Икономика и бизнес

08 октомври 2018 12:11

Тристранните партньори обсъждат пакета от данъчни закони, предложени от Горанов

В Министерския съвет тристранните партньори обсъждат пакета от данъчни закони, предложен от финансовия министър Владислав Горанов. Синдикати, работодатели и правителство консултират текстовете преди те да влязат за обсъждане в парламента....

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

НАП се среща с тютюнопроизводители заради новото данъчно облагане

18 October 2018 11:31

Кметове на населени места и тютюнопроизводители от Благоевградска област ще се срещнат с експерти от Националната агенция за приходите. Поводът е недоволството на стопаните срещу облагането с данък на националните доплащания за производството.

След първо четене: Вдигат данъка за стари коли

18 October 2018 10:40

С 95 гласа "за" и 3 "против" депутатите приеха на първо четене промените в данъчните закони за следващата година. Две са основните промени, които се очаква да засегнат най-много хора - увеличение на данъка за стари автомобили и затягане на контрола на местните данъци.

Предложението на Горанов за по-тежко имотно данъчно бреме мина при правителството

18 October 2018 07:14

За необитаем имот няма да се намалява плащането на такса "смет", а ако някой е посочил повече от едно жилище за основно, да не се ползва от данъчна отстъпка в размер на 50%. А хората, които дават под наем необитаемите си жилища, пък са длъжни да обявяват това пред НАП и да плащат авансов данък - или те, или наемателите, ако са фирма. Това са основните акценти в пакета с данъчни промени, който правителството вече одобри и трябва да мине през парламента, предаде "24 часа". П

Под една десета от българските фирми са минали през независим финансов одит

17 October 2018 08:00

Финансовите отчети на малко над 15 000 фирми са били заверени от независими одитори през миналата година. При между 200 000 и 300 000 действащи предприятия у нас това е изключително нисък брой, отбелязаха от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На пресконференция вчера ръководството на института се противопостави на исканията на работодателските организации за спешни промени в Закона за счетоводството, с които от задължителен финансов одит да се освободят хиляди малки и сред

Държавата ще събере 19 млн. лв повече заради новите данъчни промени

16 October 2018 20:05

Държавният бюджет ще събере допълнително близо 19 млн. лв догодина заради последните промени в данъчното законодателство. С тях се въвежда пълно облагане на основното жилище и по-високи данъци за стари и неотговарящи на екостандартите автомобили. Текстовете бяха приети в бюджетната комисия към парламента за първо четене.

Промените в данъчните закони готови за първо четене в НС

16 October 2018 18:10

Държавният бюджет ще събере допълнително близо 19 млн. лева заради последните промени в данъчното законодателство.

Работодателски организации отхвърлиха проекта на Закона за хората с увреждания

16 October 2018 17:09

Димитър Бранков от Стопанската камара обясни, че квотите за наемане на хора с увреждания и санкциите не насърчават бизнеса: "Така наречената "компенсационна такса" е практически уреждане на данък в пълно противоречие с управленската програм

Работодатели пишат на президента, искат форум за растежа

16 October 2018 17:04

От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) са предложили на президента Румен Радев да организира дискусионен форум "за намиране на решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, който да е продължение на състоялата се преди няколко дни кръгла маса "Неравенства и бедност в България". Това съобщиха от Българската стопанска камара (БСК). Румен Радев: Говори се за стабилност, но повече да говорим за бедността В писмото си до държавния глава от Асоциацията предлагат дискусията да се състои възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи. Ето какво се казва в призива: "Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства инициативата да организирате под Ваш патронаж Кръгла маса "Неравенства и бедност в България". Наши представители взеха участие в нея, водени от убеждението, че България, като страна с най-нисък БВП на глава от населението и най-ниска производителност на труда в Европейския съюз, трябва да действа по-решително с необходимите реформи. Подобно мероприятие изисква представяне и отразяване на позициите на всички заинтересовани страни, включително и на представителните на национално равнище организации на работодателите в България. Заедно с това, изразяваме убеждението си, че постигането на високо ниво на социална сигурност може да стане факт само чрез ускорено икономическо развитие. За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави-членки, предвид факта, че не разполага със значителни природни богатства. АОБР предупреждава, че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. българската икономика няма да може да надхвърли бариерата от 4% икономически ръст, който в никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика. Към полугодието България е едва на 12-то място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от ЦИЕ. Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) бележат спад. Синдикати и работодатели дадоха благословия за вдигане на данъците В същото време българските инвестиции в чужбина растат. Нови сериозни инвеститори не бързат да влагат средства в България. Това се дължи на задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната система и сигурността, енергетиката. Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова финансова криза, като рекордни равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата „митническа война“ в световната търговия и други. С оглед на своевременното намиране на действени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, АОБР предлага да се проведе дискусия под Ваш патронаж, възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи". Писмото е подписано от Радосвет Радев, изпълнителен председател на БСК и председател на АОБР за 2018 г., "по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ". Настояват майчинството да не се брои при отпуск Наред с това от АОБР настояват да бъдат предприети действия за промени на Кодекса на труда, като времето на отпуск, през който не е полаган труд по причини, които не са извън волята на работника, да не се взема предвид при изчисляване на полагаемия се платен годишен отпуск и изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.  От бизнеса уточняват, че визират основно родителския отпуск, а позицията им е изпратена до вицепремиера Валери Симеонов и до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. В момента за времето на отпуск по майчинство се начислява и редовен платен годишен отпуск.  Позицията на работодателите е след решение на Съда на ЕС, съгласно което периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително полагане на труд.  Според работодателите този въпрос трябва да бъде оставен в полето на колективното трудово договаряне, а не да бъде уреден с императивни норми. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, отбелязват от бизнеса. В позицията се допълва още, че резонно, за времето на ползване на тези отпуски, работникът и служителят получава обезщетение от държавното обществено осигуряване, а не трудово възнаграждение, тъй като не полага труд.  Според бизнеса "няма никаква причина този период да се взема предвид при изчисляване на размера на полагаемия се платен годишен отпуск, който има съвсем друго предназначение, а именно - възстановяване на работника и служителя от положения при работодател труд". "Разчитаме на вашата ангажираност и отговорност да предприемете необходимото за прецизиране на българската трудово-правна уредба, в т.ч. и в светлината на последната съдебна практика на Съда на ЕС", заявяват още работодателите.

Работодателите настояват при майчинство да не се начислява платен годишен отпуск

16 October 2018 16:02

Позицията им е след решение на Съда на ЕС, съгласно което периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително полагане на труд

Нотариусите ще докладват за платени данъци за всяка сделка с имот или кола

16 October 2018 14:41

От догодина нотариусите ще бъдат задължени да докладват в общините за всяка сделка с недвижим имот или моторно превозно средство. В 7-дневен срок те трябва да уведомят какъв данък за придобиване е платен и върху каква сума, разкрива в. „Сега“. При покупко-продажба на недвижимо имущество данъкът се начислява върху по-голямата сума между продажната цена и данъчната оценка. При автомобилите основата, върху която се начислява налогът за придобиване, не трябва да бъде по-ниска от застрахователната стойност, разкрива в. „Сега“. Разпоредбата е част от правителствения пакет за данъчни промени за 2019 г., които ще бъдат обсъждани тази седмица от Народното събрание за обсъждане. Целта й е да осигури на общините своевременна и точна информация на каква цена се сключват имотни сделки и продажби на автомобили, която после да се използва като база за определянето на годишните данък сгради и данък МПС. Освен това данъкоплатците вече няма да имат извинение, че са "забравили" да декларират новопридобитите си имоти пред данъчните. "След като бъдем известени за сключените сделки, на по-късен етап общинските данъчни служби ще изпращат известия и покани на новите собственици с размера на данък сгради, който трябва да платят", посочиха за в. "Сега" от сдружението на общините. Очаква се подаваните от нотариусите данни за цените, при които са сключени имотните сделки, да послужат в бъдеще на общините за осъвременяване на данъчните оценки на недвижимите имоти. Кметовете отдавна се оплакват от остарелите данъчни оценки, които за голяма част от имотите не са променяни от 1998 г. Това водело до силно подценяване на налозите, включително и такса смет. Към момента обаче липсва механизъм, с който да бъде направена актуализация. Често кметове дават примери с огромни жилища за стотици хиляди левове в малки населени места, чиито собственици плащат по 20-30 лв. годишен данък заради неадекватни данъчни оценки. Друг любим пример е с два апартамента в един и същ блок - единият, продаден наскоро при сегашните високи цени на недвижимите имоти и с актуализиран данък, а другият с оценка отпреди 20 години и налог от 10 лв. От догодина нотариусите са задължени по електронен път да правят справки дали за автомобила е платен годишният данък, преди да изповядат покупката му. Справката ще става чрез системата за обмен на информация, поддържана от финансовото министерство, към която всяка община е задължена да подава данни.