Икономика и бизнес

14 септември 2018 11:09

Увеличава се границата между бедни и богати

Осем пъти е разликата между средните доходи на най-бедните и най-богатите хора у нас. Това показват данните на КНСБ и фондация "Фридрих Егберд", които отчитат 10 години от въвеждането на плосък данък от 10% от доходите на всички хора. Според изнесена...

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Доходите ни се увеличават, но разходите се увеличават повече

16 November 2018 07:08

Доходите на българите се увеличават и през третото тримесечие, но е с много важното уточнение, че разходите също растат - и то повече от доходите. Това показва статистиката на НСИ, обобщена от в. "24 часа". Според данните, в периода юли-септември тази година средно доходът на един човек в България е 1541 лева, т.е. 7,7% повече на годишна работа. Само че разходите се увеличават с 9,8% на годишна база и достигат 1518 лева средно на човек. Храната продължава да е най-големият разход на

Колко ще растат заплатите?

14 November 2018 00:00

Повишаване на заплатите видимо е свързано с нарастването на заетостта, както сочат и от данните на НСИ от днес. Заплатите нарастват със 7.7% за последните 12 месеца, а за 4 години ръстът е 38%. Какво стои зад това: през последните 5 години икономиката създаде 220 хил. работни места, а коефициентът на заетост се увеличи с 9 пункта и достигна рекордна стойност от над 72%. Това коментира във „Фейсбук“ икономистът Лъчезар Богданов. Краткосрочният отговор на бизнеса към растящите разходи за труд трябва да е активизиране на хората, които не работят - вероятно обаче това са тези с най-ниска квалификация и мотивация. В средносрочен план допълнително увеличение на заплатите може да доведе до връщане на част от българите, които в момента са заети в други страни от ЕС. Дългосрочното решение обаче е едно - преструктуриране на икономиката към дейности с висока производителност на труда, позволяващи по-високи възнаграждения. Това обаче изисква иновации, повече физически капитал и технологии, и инвестиции в образование и умения на човешкия капитал.

1 117 лв. е средната месечна работна заплата в България по данни на НСИ

12 November 2018 11:49

През третото тримесечие на 2018 средната месечна работна заплата нараства със 7.7% спрямо същия период година по-рано

АИКБ: „Заплата в плик“ не е опция в европейска държава

08 November 2018 17:23

„За да няма „заплата в плик“, трябва да няма сиви пари в обръщение. Повече от 20 години, Асоциация на индустриалния капитал в България се бори срещу всяка проява на сиви практики. Като държава – членка на Европейския съюз, страната ни не може да позволи да приема никакви прояви на недекларирана заетост – тя нанася вреди на цялото ни общество, включително на работодателите, работниците и служителите“. Това заяви в своя реч по време на кръгла маса „Заплата в плик“, организирана от Национална агенция за приходите, д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник – председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Вредите, които нанася недекларираната заетост, засягат не само държавата, но и в много голяма степен работещите. Те възпрепятстват гъвкавостта и адаптивността на пазара на труда и водят до ерозия на осигурителната и пенсионната системи. Щетите за всички граждани са под формата на по-ниски обезщетения при болест, майчинство, безработица, по-труден достъп до кредити, както и получаването след време на по-ниска пенсия. Ограничаването и превенцията на неформалната икономика в България оказва директен ефект на подобряване на баланса на пазара на труда. „Заплата в плик безспорно е явление, което не просто носи загубите за държавата в размер на над 400 млн. лв. годишно, но и изкривява конкуренция и пазара у нас. Секторите, в които по-често се срещат подобни нарушения са строителството, търговията на едро и дребно, ресторантьорството, туризмът и транспортът. Планираме в началото на 2019 г. да съберем експертен съвет, в който участие да вземат представители на НАП, НОИ, ИА „Главна инспекция по труда“, работодателските и синдикалните организации. На него ще обсъдим мерки за намаляване на тези сиви практики. Част от тях могат да бъдат насочени към изключване на компаниите-нарушители от участие в обществени поръчки и др.“, заяви Росен Бъчваров, директор „Комуникации и протокол“ на НАП. Според анализ на АИКБ, неформалната заетост се среща най-често в микро и малки предприятия и почти липсва в средните и големите предприятия, които представляват 1,3% от всички компании у нас , но осигуряват близо 50 на сто от работните места в България. Данните показват още, че в този тип взаимоотношения по-често се включват работници и служители с ниска средна квалификация и много по-рядко висококвалифицирани такива. Работата в сивия сектор ощетява и работещите като ограничава техните трудови и осигурителни права и възможностите им да намерят по-качествена работа. По оценки на АИКБ, около 25% от брутния вътрешен продукт се произвежда в сенчестата икономика, а над 35 % от работната сила упражнява недекларирана заетост под една или друга форма. Нелоялната конкуренция, като резултат от неформалната икономика, влошава адаптивността на предприятията към промените. Сивата икономика е пречка пред конкурентоспособността и икономическия растеж на страната и генерира проблеми, които засягат както бизнеса, така и работната сила. Обичайна е връзката между бедност и обществена маргинализация и работата в неформалната икономика. Работещите в сивите сектори не са регистрирани и съответно защитени от трудовото законодателство. Не са обхванати и от останалите социално-защитни системи в държавата. Предприятията, прилагащи сиви практики в повечето случаи нямат или имат крайно недостатъчни умения, за да се възползват от достъпа до обучения, технологии, подкрепящи бизнеса дейности и инструменти, пазари, инвестиционен капитал (дори под формата на малки заеми). „Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който измерваме светлата част на българската икономика всяка година, се е повишил с над 3 пункта до 74.78 пункта за 2017 г. Така през последните три години отчитаме ясна тенденция на ускоряване на динамиката на свиване на неформалната икономика. Част от основните причини за положителните тенденции при индекса са финансовата и икономическа стабилност в страната, предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и ограничаване на „сивата“ икономика. Като добри примери за борба с този тип неформална икономика спокойно мога да посоча кампанията на НАП „Заплата в плик“, както и създадения от АИКБ Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика „Икономика на светло“, заяви д-р Ангелова. По думите ѝ е необходимо държавата и работодателите да работят заедно за намаляване на недекларираната заетост чрез създаване на обществена нетърпимост към всички ѝ форми на проявление. Освен тях трябва да се повиши количеството и качеството на контролната дейност на държавата, облекчаването на реда за сключване на еднодневни трудови договори по отношение на администриране и документация и др. Промените в информационните технологии през последните десет години, включително увеличената миграция, поставят допълнителни предизвикателства пред изсветляването на икономиката. Наред с това, основните причини задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ са липсата на реформи или недостатъчни реформи в сектори, в които те са спешно нужни, като – правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. Категорично най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда, като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големия проблем на българските предприемачи. Административно налаганите политики по доходите също са предпоставка за увеличаване на сивата икономика. Необоснованото административно увеличение на МРЗ и вследствие на това и на МОД, увеличаването на максималния осигурителен доход, безспорно ще доведат до укриване на доходи и плащане „под масата“. Участие в кръглата маса взеха над 30 души. Сред тях бяха представители на Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт, работодателски организации и други заинтересовани страни.

Новоназначените ще получават имейл с размера на декларираната им заплата

08 November 2018 13:49

Това е една от мерките, които приходната администрация планира да предприеме срещу укриването на доходи

Държавата губи 400 млн. лв. годишно от укрити осигуровки

08 November 2018 12:41

Над 400 млн. лева годишно губи държавата заради феномена "заплата в плик", съобщи говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров, цитиран от БНР. Съвместно приходната агенция и Главната инспекция по труда са разработили калкулатор, в който всеки може да изчисли колко губи лично, ако получава част от трудовото си възнаграждение в сивия сектор. Над 60 на сто от работодателите са оценени като рискови за укриване на данъци и осигуровки, съобщи говорителят на приходната агенция Росен Бъчваров. Загубите са не само за хазната, но и лично за работника: "Ако, например, човек получава 1000 лв. в действителност, но работодателят му плаща осигуровки на сумата от 500 лв., дългосрочната загуба с калкулатора, който сме разработили, показва загуба от порядъка на 60 000 лв.", каза Бъчваров. Най-рискови са секторите строителство и търговия на дребно. А ако човек се притеснява, че ще изгуби работата си, ако подаде сигнал, може да го направи анонимно в Инспекцията по труда, категорична е Дина Христова от институцията: "Факт е, че най-често сигналите се подават именно свързани с изпълнение на трудовите правоотношения – възникването им и работното време и заплащането на труда, а не толкова за условия на труд, здраве и безопасност“, каза Христова. От началото на годината до октомври в Инспекцията са подадени общо 5000 сигнала.

Бизнесът против увеличението на заплатите в бюджетния сектор

31 October 2018 01:30

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) категорично не подкрепя бюджета на държавното обществено осигуряване и заложените в Бюджет 2019 г. административно налагани политики по доходите, които се прокарват без съгласието на социалните партньори, а някои от тях - и без проведени консултации и преговори. Това се посочва в официалната позиция на АИКБ относно готвения от правителството проект за Бюджет 2019 г. Правителството одобри проектобюджета за 2019 г. Приоритетите на Бюджет 2019 са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите. Като цяло бизнесът изразява своето положително становище по проекта за държавен бюджет за 2019 г. В позицията си от асоциацията мотивират това с няколко точки: - Относително реалистична прогноза на ръста на БВП - 3.7%, която се доближава до прогнозирания от АИКБ ръст на БВП (3.8%); - Относително реалистична прогноза за нивото на безработицата - 4.8%, ръст на заетостта - 0.3% и ръст на компенсациите на заетите - 8.4%; - Запазване на ниска преразпределителна функция на бюджета - 38.3%; - Намаляване на нивото на държавния дълг и лихвите по него, очаква се размерът му към 31.12.2019 г. да бъде сведен до 22.2 млрд. лв. или около 19.1% от БВП; - Очаква се Бюджет 2018 да бъде изпълнен с 0.5% бюджетен излишък, т.е. приходите да надвишат разходите с около 600 млн. лв.; - Запазване на данъчния модел и на данъчните ставки и прогноза за увеличено ниво на приходите по консолидираната фискална програма за 2019 г.; - Увеличаване на разходите за сектор "Образование" с 358.9 млн. лв., като от тях 330 млн. лв. са за увеличение на заплатите с 20% на педагогическия персонал; - Опит за реформа в сектор "Здравеопазване", както и увеличаване на разходите с 545.9 млн. лв. в това число: 490 млн.лв. в бюджета на НЗОК и 55.9 млн. лв. в бюджета на Министерство на здравеопазването. Работодателите обаче не заявяват подкрепата си относно предложените в проекта държавен дефицит в размер на 0.5%, както и предвидените увеличение на заплатите и възнагражденията за полиция и вътрешен ред и сигурност и увеличение на капиталовите разходи в сектор "Отбрана". АИКБ се обявява също така против увеличението на възнагражденията на заетите в бюджетния сектор с 10%, с което, според асоциацията, изпълнителната власт категорично се отказва от реформа в държавната администрация. Бизнесът не подкрепя и това, че в проекта не са заложени достатъчно средства за култура и наука, за Националния план за действия по заетостта (НПДЗ), за рекламна политика на националния туристически продукт, както и в бюджета на Министерство на здравеопазването. "Категорично НЕ ПОДКРЕПЯМЕ заложените в Бюджет 2019 г. административно налагани политики по доходите, без съгласието на социалните партньори, а някои от тях - и без проведени консултации и преговори." Работодателите посочват няколко довода, поради които не подкрепят предвидения бюджет на държавното обществено осигуряване: - Необосновано административно увеличение на МРЗ от 510 лв. на 560 лв.; - Вместо отмяна на минималните осигурителни прагове, които от 3 години не се договарят, отново се получава необосновано административно увеличение на МОД като следствие на увеличената МРЗ; - Запазването на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит /класове/ за частния сектор; - Увеличаването на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. на 3 000 лв. в противоречие с програмата за управление и пролетната средносрочна бюджетна прогноза; - Увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - съответно за 2019 г. в размер на 560 лв.; - Увеличаване с 60% на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 350 лв. на 560 лв. от началото на 2019 г.; - Запазване на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност. Остават първите 3 дни болнични за сметка на работодателя. Предвиждаме нов ръст на разходите за обезщетенията за временна нетрудоспособност; - Недостатъчни реформи в областта на медицинската и трудовата експертиза и в отпускането на инвалидни пенсии. Предвиждаме нов ръст на инвалидните пенсии; - Запазване на 410 дни отпуск поради бременност и раждане. След който майките имат право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст срещу ниското обезщетение в размер на 380 лв. на месец, което задържа работната сила на майките извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка. Връщането им на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави трудна адаптацията им на работното място. АИКБ принципно не възразява срещу проекта за бюджет на НЗОК.

Продължава кампанията на КТ "Подкрепа" за промяна в заплащането на нощния труд

30 October 2018 06:54

Продължава кампанията на Конфедерацията на труда „Подкрепа" за промяна в заплащането и ограничаването на нощния труд.

Протест пред сградата на Министерския съвет

27 October 2018 12:11

В този час пред Министерския съвет се провежда протест, организиран от Национален синдикат "Защита". Той е срещу подоходната политика на правителството, поскъпването на горивата, скока на цените заради покачването на цената на газа. От синдиката искат увеличение на минималната работна заплата от януари догодина на 750 лева, а от 2020 г. - 1000 лева. Според проектобюджета за 2019 година, минималната работна заплата е 560 лева.

Жените в ЕС работят на практика два месеца безплатно

26 October 2018 19:07

Жените в ЕС работят два месеца безплатно в годината, ако доходите им бъдат сравнени с тези на мъжете. Това обяви днес в Брюксел еврокомисарката Вера Йоурова, която отговаря за равнопоставеността на половете. Калфин: Жените вкъщи работят 7 пъти повече от мъжете Тя говори по повод днешния ден на равното заплащане в ЕС. С него се отбелязва моментът, в който жените символично престават да получават пари за труда си до края на работната година, за разлика от своите колеги мъже. Йоурова определи тази практика като несправедлива. „Да се плаща на жените по-малко, отколкото на мъжете, е преди всичко несправедливо. За една и съща работа жените би трябвало да получават същата заплата. Това е и загуба за нашата икономика. Жените в ЕС съставляват над 60 на сто от завършилите висши учебни заведения. Логично това означава, че те би трябвало да имат по-добра работа и по-високо заплащане. Това е загуба на талант и инвестиции“, коментира еврокомисарката. Според нея неравностойното заплащане отваря още една несправедливост. Ниските надници увеличават риска от бедност при жените и с течение на времето създават пенсионна пропаст от 36.6 на сто между двата пола в полза на мъжете. Това означава по-висок риск от бедност при по-възрастните жени. Според Еврокомисията е наложително да се приеме законодателство, което да позволи повече баланс между професионалните и лични ангажименти. През миналата година един от всеки трима европейци не е могъл да вземе отпуск по семейни причини, а само четирима от десет мъже са взели родителски отпуск.