Икономика и бизнес

08 октомври 2018 17:15

Мартин Димитров: Данъчната ни политика подсилва сивата икономика

"Властта се чуди кои данъци да увеличава. Поредната идея е за увеличаване на максималния осигурителен доход от 2600 лева на 3000 лева. Ефектът ще бъде негативен", според политикът и икономист Мартин Димитров, и ще доведе до следното: "1/ Сигурно е на...

източник: www.actualno.com
Виж повече

 
Свързани новини

КНСБ: Над 120 млн. лв. годишно са укритите данъци от ремонт на автомобили

13 February 2019 06:22

Данни на КНСБ сочат, че укритите данъци само от ремонта на автомобили у нас надминават 120 млн. лв. годишно.

Започна плащането на местните данъци и такси за 2019 г. в София

05 February 2019 11:01

Срокът за плащане с 5% отстъпка на данък сгради и данък МПС е 30 април, при условие, че цялата дължима сума се внесе наведнъж

Фирмите подават декларация за дължими данъци, ако са удържали авансов данък

29 January 2019 23:30

До края на януари 2019 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. Декларацията за дължими данъци (образец 4001) за последното тримесечие на 2018 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините. От 2019 г. самоосигуряващите се лица също ще подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път. Това не се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г. От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината. Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.

Как да проверим новите данъци на колите

24 January 2019 11:12

Нови данъци за автомобилите влязоха в сила от 2019 г. Променя се самият начин за изчисляване на налога. За първи път във формулата се включва и т.нар. екологичен компонент, който ще дава предимство на по-екологичните модели. Регулацията би следвало да доведе до намаляване на данъка за коли, произведени по-скоро и отговарящи на висок евростандарт за ограничаване на вредните емисии. Данъкът за най-старите коли може да се повиши с до 30%. Според данни на Пътна полиция - 1,8 милиона МПС-та, регистрирани в България, са на възраст над 20 години. Данъкът върху автомобилите спада към местните данъци, като размерът му до голяма степен зависи от решението на общинските съвети по места. Законът за местните данъци и такси дава само рамката, в която общините могат да определят размера му. Електрическите автомобили са освободени от данък. Досега леките коли с двигатели с вътрешно горене се облагаха по формулата: Размер на данъка = Ставка на база мощност на двигателя х Коефициент според възрастта на автомобила Законът определя границите, в които Общинските съвети могат да поставят ставката за мощността на двигателите, като ги разделя на 5 категории, припомня „Канал 3“. Съответно, всяка община може сама да реши колко точно да облага жителите си, които са регистрирали автомобилите си на нейна територия. Ако вземем за сравнение София и Видин, се вижда, че в столицата ставките се доближават до долната граница, докато една от най-бедните общини в страната е заложила на законовия минимум за всички категории при определянето на данъка. Вторият компонент - възрастта на колата - досега действаше на принципа "колкото по-евтина и стара е колата, толкова по-нисък данък ще плаща собственика й". Как се променя данъкът сега? Новата формула за изчисляване на данъка е резултат от коригирането на имуществения с екологичен компонент. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя х коефициент за възрастта на колата. Този път обаче е направено по-детайлно разграничение на категориите "мощност" и "възраст". Отново - ставката за мощност ще варира според населеното място, в което е регистрирано МПС-то. След като новите промени влязоха в сила, всички 265 общини в България преразгледаха наредбите си за местните данъци и такси, за да определят нови данъци. Мотивите на правителството за промяната в концепцията са свързани с идеята за стимулиране на извеждането от експлоатация на най-старите автомобили и замяната им с по-нови и по-екологични модели. Посочва се, че автомобилите над 20 години не са надеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии. Новият размер на данъка на колата си можете да проверите ТУК.

Още 10 дни отстъпка за данъците

23 January 2019 04:00

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Това съобщават от пресцентъра на НАП. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г. Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2019 г. Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

Данъкът в София за колата вече може да се плаща

22 January 2019 11:23

Софиянци вече могат да плащат годишния си данък за моторни превозни средства. Кампанията стартира вчера. Това обяви заместник-кметът Дончо Барбалов. По поръчка на Столична община "Информационно обслужване" АД изработи електронен калкулатор, който да ориентира собствениците какъв ще им е данъкът за МПС, след промените в Закона за местните данъци и такси, приети от парламента в края на м.г. Новата формула на данъка вече включва годината на производство, мощността и екологичният стандарт на колата. Данните за колата, които трябва да се нанесат в калкулатора са вписани в документите за автомобила - в малкия или големия талон. Под индекс "В" е записана годината на първа регистрация, по която се изчислява възрастта на колата. Индекс "P.2" e за мощността на автомобила в киловати. Срещу индекс "V.9" e записан екологичният стандарт на колата /от Евро 2 до Евро 6/. При най-старите коли такъв екостандарт обикновено няма изписан и в документите на колата не пише нищо. Калкулаторът може да бъде намерен на адрес. Срокът за ползване на 5% отстъпка от данък МПС е 30 април 2019 г., при условие, че дължимата сума се плати наведнъж. Ако собствениците на МПС изберат плащане на вноски, сроковете са: 30. 06. 2019 – първа вноска и 31. 10. 2019 – втора вноска. Плащане може да се прави във всеки от данъчните отдели на районните администрации на Столична община, касите разполагат и с ПОС устройства. Друга възможност за плащане на местни данъци и такси е по банков път или през интернет страницата на Столична община, където могат да се правят и справки. Кампанията по плащане на местния данък недвижими имоти и такса смет ще започне през февруари.

Нови данъци за МПС-та в Бургас

20 January 2019 03:56

Общинският съвет в Бургас трябва да гласува новата формула, по която ще се изчисляват данъците на автомобилите. Причината за измененията в Наредбата за местните данъци и такси е заради промяната в закона през ноември миналата година, уточнява сайтът „Флагман“. „Новата формула вече съдържа два компонента. Единият е имуществен, който зависи от обема киловати на двигателя и годините на автомобила. Вторият компонент е екологичния. Например за автомобил, който е 81 киловата, 20-годишен, без катализатор, от 133 лв. данък досега, става 161 лв. При автомобил 77 киловата, 13 –годишен, с Евро 4 – досега плаща 190 лв., а сега ще плаща 160 лв.", коментира пред колегите от БНР Румен Шарпов, директор на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" в Община Бургас. Основната идея е да се стимулират собствениците на автомобили с максимална екологична стойност, допълни Шарпов. Предложението ще бъде гласувано в края на месеца.

Какво се променя при обжалване на данъчни актове

18 January 2019 13:27

- Рискът е от противоречива съдебна практика- Ограничава се и касационното обжалванеОт средата на септември миналата година поетапно се променят правилата при обжалването на данъчни актове пред съда. Някои от тях вече са в сила, а други са с отложено действие до октомври 2019 г. Ето какво се променя.Всички административни съдилищаОбжалването на ревизионни актове по съдебен ред вече става пред административните съдилища по постоянния адрес на физическите лица...

Какъв е срокът, в който може да ползваме намаление за данъците?

15 January 2019 23:33

На 10 януари започна новата данъчна кампания. До този момент са подадени около 1500 декларации. Това обясни в „Тази сутрин” по бТВ говорителят на НАП Росен Бъчваров. „Няма трескав ентусиазъм. Огромен процент от декларациите се подават в последните 20 дни на сроковете”, допълни той. Важно е всеки, който все още няма персонален код от НАП, да го вземе от всеки един от офисите на агенцията. С него могат да се подават всякакъв вид декларации, да се правят справки за осигуряване, заплати, допълнителни вноски и пенсии. „Важно е да се уточни, че физическите лица имат срок до 31 януари, ако искат да ползват 5-процентното намаление за ранно деклариране и плащане. Ако има старо задължение обаче, това възпрепятства получаването на отстъпка”, обясни Росен Бъчваров. Относно новите касови апарати и това дали фирмите ще успеят да спазят сроковете и да се сдобият с тях, Бъчваров обясни, че за последната седмица броят им се е удвоил. В момента има около 3500 фискални устройства и принтери, които подават новата информация. Данните са от последните две седмици. „Всяка регистрирана по ДДС фирма в близките две седмици трябва да се свърже с производителя на софтуера за управление на продажбите, който ползва, тъй като остават два месеца и половина до крайния срок. Досегашните фискални устройства имаха известни недостатъци от гледна точка на рапортуването”, поясни още Бъчваров.

Данъци, доходи и осигуровки - какво ново

10 January 2019 15:51

Празничната еуфория официално приключи и дойде време за доза реалност, която включва любимата тема на всеки - данъците. На 10 януари НАП стартира данъчната кампания за годината. Сроковете за подаване на декларациите остават същите, но начинът на изчисляване на някои от дължимите данъци се променя, а документацията, нужна за ползване на отстъпки, леко намалява. За сметка на това данъчно-осигурителното бреме нараства за някои собственици на автомобили и за работещите на високоплатени...