Икономика и бизнес

08 октомври 2018 12:11

Тристранните партньори обсъждат пакета от данъчни закони, предложени от Горанов

В Министерския съвет тристранните партньори обсъждат пакета от данъчни закони, предложен от финансовия министър Владислав Горанов. Синдикати, работодатели и правителство консултират текстовете преди те да влязат за обсъждане в парламента....

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

КНСБ: Над 120 млн. лв. годишно са укритите данъци от ремонт на автомобили

13 February 2019 06:22

Данни на КНСБ сочат, че укритите данъци само от ремонта на автомобили у нас надминават 120 млн. лв. годишно.

Намалява срокът за погасяване на задълженията между фирмите в България

12 February 2019 10:10

В България се наблюдава положителна тенденция към по-гъвкаво разплащане на задълженията между фирмите като за 2018 г. срокът е сведен до 28 дни, при 38 дни през 2017 г. За сравнение средноевропейското време за разплащане за 2018 г. е 34 дни. Това съобщават от Българска търговско-промишлена палата, като се позовават на доклад на Intrum (European Payment Report 2018).

Димитър Манолов беше преизбран за президент на КТ „Подкрепа“

09 February 2019 21:55

На 10-ия Конгрес на КТ "Подкрепа" делегатите преизбраха Димитър Манолов за президент на синдиката. Иоанис Партениотис беше преизбран за вицепрезидент. В състава на Изпълнителния съвет остават досегашните конфедерални секретари Любка Георгиева, Александър Загоров, Нели Христова и Веселин Митов, като Конгресът избра и още един конфедерален секретар - д-р Валери Апостолов

Започва десетият конгрес на КТ "Подкрепа"

08 February 2019 07:11

В десетият, юбилеен конгрес ще участват над 600 делегати от цялата страна както и много гости. Сред тях - генералните секретари на Международната и на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и президентите на най-големите румънски, турски, кипърски и азербайджански синдикати.

Регистрацията на фирми в ЕС може да стане по-лесна и по-евтина

05 February 2019 15:50

Парламентът и Съветът на ЕС постигнаха споразумение в понеделник относно нови правила, чиято цел е да улесни електронната регистрация на фирми и да насърчи извършването на административни дейности онлайн през целия жизнен цикъл на фирмите. Новите правила имат за цел да спестят време и пари на бизнеса, както и да увеличат гаранциите срещу злоупотреби и измами чрез въвеждането на онлайн проверки на самоличността. Новите правила осигуряват: подобрени онлайн процедури – от регистриранет

Започна плащането на местните данъци и такси за 2019 г. в София

05 February 2019 11:01

Срокът за плащане с 5% отстъпка на данък сгради и данък МПС е 30 април, при условие, че цялата дължима сума се внесе наведнъж

Фондация "Атанас Буров" раздаде годишните си награди

31 January 2019 19:41

Фондация "Атанас Буров" раздаде традиционните си награди за финансово и индустриално управление за 2018 година.

Трябва ли да се увеличат часовете извънреден труд?

31 January 2019 11:39

Спор между работодатели и синдикати в студиото на сутрешния блок на БНТ по повод извънредния труд и промените в Кодекса на труда. Синдикатите са против извънредният труд да се увеличи от 150 на 300 часа, за което работодателите категорично настояват.Вижте и още във видеото.

Социалният министър събира на лидерска среща синдикати и работодатели

30 January 2019 06:13

Социалният министър Бисер Петков събира на лидерска среща синдикати и работодатели заради Кодекса на труда.

Фирмите подават декларация за дължими данъци, ако са удържали авансов данък

29 January 2019 23:30

До края на януари 2019 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. Декларацията за дължими данъци (образец 4001) за последното тримесечие на 2018 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините. От 2019 г. самоосигуряващите се лица също ще подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път. Това не се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г. От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината. Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.