Икономика и бизнес

09 октомври 2018 08:24

"За" и "против" новите данъци за автомобилите

Експертите са единни, че увеличението на налога за по-старите коли няма да принуди хората да се откажат от тях...

източник: dnes.dir.bg
Виж повече

 
Свързани новини

КНСБ: Над 120 млн. лв. годишно са укритите данъци от ремонт на автомобили

13 February 2019 06:22

Данни на КНСБ сочат, че укритите данъци само от ремонта на автомобили у нас надминават 120 млн. лв. годишно.

Започна плащането на местните данъци и такси за 2019 г. в София

05 February 2019 11:01

Срокът за плащане с 5% отстъпка на данък сгради и данък МПС е 30 април, при условие, че цялата дължима сума се внесе наведнъж

Фирмите подават декларация за дължими данъци, ако са удържали авансов данък

29 January 2019 23:30

До края на януари 2019 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. Декларацията за дължими данъци (образец 4001) за последното тримесечие на 2018 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините. От 2019 г. самоосигуряващите се лица също ще подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път. Това не се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г. От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината. Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.

Сигнал: Внимавайте с колите втора употреба, всяка трета е с пренавит километраж

25 January 2019 09:00

“Всяка трета кола втора употреба е с пренавит километраж", разкри евродепутатът Андрей Новаков от ЕНП пред БНТ. Той предлага единна европейска платформа, чрез която всеки гражданин ще може да провери реалния километраж на автомобил втора ръка през телефона си. На въпросната платформа всички пунктове за Годишни технически прегледи ще бъдат длъжни да подават информация за реално изминатите километри от всяка кола. Идеята вече е одобрена и финансирана от Европейската комисия, съоб

Как да проверим новите данъци на колите

24 January 2019 11:12

Нови данъци за автомобилите влязоха в сила от 2019 г. Променя се самият начин за изчисляване на налога. За първи път във формулата се включва и т.нар. екологичен компонент, който ще дава предимство на по-екологичните модели. Регулацията би следвало да доведе до намаляване на данъка за коли, произведени по-скоро и отговарящи на висок евростандарт за ограничаване на вредните емисии. Данъкът за най-старите коли може да се повиши с до 30%. Според данни на Пътна полиция - 1,8 милиона МПС-та, регистрирани в България, са на възраст над 20 години. Данъкът върху автомобилите спада към местните данъци, като размерът му до голяма степен зависи от решението на общинските съвети по места. Законът за местните данъци и такси дава само рамката, в която общините могат да определят размера му. Електрическите автомобили са освободени от данък. Досега леките коли с двигатели с вътрешно горене се облагаха по формулата: Размер на данъка = Ставка на база мощност на двигателя х Коефициент според възрастта на автомобила Законът определя границите, в които Общинските съвети могат да поставят ставката за мощността на двигателите, като ги разделя на 5 категории, припомня „Канал 3“. Съответно, всяка община може сама да реши колко точно да облага жителите си, които са регистрирали автомобилите си на нейна територия. Ако вземем за сравнение София и Видин, се вижда, че в столицата ставките се доближават до долната граница, докато една от най-бедните общини в страната е заложила на законовия минимум за всички категории при определянето на данъка. Вторият компонент - възрастта на колата - досега действаше на принципа "колкото по-евтина и стара е колата, толкова по-нисък данък ще плаща собственика й". Как се променя данъкът сега? Новата формула за изчисляване на данъка е резултат от коригирането на имуществения с екологичен компонент. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя х коефициент за възрастта на колата. Този път обаче е направено по-детайлно разграничение на категориите "мощност" и "възраст". Отново - ставката за мощност ще варира според населеното място, в което е регистрирано МПС-то. След като новите промени влязоха в сила, всички 265 общини в България преразгледаха наредбите си за местните данъци и такси, за да определят нови данъци. Мотивите на правителството за промяната в концепцията са свързани с идеята за стимулиране на извеждането от експлоатация на най-старите автомобили и замяната им с по-нови и по-екологични модели. Посочва се, че автомобилите над 20 години не са надеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии. Новият размер на данъка на колата си можете да проверите ТУК.

Още 10 дни отстъпка за данъците

23 January 2019 04:00

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Това съобщават от пресцентъра на НАП. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г. Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2019 г. Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

Данъкът в София за колата вече може да се плаща

22 January 2019 11:23

Софиянци вече могат да плащат годишния си данък за моторни превозни средства. Кампанията стартира вчера. Това обяви заместник-кметът Дончо Барбалов. По поръчка на Столична община "Информационно обслужване" АД изработи електронен калкулатор, който да ориентира собствениците какъв ще им е данъкът за МПС, след промените в Закона за местните данъци и такси, приети от парламента в края на м.г. Новата формула на данъка вече включва годината на производство, мощността и екологичният стандарт на колата. Данните за колата, които трябва да се нанесат в калкулатора са вписани в документите за автомобила - в малкия или големия талон. Под индекс "В" е записана годината на първа регистрация, по която се изчислява възрастта на колата. Индекс "P.2" e за мощността на автомобила в киловати. Срещу индекс "V.9" e записан екологичният стандарт на колата /от Евро 2 до Евро 6/. При най-старите коли такъв екостандарт обикновено няма изписан и в документите на колата не пише нищо. Калкулаторът може да бъде намерен на адрес. Срокът за ползване на 5% отстъпка от данък МПС е 30 април 2019 г., при условие, че дължимата сума се плати наведнъж. Ако собствениците на МПС изберат плащане на вноски, сроковете са: 30. 06. 2019 – първа вноска и 31. 10. 2019 – втора вноска. Плащане може да се прави във всеки от данъчните отдели на районните администрации на Столична община, касите разполагат и с ПОС устройства. Друга възможност за плащане на местни данъци и такси е по банков път или през интернет страницата на Столична община, където могат да се правят и справки. Кампанията по плащане на местния данък недвижими имоти и такса смет ще започне през февруари.

Нови данъци за МПС-та в Бургас

20 January 2019 03:56

Общинският съвет в Бургас трябва да гласува новата формула, по която ще се изчисляват данъците на автомобилите. Причината за измененията в Наредбата за местните данъци и такси е заради промяната в закона през ноември миналата година, уточнява сайтът „Флагман“. „Новата формула вече съдържа два компонента. Единият е имуществен, който зависи от обема киловати на двигателя и годините на автомобила. Вторият компонент е екологичния. Например за автомобил, който е 81 киловата, 20-годишен, без катализатор, от 133 лв. данък досега, става 161 лв. При автомобил 77 киловата, 13 –годишен, с Евро 4 – досега плаща 190 лв., а сега ще плаща 160 лв.", коментира пред колегите от БНР Румен Шарпов, директор на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" в Община Бургас. Основната идея е да се стимулират собствениците на автомобили с максимална екологична стойност, допълни Шарпов. Предложението ще бъде гласувано в края на месеца.

Какво се променя при обжалване на данъчни актове

18 January 2019 13:27

- Рискът е от противоречива съдебна практика- Ограничава се и касационното обжалванеОт средата на септември миналата година поетапно се променят правилата при обжалването на данъчни актове пред съда. Някои от тях вече са в сила, а други са с отложено действие до октомври 2019 г. Ето какво се променя.Всички административни съдилищаОбжалването на ревизионни актове по съдебен ред вече става пред административните съдилища по постоянния адрес на физическите лица...

Какъв е срокът, в който може да ползваме намаление за данъците?

15 January 2019 23:33

На 10 януари започна новата данъчна кампания. До този момент са подадени около 1500 декларации. Това обясни в „Тази сутрин” по бТВ говорителят на НАП Росен Бъчваров. „Няма трескав ентусиазъм. Огромен процент от декларациите се подават в последните 20 дни на сроковете”, допълни той. Важно е всеки, който все още няма персонален код от НАП, да го вземе от всеки един от офисите на агенцията. С него могат да се подават всякакъв вид декларации, да се правят справки за осигуряване, заплати, допълнителни вноски и пенсии. „Важно е да се уточни, че физическите лица имат срок до 31 януари, ако искат да ползват 5-процентното намаление за ранно деклариране и плащане. Ако има старо задължение обаче, това възпрепятства получаването на отстъпка”, обясни Росен Бъчваров. Относно новите касови апарати и това дали фирмите ще успеят да спазят сроковете и да се сдобият с тях, Бъчваров обясни, че за последната седмица броят им се е удвоил. В момента има около 3500 фискални устройства и принтери, които подават новата информация. Данните са от последните две седмици. „Всяка регистрирана по ДДС фирма в близките две седмици трябва да се свърже с производителя на софтуера за управление на продажбите, който ползва, тъй като остават два месеца и половина до крайния срок. Досегашните фискални устройства имаха известни недостатъци от гледна точка на рапортуването”, поясни още Бъчваров.