председателят на партията изрази своята удовлетвореност, че с подкрепата на правителството община Видин е излязла от тежкото финансово състояние и изпълнява успешно финансово – оздравителния си план

В село Кулата няма безработица

15 May 2018 11:50

В петричкото село Кулата няма безработица. Причината е в близостта му до границата с Гърция. Местните хора намират работа в няколкото бензиностанции, казина и магазини, които всеки ден се посещават от гръцки граждани.

Лотарийните билети - най-търсената стока в Северозапада

09 May 2018 16:10

Търкането на билети от лотарията стана поминък в Северозапада. Колкото повече пари губят, толкова по-скъпи нови билети купуват, споделят местните. Страстта към узаконения хазарт се е превърнала в епидемия.

60% от учителите на Северозападна България се нуждаят от дигитални умения

03 May 2018 12:45

60% от учителите в Северозападна България изпитват необходимост от допълнителни дигитални умения, съобщиха от Дигитална национална коалиция.Те се позовават на проучване на "Gallup International", направено по тяхна поръчка в края на март. Интервюирани са 322 учители от общо 215 училища и детски градини в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен.

Укрепват две свлачища на републикански пътища в Северозападна България

03 May 2018 09:50

АПИ е бенифициент на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за: Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа - Фаза 1. Тя ще се финансира от приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на договора е 3 325 623,06 лв. с ДДС, информират от пресцентъра на АПИ.

Евростат: Рекордно ниска безработица в България

02 May 2018 17:08

Броят на безработните българи е намалял до 179 000

Северна България - първенец по дела за несъстоятелност

01 May 2018 14:46

Данните за дейността на съдилищата, публикувани от Висшия съдебен съвет, дават точна информация за постановените решения по дела за несъстоятелност в окръжните съдилища в страната. Окръжните съдилища в страната решават средно по около 1200 дела за несъстоятелност годишно в периода 2010-2017 година. (1) Динамиката в делата за несъстоятелност, очаквано, е свързана с икономическата конюнктура и бизнес цикъла – в лошите за икономиката години, с известен лаг, се увеличават и делата за несъстоятелност, докато в силните години те падат. През 2010 г. окръжните съдилища решават 23 дела за несъстоятелност на 10 хиляди предприятия като броят им се увеличава до пика през 2013 г., когато стават 42 дела на 10 хиляди предприятия, а след това започва спад до 24 дела на 10 хиляди предприятия през 2017 година. Картата на страната по средногодишен брой на решенията по дела за несъстоятелност на 10 хиляди нефинансови предприятия за периода 2010-2017 г. показва известна клъстеризация на областите, т.е. струпване на делата в определени области. Със сравнително висок относителен брой на делата за несъстоятелност са две групи от области в Северна България. Северозападната група е представена от областите Монтана, Враца и Плевен, а североизточната – от Русе и Разград. Във всички тези области окръжните съдилища средногодишно решават по над 50 дела за несъстоятелност на 10 хиляди предприятия. Същевременно в други групи от области се наблюдава сравнително нисък относителен брой на решенията по дела за несъстоятелност. Това са групата на областите Габрово и Велико Търново, както и групата на областите по южната граница на страната (с изключение на Смолян) – Благоевград, Кърджали, Хасково, Ямбол. Всички окръжни съдилища в тези две групи решават средногодишно по под 20 дела за несъстоятелност на 10 хиляди предприятия. Важно е да се отбележи, че делата за несъстоятелност по правило се гледат изключително по седалището на неплатежоспособния или свръхзадължен търговец. Свободата за длъжника да смени седалището и адреса си на управление и след това да поиска откриване на производство по несъстоятелност го поставя в изключително преимущественото състояние да избира съда, пред който да се гледат делата му. Така кредиторите, създали договорни отношения с вече несъстоятелния търговец, са длъжни да се съобразят и с този негативен за отношенията им факт. Окръжният съд във Враца е този с най-голям относителен брой на постановените решения за несъстоятелност в страната. През последните пет години съдът постановява по над 50 решения годишно,  което, съотнесено с броя на нефинансовите предприятия в областта (малко под 6 хиляди), прави по средно 100 дела за несъстоятелност на 10 хиляди предприятия годишно. За целия разглеждан период, 2010-2017 г., окръжният съд във Враца постановява средногодишно по 88 решения за несъстоятелност на 10 хиляди предприятия, което е близо тройно над средната за страната стойност и значително над втората област с най-много решения – Монтана. Изследване на в-к „Капитал” от януари 2017 г. обяснява тази тенденция с миграцията на дела от Софийски градски съд (СГС) към Окръжен съд-Враца. С оглед счупването на порочния модел на управление в СГС при председателството на Владимира Янева се е търсил друг съдебен оазис за занижен контрол от страна на съда в производството по несъстоятелност. Окръжният съд в Монтана постановява средно по 30 решения за несъстоятелност годишно или 67 решения на 10 хиляди предприятия за периода 2010-2017 година. Именно той е съдът с най-голямо намаление на делата по несъстоятелност за разглеждания периода – от средно 80 годишно в периода 2010-2013 г. до двойно по-малко през последните три години. Въпреки това и през 2017 г. относителният брой на решенията остава близо двойно по-висок от средния за страната. Към групата на Враца и Монтана с най-много решения за несъстоятелност може да се причисли и съседната област Плевен с 56 решения на 10 хиляди предприятия средногодишно за разглеждания период. Вторият клъстър от области със сравнително много решения за несъстоятелност е този на окръжните съдилища в Разград, Русе, Силистра и Търговище. При всички тях се наблюдава сравнително висок относителен брой на решенията в началото на периода, който впоследствие намалява значително, но е съпроводен и с намаление на броя на работещите предприятия в областта. Така средногодишният относителен брой на решенията по несъстоятелност намалява близо двойно, но остава значително над средните за страната нива. Окръжният съд в Благоевград е този с най-малък относителен брой на делата по несъстоятелност с по 10 дела на 10 хиляди предприятия средногодишно в периода 2010-2017 година. През последните години относителният брой на делата намалява значително заради едновременно намаляване на броя на делата и увеличаване на броя на нефинансовите предприятия в страната. През 2017 г. те достигат до 6 дела на 10 хиляди предприятия, което е четири пъти по-ниска стойност от средната за страната (24 на 10 хиляди предприятия). На второ място по най-малък относителен брой на делата по несъстоятелност е окръжният съд във Велико Търново с 15 дела на 10 хиляди предприятия средногодишно за периода 2010-2017 година. В съседната област Габрово делата по несъстоятелност също са със сравнително нисък относителен брой. Другият клъстър от области със сравнително нисък относителен брой на делата по несъстоятелност се състои от Кърджали, Хасково и Ямбол със съответно 16, 17 и 18 дела на 10 хиляди предприятия годишно за периода 2010-2017 година. Като цяло данните показват, че няма силна връзка между икономическото развитие на областта и относителният брой на делата по несъстоятелност, разглеждани от окръжните съдилища. В този случай ясно изразените предпочитания към един или друг съд могат да се дължат или на възможността за влияние върху определени съдебни състави, или на степента на натовареност на съдиите, която предопределя бързината на производството. 1) Броят на нефинансовите предприятия за 2016 г. и 2017 г. представлява екстраполация на ръста им от последните три години, за които има официални данни. Анализът е на Института за пазарна икономика

Радев: Необходима е много по-сериозна подкрепа за местните власти за развитието на Северозапада

20 April 2018 13:37

Държавният глава отново подчерта, че трябва да се даден шанс на финансовата децентрализация, с която да бъдат увеличени и възможностите на местните власти да осъществяват проектите с най-голямо значение за региона

От началото на годината безработните са намалели с над 15 000

16 April 2018 14:54

От началото на годината до момента броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 15 000, като през март те наброяват 221 600 лица. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта. Спрямо февруари регистрираните безработни са с 9011 души по-малко, а спрямо година по-рано – с 40 171. Данните на административната статистика на Агенцията по заетостта сочат устойчива тенденция за намаляване на безработицата, като през март регистрираното равнище в страната