Култура

05 ноември 2018 12:17

Достоевски ме смазваше

В романа „Идиот“ Достоевски се опитва да изобрази „прекрасния положителен човек“. И тъкмо затова не е могъл да го направи друг, освен идиот....

източник: kultura.bg
Виж повече