Регионални

14 юни 2018 10:19

Екоинспекцията в Монтана провери сигнал за мъртва риба в язовир "Мартиново"

Eксперти от РИОСВ - Монтана и от Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за наличие на голямо количество мъртва риба в язовир "Мартиново” в землището на село Мартиново, община Чипровци. В присъствието на сигналоподателя е извършен оглед на р...

източник: www.medianews.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Община Минерални бани прехвърли 50 язовира на държавата

08 October 2018 10:27

Водоемите нямат изградени основни изпускатели, които се изискват от Агенцията за метерологичен и технически надзор. Необходими са и аварийно възстановителни работи – по дига, откоси, изпускател и преливник

Министерски съвет: Язовирите "Огоста" и "Бели Искър" са за основен ремонт

03 October 2018 12:55

Правителството прие решение, с което допълва одобрения списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. В списъка се включват язовирите „Огоста“ в община Монтана и „Бели Искър“ в община Самоков, с което се създават условия да се предприемат необходимите мерки за осигуряване на изправното техническо състояние на язовирните стени на двата обекта и съоръженията към тях и за тяхната безопасна е

Решено! 18 язовира в община Враца се прехвърлят безвъзмездно на държавата

13 September 2018 10:55

На територията на община Враца има 19 броя язовира, публична общинска собственост, от които 11 са отдадени на концесия, а останалите 8 броя се стопанисват от Община Враца. На заседание на Общинския съвет вчера, беше взето решение всичките те, с изключение на един, да бъдат прехвърлени на държавата. В докладната си кметът, Калин Каменов се мотивира така: „Язовирите по смисъла на Закона за устройство на територията представляват строежи първа категория, поддържането и реконструкцията на които изискват значителен финансов ресурс. Въпреки усилията за тяхното поддържане, в това число и на съоръженията към тях, в дължимото по закон техническо и експлоатационно състояние, Община Враца не успява да се справи с произтичащите от закона задължения на собственик на същите. От една страна липсва възможност за отделяне на собствен финансов ресурс от общинския бюджет, който да е достатъчен за покриване на разходите по поддръжка и експлоатация на язовирите, а от друга - с оглед големите размери на санкциите, предвидени по Закона на водите, Общината е поставена в положение да носи бреме, непосилно за последната.”

Община Смолян дава два язовира на държавата

06 September 2018 13:53

Два язовира на държавата смята да предложи община Смолян. Предложението за прехвърляне на микроязовирите „Лагера“ и „Кирянов гьол“ (по-известен като „Рибката“) е внесено пред местния парламент от кмета Николай Мелемов. Действието е във връзка с изменението в Закона за водите, с което кметовете на общини могат да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите, ако съответният Общин

Община Карнобат отказа да прехвърли собствеността на своите язовири на държавата

11 August 2018 16:14

Община Карнобат ще продължава да стопанисва самостоятелно язовирите си и отказа да ги прехвърли на държавата. Това съобщиха от пресслужбата на общината.

С 500 млн. лв. започва ремонт на язовирите в най-критично състояние

10 August 2018 13:23

Осигурени са 500 милиона лева, с които ще започне ремонтът на язовирите в най-критично състояние в страната, каза днес във Варна председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски. В областната администрация на крайморския град той участва в дискусия за промените в Закона за водите, която събра кметове на общини и експерти от различни институции.

Един милион шаранчета заплуваха в яз. "Малко Шарково"

29 July 2018 15:05

Един милиона шаранчета бяха пуснати във водите на яз. „Малко Шарково”. Рибата, която е със средно тегло 20 – 25 г, е дарена от Стоян Желев – рибопроизводител от село Роза. Екипът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) транспортира рибата със специални съдове от фермата в с. Роза до язовира, съобщиха от ИАРА. „Днешната акция е поредното доказателство за добрата работа между Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и

МВР: Неоснователни са слуховете за пропукване на стената на яз. „Студена“

27 July 2018 23:24

Множество сигнали за компрометиране и пропукване на язовирната стена на язовир „Студена“ са получени днес следобед и продължават и към този момент, се казва в извънредно съобщение на пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Перник, но те са неоснователни.

ДАМТН: Състоянието на язовирите в страната е нормално

25 July 2018 15:40

Към момента състоянието на язовирите на територията на цялата страна е нормално. Това каза председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на съвместна работна среща с областния управител на област Стара Загора Гергана Микова и кметове, и представители на общини от региона, съобщиха от пресцентъра на ДАМТН. Във връзка с проливните дъждове в страната през последните дни е задействан кризисният щаб на държавната агенция, въведени са 24-часо

Представиха резултатите от проверката на състоянието на язовирите в област Враца

25 July 2018 09:45

„Климатичните промени увеличават риска от бедствия, а те се случват и засягат нашата област сериозно през последните години. Нямаме никакво време за отлагане на съвместните мерки за превенция и недопускане на кризи, застрашаващи живота, здравето и имуществото на хората“, с тези думи областният управител на област Враца се обърна към участниците в работната среща, проведена днес в Областна администрация – Враца. Кметове и представители на общини, ръководители и представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионален отдел на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“, „Пътна полиция“, Регионална здравна инспекция, Български червен кръст, Областно пътно управление разискваха темите, свързани с намаляване риска от бедствия и разработването на Областния план за защита при бедствия.