Образование и семейство

10 октомври 2018 17:08

За поредна година НКЖИ участва в Ден на кариерата във ВТУ „Тодор Каблешков“

Експерти от НКЖИ представиха възможностите за кариерно развитие в структурите си пред студенти на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Форумът, организиран от ВТУ „Тодор Каблешков“, се проведе днес (10 октомври) в С...

източник: m.fakti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Избрани са изпълнители за модернизация на жп гарите Подуяне, Искър и Казичене

12 February 2019 14:56

Днес, 12.02.2019 г., в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти обяви окончателно решение за класирането на участниците по проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене по три обособени позиции“. Съгласно решението, изпълнители на проекта по трите обособени позиции са: По Обособена позиция 1: „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ „Инфраструктурно строителство“ АД Комплексна оценка: 100 т. Предложена цена: 2 903 166, 23 лв. без ДДС По Обособена позиция 2: „Реконструкция на гаров комплекс Искър, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ „Консорциум Гара Искър 2018“ Участници в обединението: „Среги“ ООД и „ТИТ Инженеринг“ ЕООД Комплексна оценка: 100 т. Предложена цена: 1 212 239,00 лв. без ДДС По Обособена позиция 3: „Реконструкция на гаров комплекс Казичене, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ „Сдружение Интерполис 2018“ Участници в обединението: „Интерполис“ ЕООД и „Инфра Роудс“ ЕООД Комплексна оценка: 100 т. Предложена цена: 1 113 651,51 лв. без ДДС Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 7,4 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6,3 млн. лева. Гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене са част от жп линията София – Пловдив, която е най-натоварената линия в страната. Строителните дейности и за трите гарови комплекси се предвижда да започнат веднага след сключване на договорите и да завършат през 2020 г.

НС прие промени в Закона за железопътния транспорт заради европейска директива

07 February 2019 09:10

Парламентът прие промени в Закона за железопътния транспорт на първо четене. „За“ промените гласуваха 93 народни представители, без „против“ и с 32 „въздържали се“. Те целят транспонирането на европейска директива. Текстовете касаят и издаването на единен сертификат за безопасност. Съгласно директивата, сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по без

Проектът за модернизация на жп линията между Елин Пелин и Костенец (ВИДЕО)

05 February 2019 12:20

В сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите обяви решение за класиране на участниците по проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“. Проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“ се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 1,024 млрд. лева. Общата дължина на трасето е 51 км, разделено в три позиции, а проектната скорост е до 160 км/ч за конвенционални влакове. В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 моста и виадукти, с обща дължина около 3 км. Предвижда се модернизация на 5 жп гари, както и премахване на всички пресичания на едно ниво между жп транспорта, автомобилното движение и пешеходците. Очаква се договорът с избраните изпълнители да бъде сключен до края на месец февруари 2019 г. Преди дни беше подписан договор за изграждане на тягова подстанция Казичене, която също е част от проекта Елин Пелин – Костенец. Изпълнител е обединение “ТПС“ ДЗЗД, което включва „ВДХ“ АД и „Еврометал строй-В“ ООД, а срокът за приключване на дейностите е до 27 месеца. Класирането на участниците за трите обособени позиции е, както следва: По Обособена позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200“ 1. ДЗЗД „ДЖЕН – ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“ Участници в обединението: "ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" АД; "ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕД ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" ООД Комплексна оценка: 89,63 Предложена цена: 498 800 012,00 без ДДС 2. ДЗЗД "ЖП ЕЛИН ПЕЛИН-КОСТЕНЕЦ" Участници в обединението: "САН ХОСЕ КОНСТРУКТОРА" АД; Е.П.О.С - ЕМПРЕЗА ПОРТУГЕЗА ДЕ ОБРАС СУБТЕРАНЕАС С.А.; "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД Комплексна оценка: 88,18 Предложена цена: 565 385 026.05 без ДДС 3. „ТЕРНА“ АД Комплексна оценка: 87,97 Предложена цена: 495 000 000.00 без ДДС 4. КОНСОРЦИУМ „ЗСТ“ Участници в обединението: "ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД; "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД Комплексна оценка: 77,06 Предложена цена: 589 995 799.00 без ДДС По Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“ 1. КОНСОРЦИУМ “САЛЧЕФ – ГИГАСТРОЙ“ Участници в обединението: "САЛЧЕФ" АД; "САЛЧЕФ КОНСТРУЦИОНИ ЕДИЛИ Е ФЕРОВИАРИЕ" АД ; "ГИГАСТРОЙ" ООД Комплексна оценка: 95,66 Предложена цена: 126 395 882.27 без ДДС 2. ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А. Комплексна оценка: 85,03 Предложена цена: 120 307 125.64 без ДДС По Обособена позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598“ 1. КОНСОРЦИУМ „БУЛРЕЙЛ 2018“ Участници в обединението: "ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД ; "ТРЕЙС - СОФИЯ" ЕАД Комплексна оценка: 82,21 Предложена цена: 283 803 656.72 без ДДС 2. Консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017" ДЗЗД Участници в обединението: "СТРАБАГ АГ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "СТРАБАГ СП.З.О.О. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "ЩРАБАК РЕЙЛ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "ДЖИ ПИ ГРУП" АД Комплексна оценка: 80,61 Предложена цена: 394 525 074.05 без ДДС 3. ОБЕДИНЕНИЕ „КОМСА – ГЕОСТРОЙ“ Участници в обединението: . "COMSA" S.A.U; "ГЕОСТРОЙ"АД Комплексна оценка: 68,94 Предложена цена: 415 671 935.78 без ДДС

Берковица дава стипендии на студенти, за да работят в града след завършването си

04 February 2019 16:00

Община Берковица ще отпуска месечни стипендии по 300 лева на студенти, които поемат ангажимента да работят в общината поне 5 години след завършване на образованието си, съобщават от БТА.

Да заложим на тези специалности при обучението в чужбина

04 February 2019 06:31

Все повече българи кандидатстват за магистратури в европейски университети, за да получат качествено образование в чужбина, което им гарантира успешна професионална реализация. В световен план, търсенето на магистратури се е увеличило, като предвижданията са броят на магистрите да се увеличи с 34 % до 2022 г. За сравнение, от 1996 г. до 2010 г. се е наблюдавал най-големият бум, изразяващ се в увеличение на магистрите с 63%. У нас този бум съвпада с присъединяването ни към ЕС, което даде несравнимо по-големи възможности за получаване на магистърска степен в чужбина, и то при приемливи цени. Оказва се, че учебните такси за магистри в държавните европейски университети са напълно достъпни за българските студенти. Например, във Великобритания се отпускат заеми за магистърските програми до 10 000 паунда. В Холандия таксите за 2019/2020 г. започват от 2083 евро и варират в зависимост от избраната програма, като едновременно с това се предлагат различни форми на студентско финансиране. В Австрия и Германия магистратурите са напълно безплатни (има само административни такси в някои университети) а и се предлагат различни стипендии. В Дания и Швеция обучението за магистри е безплатно, но критериите за прием, особено в Дания, доста се повишиха през последните 1-2 години. Сроковете за кандидатстване в магистърските програми са различни в зависимост от университета и специалността, като за Великобритания може да се кандидатства дори до края на месец август. Все пак, колкото по-рано е подадена кандидатурата, толкова по-добри са шансовете за прием, споделят от консултантска агенция за образование в чужбина „Едланта“. Обикновено изискването на университетите е магистърската степен да бъде в същата сфера, в която е и бакалавърската, т. е. ако кандидатът е завършил бакалавър по бизнес мениджмънт, може да запише спортен мениджмънт на ниво магистратура. Само в някои случаи е възможно отдалечаване от бакалавърската програма, например при насочване към сферата на бизнеса и мениджмънта. За българските кандидат-магистри най-желани страни са Великобритания, Холандия, Германия и Австрия, като лидер все още е Великобритания. Наред с традиционните магистратури в сферата на финансите, правото и компютърните науки, скорост набират много нови, интересни и перспективни програми, напр. Информационна сигурност, Мениджмънт и иновации, Енергиен мениджмънт, Работа с бази данни и биометрични данни, Микробиология и биотехнологичен анализ, Биомедицинско инженерство, Устойчиво развитие и др. ИТ специалностите все още са силно предпочитани поради възможности за бързо професионално израстване и високия жизнен стандарт, който осигуряват в перспектива.

Всяка година близо 240 наши студенти заминават да учат в Русия безплатно

28 January 2019 13:21

Между 220 и 240 български студенти годишно имат възможността да получат безплатно висше образование в Русия, като броят на желаещите да учат там непрекъснато нараства. Това обяви на пресконференция завеждащият отдел „Образование“ в Руския културно-информационен център Константин Пеев, предаде БГНЕС. Пеев представи програмата и условията, по които завършили средно образование, бакалавърска или магистърска степен, както и специалисти, желаещи да повишат квалификацията си, мога

Дипломираха се 435 нови медици

24 January 2019 11:47

55 от тях са завършили с пълно отличие

Търсят се кандидати за летни студентски бригади в Германия

22 January 2019 17:15

Предложенията са в сферата на селско стопанство, хотелиерство, ресторантьорство и почистване

Бизнесът и висшите училища представиха нови възможности за бъдещи студенти

19 January 2019 20:50

19 университета представиха пред кандидат-студенти от Дупница и региона специалностите, които предлагат. Кампанията се провежда под надслов "Училището свърши, сега накъде" и се организира от младежи, които искат да бъдат полезни на своите връстници при избора им на висше учебно заведение и възможностите за реализация след това.

Турските студенти предпочитат Канада

15 January 2019 19:41

През 2018 г. 23% от турските студенти, които се обучават зад граница, избират Канада като предпочитана дестинация, сочи проучване на Турската асоциация по международно образование, съобщи в. "Хюриет". Петте топ страни, предпочитани от студентите през 2018 г., са именно Канада, Обединеното кралство (20%), САЩ (17%), Австралия (9%) и Германия (8%). Средно 45 000 студенти избират да продължат висшето си образование отвъд океана, споделя асоциацията. След Обединеното кралство, Германия е