Икономика и бизнес

12 юли 2018 16:49

Индустриалното производство в България расте с по-бързи темпове от средното в ЕС

Сред държавите членки най-голямо увеличение на промишленото производство през май спрямо април е регистрирано в Литва...

източник: epicenter.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Ботсвана и Перу изпреварват България по икономическа свобода

25 September 2018 12:30

България отбелязва нищожен напредък при икономическата свобода в страна, но той не е достатъчен, за да я измести по-напред от досегашната 46-та позиция сред 162 държави в годишния доклад за 2018 г. "Икономическа свобода по света”, изготвен от канадския институт "Фрейзър” и разпространен за България от Института за пазарна икономика (ИПИ). Докладът представя картината през 2016 г. – последната година, за която има налични официални данни за всички страни

Томислав Дончев: Стига вече с икономика, базирана на ниска цена на труда

24 September 2018 16:27

Панаирът трябва да е устройството, което ще измери пулса на българската икономика, това каза вицепремиерът Томислав Дончев на откриването на 74-ия Международен технически панаир в Пловдив, предаде БТА. "През последните 10 години, докато спорим за реформи в държавните системи, българският бизнес и българските предприемачи сами направиха една значима реформа. Тихо и неусетно българската икономика мигрира от икономика базирана на спекулации с недвижими имоти, услуги и бързи пари към повече производство и експорт. Българските производители успешно се конкурират на общия пазар, изнасяме повече и изнасяме стоки с по-висока добавена стойност". Вицепремиерът отбеляза, че е дошло време да се направи и следващата крачка. "Не може да развиваме икономика, базирана на ниска цена на труда и ниска цена на ресурса. Все повече и държавата, и бизнесът трябва да инвестират във високи технологии и роботизация, което да повиши добавена стойност на продукцията".  Дончев посочи, че държавата не е наблюдател на този процес, защото няма как да развиваме индустрия 4.0, ако администрацията и образованието са съответно 1.0 и 2.0. "Държавата трябва да е силна там, където има нужда от нея и да се оттегли, там където пречи. А панаирът ще бъде тази диагностика докъде сме, докъде сме стигнали, какви стоки и колко изложители, производители, иновации и клиенти са се появили тук", заключи вицепремиерът. В 74-ия Международен технически панаир в Пловдив участват 550 фирми и компании от 35 държави от Европа, Азия и Северна Америка, които показват модерните технологии, продукти и услуги в сферата на електрониката и електротехниката, енергетиката и екологията, информационните технологии, роботиката и автоматизацията, машиностроенето, строителството, водния сектор, химическата промишленост, транспорта и автосервизното оборудване, автомобилната индустрия. Страна партньор на международното изложение тази година е Индия, която участва с 46 свои компании. И тази година най-големи са експозициите на изложбите "Машиностероене" и "Стройтех", съществено увеличение имат и "Елтех" и "Енеко", с 36 и 23 процента. Авомобилното изложение "Ауто сити Пловдив" демонстрира много и едни от най-големите новости в сферата, сред които хитови електромобили, както и демонстрации за реставриране и пълна промяна на интериора на автомобила. Съюзът на изобретателите показва 17 непоказвани досега разработки на учени от шест държави. Международният технически панаир в Пловдив продължава до 29 септември.

Инвестициите на българи в чужбина са повече от чуждите вложения у нас

20 September 2018 07:30

Инвестициите на български предприемачи зад граница вече изпреварват привлечените чужди капитали в нашата икономика. Това показва статистиката на БНБ за първите седем месеца на годината. От януари до края на юли обемът на инвестираните в чужбина български капитали е 278.9 млн. евро. В същото време преките чужди инвестиции, вложени у нас, са на стойност 219.9 млн. евро. Данните на БНБ най-вероятно ще бъдат коригирани в следващите месеци леко нагоре, но тенденцията за спад на преките чужди инвести

Бойко ​Борисов: Имаме едни от най-добрите условия в Европа за правене на бизнес

18 September 2018 09:52

Премиерът Бойко Борисов заяви по време на среща с членове на Американската търговска камара, че може само да ни радва, че САЩ вече са шести по инвестиции в България, което се дължи на добрия бизнес климат в България.

Инфлацията у нас стигна 3,5%

14 September 2018 11:00

Инфлацията у нас се задържа на най-високото си ниво от четири години насам. За година животът е поскъпнал с 3,5%, обяви Националният статистически институт, цитиран от бТВ. Основният двигател на инфлацията е цената на петрола, която повлича след себе си останалите стоки и услуги. България не е изключение. В последната година транспортът у нас е поскъпнал с близо 9%.  Издръжката на жилището – ток, вода и горива също излиза по-скъпо спрямо миналата година. Повишение има и в цен

БВП нараства с 3.4% през второто тримесечие на 2018

07 September 2018 12:17

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно

Температурният датчик на БНБ

31 August 2018 11:03

Темата накратко- Централната банка алармира, че икономиката започва да прегрява, а финансовият сектор трупа цикличен риск.- Предупреждението е сигнал към банките, че скоро може да им бъде въведен още един буфер.- Текущо това не би било проблем за опериращия с капиталов излишък сектор, но предстоят проверки на ЕЦБ, които може да открият дупки в отделни банки. Лошата страна на циклите в икономиката (освен очевидното, че неминуемо идва моментът за спад) е, че...

НСИ: Стопанската конюнктура през август се влошава

29 August 2018 23:30

През август 2018 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Общият показател на бизнес климата намалява с 2,9 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 1,9 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 37,7% и 33,7% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите прогнозират запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3,8 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящата строителна активност се подобряват в сравнение с последния месец, докато прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище. През август анкетата отчита засилване на негативното влияние на факторите „недостиг на работна сила“ и „конкуренция в бранша“, които изместват на трето място затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда. Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 4,0 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, следван от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 2,8 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги са по-оптимистични. Очакванията на мениджърите относно продажните цени в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

За първите 6 месеца бюджетът на плюс с над 2 милиарда

15 August 2018 12:27

В края на първото полугодие правителството отчита излишък от 2.014 милиарда лева по бюджета. Това показва отчета за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 г., одобрен на заседанието на правителството днес. Бюджетната комисия прие по-висок акциз за бездимните цигари Салдото по консолидираната фискална програма (републиканския плюс общинските бюджети) на касова основа към юни 2018 г. е положително - в размер на 1 713.9 млн. лева (1.6% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 014.4 млн. лева и дефицит по европейските средства от 300.5 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2018 г. са 19 210.1 млн. лева или 50.3 % от годишните разчети. КНСБ иска над 1.6 милиарда от бюджет 2019 за заплати и издръжка Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 699.5 млн. лева (10.1%), а постъпленията от помощи са близки по размер (увеличение с 27.4 млн. лева или 4.1%). Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, е 16 021 млн. лева, което представлява 51.4 % от планираните за годината приходи. В номинално изражение Министерството на финансите отчита ръст на данъчните постъпления спрямо юни 2017 г. с 10.2% (1 482,7 млн. лева). Властта пробва да задържи парите в частните пенсионни фондове Приходите от преки данъци са 3 113.9 млн. лева или 54.1% от предвидените - при тях увеличението е с 342.9 млн. лева (12.4%). Приходите от косвени данъци са за 7 646.2 млн. лева, което е 50.4 % от годишните разчети. Съпоставено с данните към юни 2017 г., постъпленията в групата растат с 536 млн. лева (7.5 %). Постъпленията от ДДС са 5 101.5 млн. лева или 52.2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30 юни 2018 г. е 61.1 млн. лева. Приходите от акцизи са 2 408.4 млн. лв. (46.8% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118.2 млн. лева или 62.2% от планираните. Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676.3 млн. лева или 61.6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 584.6 млн. лева, което представлява 50.2% от плана. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13.8% (555.6 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 2 491.2 млн. лева, което представлява 53% изпълнение на годишните разчети, а от помощи - 697.9 млн. лева. България предлага по-високи вноски в бюджета на ЕС Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2018 г. възлизат на 17 496.1 млн. лв., което е 44.5 % от годишните разчети. За сравнение, разходите за същия период на предходната година са в размер на 15 737.3 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал - основно поради увеличението на заплатите на учителите в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. Държавата дава бонуси за учителите в отдалечените райони България е платила частта от вноската си в бюджета на Общността, която е 576.3 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 10.83 млрд. лева, в т.ч. 9.87 млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др. за 960 милиона лева. 

Инфлацията за юли е 0.7 на сто

14 August 2018 13:00

Инфлацията за юли спрямо юни е 0.7 на сто, съобщи Националният статистически институт. Инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.7 на сто, а годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.5 на сто. Средногодишната инфлация за периода август 2017 - юли 2018 г. спрямо периода август 2016 - юли 2017 г. е 2.4 на сто.