Християнство

07 ноември 2018 07:00

Молитвено шествие за свободата на благовестието

Сестри и братя, на 16-ти ноември е планирано второ четене на Закона за вероизповеданията в пленарна зала на Народното Събрание, което включва и предложенията за изменение на този закон.   Ако законът се приеме в този вид, това в безпрецедент...

източник: www.evangelskivestnik.net
Виж повече

 
Свързани новини

Комисията по вероизповеданията с промени в законопроекта

15 November 2018 07:00

На 14 ноември от 14:00 часа се събра работната група към Комисията по вероизповедания и права на човека в Народното събрание. Малко преди това в същия ден ми бяха изпратени по електронна поща новите текстове на проектозакона. Разгледахме предложенията изцяло текст по текст. Освен депутатите от Комисията, на срещата присъстваха също и Йордан Цонев, като представител на вносителите на първия законопроект и Искрен Веселинов, като вносител на втория законопроект.   От вероизповеданията присъстваха представители на Св. Синод, на мюсюлманското, на еврейското, на арменското и на католическото вероизповедание. От протестантската общност присъствах аз, като представител на ОЕЦ и Виктор Костов, като представител на други вероизповедания.   Резултатите от работата на Комисията са следните:     Отпада текстът, според който  "Не се допуска извършване на публични религиозни обреди в сграда или нейно помещение, които не са предназначени за извършване на религиозна дейност." Вероизповеданията ще представят пред Дирекция "Вероизповедания" списък на молитвените домове, в които ще се извършват публичните ни дейности. Отпадат текстовете, свързани с ограничения на даренията. Ще се въведе задължение да декларираме на всяко тримесечие дарения над 10 000 лева от едно лице. Отпадат ограниченията, свързани с чужди свещенослужители. За тях остава досегашният режим. Отпадат ограниченията за откриване на духовни училища и висши училища /старите текстове предвиждаха такива да откриват само вероизповеданията с повече от 1 процент от населението/. Въвежда се задължение "Държавата и общините могат да подпомагат изграждането на гробищни паркове на съответните религиозни общности и вероизповедания чрез безвъзмездно предоставяне на поземлени имоти - държавна или общинска собственост за тази цел" /отпада "могат да" от стария текст и така става задължително/.  Въвежда се задължение вероизповеданията да поддържат регистър на свещенослужителите си и да ги снабдяват с удостоверение. За регистрация на нови вероизповедания остава задължението за представяне на списък с данни на минимум 300 пълнолетни лица. Ще опитат да въведат задължения за регистрираните вероизповедания, свързани с това да докажат, че имат минимум 300 пълнолетни лица и ако не го направят, ще подлежат на служебно прекратяване на регистрацията. Все още текстовете в този смисъл не са изчистени, тъй като предложеният текст намерихме за непрецизен, но намеренията са да намерят механизъм да намалят броя на вероизповеданията. Очакваме да видим постигнатото съгласие, материализирано в текстове, внесени до 16 ноември от народен представител. Адв. Грета Ганева

Молитвено шествие за свобода на благовестието, 18 ноември, София, парк "Княжеска градина"

15 November 2018 07:00

На 18 ноември в град София се организира "Mолитва и молитвено шествие за свобода на благовестието и устояване на конституционните права на свобода на вероизповеданието". Събитието е мирен протест, продиктуван от приетия на първо четене проектозакон за изменение на Закона за вероизповеданията и е организирано от Християнската общност на Протестантско - евангелските вярващи и църкви.   Програмата на шествието е следната:  13.30ч. - Митинг-молитва - парк "Княжевска градина" 14.30ч. - Молитвеното шествие с маршрут до парк НДК.   Като представители на различни верски общности в България християните изразяват своята загриженост и тревога във връзка с планираните промени в българското законодателство, свързани със свободата и живота на вероизповеданията.   Притеснение будят както отделни текстове, така и цялостният дух на предложения законопроект, който е чужд на демократичните и плуралистични ценности и се опитва да върне гражданите на Република България във времена, в които репресивната Държава, чрез свои силови структури, преследваше верските общности, като ги демонизираше и определяше за “врагове на народа”, или модерния подобен израз “риск за националната сигурност”.   Законопроектът застрашава не само верските общности в Република България, но по същество представлява и посегателство върху правата на всички български граждани. Недопустимо е през 21 век, в страна членка на ЕС, да се налагат закони, които стигматизират и лишават от основни права цели сегменти в българското общество. Доказателство за това са и изразените становища на всички вероизповедания в Република България, от които няма нито едно, което да подкрепя предложените промени в Закона.   Протестът е мирен и с мисъл за запазване на постигнатото през годините на свобода и демокрация и за да се противопоставим на тихото завръщане на духа на тоталитаризма в нашата Родина.   Подробен анализ на Законопроекта може да прочетете тук - http://svobodazavseki.com/images/pdf/2018-analiz-zv.pdf    Бог да пази България!   Christian Center Sofia 

Евангелският алианс на Испания с писмо до Европейския парламент заради ограничаване религиозната свобода в България

13 November 2018 07:00

Евангелският алианс на Испания е изпратил писмо до депутатите от Европейския парламент, с копие до българския посланик в страната, в което “отхвърля неправомерното упражняване на политическа власт върху живота на религиозните общности в България”. Писмото има за цел да подкрепи българските християни, които в неделя излязоха на мирни шествия, в израз на несъгласие с проектозакона за изменение Закона на вероизповеданията в България. Българските евангелски християни получиха подкрепата на няколко международни организации, след като Обединените евангелски църкви реагираха срещу проектозакона. Т се постараха да запознаят международната общност със заплахата, която ги грози, означаваща ограничение на техните свободи като вярващи. В Писмото до българския посланик в Испания, Генералният секретар на Евангелския испански алианс пише следното: "Научихме, че Народното събрание на Република България е приела на първо четене проектозакон за изменение Закона на верозповеданията, които ограничават упражняването на религиозните свободи на християните".  По-нататък в писмото се пояснява, че с въпросния проектозакон властите искат да наложат своя контрол над вътрешните дела на църквата, което включва даренията, които получават от чужбина, образованието на евангелски духовни служители и работа с мисионери. Генералният секретар на ЕАИ подчертава: "В миналото евангелските християни на Испания бяха преследвани като малцинство и ние добре помним това време. Отлично знаем, че свободата на вярата е жизненоважна и помним, че пренебрегването на това ключово право е довело до немалко прояви на преследване в миналото. Ние вярваме, че религиозната свобода е в основата на едно благоуспвяващо и отворено общество." Писмото, изпратено до българския посланик в Испания, Иван Кондов завършва с думите: "Молим посолството на България в Испания да се намеси и да окаже нужния натоск върху българското правителство, за да спре приемането на този проектозакон, и да приеме по-справедлив закон, който гарантира религиозните свободи на всички граждани, без значение каква религия изповядват." Писмо с подобно съдържание е изпратено до Европейския парламент. Източник: в-к "Evangelical Focus" Автор на фотографията: Ясен Ценов

За кого бие камбаната?

12 November 2018 07:00

Вестта за новия проектозакон, който властимащите искат да приемат, първоначално ме учуди.  Нали след 10 ноември 1989 година получихме свобода на словото, свобода да се събираме, свобода да работим с чуждестранни мисионери? Тази свобода е прекрасна за живота ни по вяра и не очаквахме връщане назад. Първите мисли, които дойдоха в съзнанието ми, бяха свързани с Римляни 8:28: „Всичко съдейства за добро...“ Свободата, на която се радвахме в изминалите почти тридесет години беше нещо добро. Какво ще е доброто обаче, ако сега протестите ни останат незабелязани?   До момента доброто се изразява във факта, че вчера можахме свободно да излезем и да изразим мнението си, а именно – НЕ сме съгласни с това, което държавниците дружно кроят. Обаче, забравяме ли една основна истина: „Целият свят лежи в лукавия“ (1 Йоан 5:19. Такива като мен, с бели бради, сякаш забравиха какво се случваше преди 30 години. Сега обаче спомените ясно изплуват. Отново са свързани с библейски стихове: „Ако Мене мразеха и вас ще мразят...“ (Йоан 15:18).   Нима очакваме да ни харесват и аплодират, защото казваме истината? Кога истината е била одобрявана и толерирана? Нима самият Пилат уж не питаше „що е истина?“, а в същото време си тръгна, преди да е чул отговора?   Каква е моята истина в момента? Разбира се, че не искам затворени църкви и изгонени мисионери. Питам се дали съм готов да жертвам, както жертвах някога, без да мисля за утре. Не мислех даже и за края на деня, а само за настоящия момент. Дори следващият час не ми принадлежеше.   Звучи ли ви пораженски? Тук отново връхлитат спомените. Готов ли съм да стоя в мазетата на полицията, заплашван, без да зная дали ще изляза от там, подобно на Асия Биби и стотиците християни в Китай, Корея, Иран и Пакистан?   Когато си роден в „гонената църква“ и с носталгия си спомняш „детството“, си готов да откриеш там доброто, и да бъдеш благодарен за него. Благодарен на Бога, който ти е Баща и в случая обича еднакво както мен, така и Асия Биби.    Ще се връщаме ли назад или ще вървим напред? Наясно ли сме всички с посоките? Време ли е да си дадем сметка дали използвахме/използваме благовремието с всички възможни средства? Дали отговорите ще бъдат еднозначни?   Ясно е, че въпросите са повече от отговорите. Може би е време да навием будилника... или да си вдигнем кръста?   „В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.“ (Йоан 15:33)   Отново бих отишъл на молитвено шествие, стига да е възможно.   Продължавам да се моля Господ Исус Христос да извърши волята Си и зная, че тя е най-добрата. Свободата е вътре в мен. Никой не може да ми я отнеме!  

Протести и молитвени шествия срещу промените в Закона за вероизповеданията

11 November 2018 19:28

Протести и молитвени шествия организираха християните от протестантските и евангелистките църкви в София и няколко града в страната. Към тях се присъединиха и католиците. Те са недоволни от предложените промени в Закона за вероизповеданията, които въвеждат ограничения за финансирането на църквите, проповядването и разкриването на религиозни училища и университети.

Български християни в поход на свободата с вяра в Божието всемогъщество

11 November 2018 07:00

Днес, 11 ноември в няколко от големите градове в страната се проведоха шествия на християни от различни конфесии, които излязоха на мирен протест, за да изразят своята воля и да издигнат глас на молитва в единство. Поводът беше внесеният в Народното събрание проектозакон за изменения на Закона за вероизповеданията.  В София в Похода на свободата участваха около 2 000 души, които първо се събраха пред паметника на "Цар Освободител", носещи плакати, изразяващи тяхната гражданска позиция относно ограничаването на конституционните им права. П-р Иван Хазърбасанов представяше духовните служители, които изразиха мнение относно повода за събитието. Споделяме ги със съкращения, за да включим и мненията на пастири от другите градове, в които се проведоха подобни шествия. Съкращенията се налагат и от факта, че някои от идеите и темите се повтаряха. П-р Румен Борджиев, председател на ОЕЦ: "Вярата е сакрално право, което не може да бъде оспорвано, на фона на демократична Европа, изградена върху християнските ценности. Не вярващите са заплаха за националната сигурност. Ние обичаме България и народа си, вярваме в Бога и ще продължим с всички законни средства да отстояваме нашите права, гарантирани в Конституцията." П-р Татеос Негохосян, Евангелска петдесятна църква "Вяра": Преди 1700 г. в Сердика, близо до мястото, където стоим сега, император Галерий е решил да издаде указ на толерантността, давайки равни права на всички религии. Днес някой се опитва от същото място да преобърне нещата. Християните ще станат мнозинство, тепърва ни чака съживление." П-р Тони Еленков, пълномощник на ОЕЦ, Божии църкви: "Тук сме християни от всички конфесии - православни, католици и протестанти, заставаме в защита свободата на словото и религията, против всякакви ограничения. Не обслужваме политически интереси, искаме да запазим свободата да проповядваме Божието слово и да го споделяме. Казваме "не" на намесата на държавата в делата на църквата." Отец Ярослав Бабек, католическа църква: "В Полша днес се чества 100 г. от освобождението на страната. Аз съм поляк, който от 8 години е в България. Обичам българите, мога да живея навсякъде, но съм тук, за да служа. За католическата общност 11.11. е ужасна дата. Преди 66 г., в  софийски затвор за убити 3 католически свещеници и 1 епископ. Ние уповаваме на Бога и вярваме, че е добър Пастир. Той няма да ни изостави. Когато е гонена, църквата е най-силна." П-р Борис Петров: "Политиците ни разделят на малки и големи, силни и слаби, бели и черни. Питам политиците: Какво ще стане с над 1000 молитвени домове, в които се събират вярващи роми, но не са оофициални църковни сгради? Казваме "НЕ" на този проектозакон."  П-р Лазар Ганчев: "Държавата се опитва чрез механизми да интегрира ромите, но ефектът е минимален или никакъв. Само Божието слово може да въздейства, защото то има сила и способност да даде ценностна система и правилен начин на мислене. Променените от Христос роми изповядват Исус като Господ и започват да живеят както Той иска, с променено мислене и поведение, по стандартите на Писанието. Ако това се ограничи, тогава как властта ще интегрира ромите?" П-р Теодор Опренов: "Не сме се събрали да сваляме правителството, нито да застанем против никоя религия. Не сме се събрали за по-мека версия на законопроекта. Искаме да кажем НЕ на въпросния закон. В него няма нищо, което да е в полза на вярата. 90% от споровете около закона касаят разпределяне на субсидиите. Не сме тук да оспорваме субсидиите на православни и мюсюлмани. Но с какво право налагат вето на нашите дарения?  В християнската вяра основата е щедростта на Бога, който подари своя Син Исус, да умре за нас. Нашето изконно право е да подкрепяме бедния, бездомния. Държавниците не се боят от протести, но добре е да имат респект към молитвите на вярващите, не защото ние сме силни, а защото се молим на един всемогъщ Бог. Да внимават да не се окажат противници на Бога." П-р Хазърбасанов припомни, че Христос е Царят на царете и нашите оръжия не са плътски, а са силни за събаряне на крепости. Чрез молитва можем да доведем всеки разум до покорство на Христос. След молитва от п-р Огнян Серафимов от църква "Ново поколение", присъстващите бяха запознати с маршрута на похода и насърчени да покажат божествен характер, с ред и респект към властите. Участниците в похода се придвижиха към президентството, където спряха, за да отправят молитва за президента. След това шествието продължи към хотел "Балкан" и бул. "Витоша". Пред НДК отново спряха за молитва, след което вярващите потеглиха по бул. "Раковски". Поредната спирка за молитва беше пред  Европейския парламент и шествието завърши отново пред "Цар Освободител." Преди да продължим с кратък обзор на шествията в Бургас, Силистра и Добрич, споделяме кратък коментар от п-р Момчил Петров, като участник в похода заедно със семейството си: "Малката ни дъщеря, която е посещавала доста и най-различни протести каза, че никога не е била на толкова кротък протест. И наистина, шествието се стремеше да не затваря улици, да не пречи на движението, нямаше негативни и предизвикателни скандирания към властта, все неща, които не са характерни за един протест по принцип. Идеята на един протест е да бъде гневен. Логиката на протеста принципно е: те ни пречат и ни игнорират, тогава и ние ще им пречим. В случая искат да ни затворят църквите и да ни забранят да се събираме, искат да се месят в управлението на общностите ни и да имат тотален контрол над всяка дейност. Това няма да стане. Просто няма как да бъдат спрени тези хора, които излязоха днес. И още няколко пъти по толкова, които ще се присъединят към протеста, ако наистина законът влезе в сила. Е, днес нямаше гняв, по-скоро недоумение. Хората пееха песни, молеха се, беше необичайно зрелище по улиците на София. Католиците изпяха няколко страхотни техни химна. Мащабът на протеста беше сериозен. Това не беше събитие на активисти и лидери, каквито са 9/10 от протестите напоследък, а масово участие на християни от София и близки населени места."   П-р Живко Тончев, църква "Благовестие", Бургас: „Надяваме се на благоразумието на нашите народни представители. Ако законът се приеме с тези текстове, това означава връщане към комунизма. Не може държавата да се меси в църковния живот на хората и да ограничава свободите им. Вярата е нещо много лично и свещено“.   П-р Валентин Георгиев, Бургас: "Тук сме, за да заявим, че проектозаконът поставя ограничение върху свободата на словото и личните убеждения на личността. С него държавата иска да задуши нас и правото ни на личен избор."   П-р Емил Неделчев, църква "Изкупител", Силистра: "Можем да бъдем единни. Не ни е срам и страх да застанем за истината. Имаме искрена надежда, че не са ни разбрали и сме дошли да подчертаем, че не могат да ни обявяват за "вредни". Евангелските християни са в България от 150 г. Те са допринесли много за добруването на народа ни. Ние сме честни труженици. Молим се за държавата, но не искаме да ни третират като престъпници. Молим се за свободна страна."   П-р Марчо Марков, църква "Живот на вяра": "Тук сме, защото ограничават свободата ни. Няма ли вяра, няма морал. Ние сме солта на земята. Както спряхме Истанбулската конвенция, така се надяваме, че държавата ще обърне внимание на нашите права и в този случай."   Християнска църква "Отворено небе", Добрич започна събитието с изпълнение на химна на република България при много тържествена атмосфера. Имаше представители на 10 протестантски общности. Пастирите, които говориха, заявиха, че проектозаконът има нередности и слабости. Нарушават се основни демократични права. Прави се опит за  национализация на вярата, а държавата играе ролята на работодател на определени общности, докато други маргинализира. Това е крачка назад към тоталитарно общество. Пастирите от Добрич припомниха, че за първи път в демократичната история на България, почти 30 години, сме свидетели на парадокс, при който всички вероизповедания са против внасяне и приемане на законопроекта, докато в същото време всички политически сили и партии са единни в гласуването за неговото легализиране.   Източници: Янко Янчев, София Християнска църква "Благовестие", Бургас Марчо Марков, Силистра Църква "Отворено небе", Добрич   Автор на фотографията: Браян Дейвис   Бележка на редактора: Редакторът на ЕВ се извинява, че технически не е възможно да се добавят още снимки от шествията в Силистра, Добрич и Бургас, както и че споделям мненията на пастирите със съкращения. Предпочетох да цитирам пастирите директно, вместо да парафразирам, пояснявам или коментирам думите им. Вярвам, че повечето от вас ще успеят да гледат видео материалите във Фейсбук.        

Световният баптистки алианс с призив към България и нейните държавници

10 November 2018 07:00

BAPTIST WORLD ALLIANCE  Your network to the world!  405 North Washington Street Falls Church, Virginia 22046 USA +1-703-790-8980 TEL | +1-703-893-5160 FAX | bwa@bwanet.org | www.bwanet.org November 8 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 ноември 2018 г.    ДО    Уважаемия Бойко Борисов Министър-председател на Република България Бул. Дондуков №1 София 1594 България    Уважаеми г-н министър-председател,    Световният баптистки алианс е мрежа от 239 организирани общности, в 125 държави и територии, представляващи 165 000 църкви и 47 милиона души. Европейската баптистка федерация е част от Световния баптистки алианс и обединява 61 членове съюзи от църкви от цяла Европа и Близкия изток. И двете организации сме благодарни за трайното и дългогодишно партньорство със Съюза на евангелските Баптистки църкви в България (СЕБЦ).    Чухме от ключови български ръководители във Вашата страна, както и в Европа, относно тревогите им по отношение на планираните изменения на Закона за вероизповеданията. Пишем Ви, за да изразим сериозна загриженост, че приемането на такъв закон може да доведе до нежелани ограничения на религиозните свободи и пряко преследване на църкви и личности заради вярата им. Изразяваме загриженост не само за баптистките църкви, но и за останалите религиозни групи и вероизповедания, засегнати от тези планове на законодателите.    Като представители на тези баптистки църковни групи по света, Ви пишем, за да настояваме за отмяна на така предложената в “общия” проектозакон политика на ограничаване на правото на откриване на духовни училища и обучение на деноминационни служители.    Смятаме, че в резултат от този проектозакон редица религиозни общности биха били дискриминирани поради ниския брой самоопределени последователи според националното преброяване на България през 2011 г. Също така смятаме, че този проектозакон противоречи пряко на увеличаващите се доказателства, че пълната религиозна свобода пряко се отразява на укрепването на демокрацията, на по-големия мир и на по-стабилната икономика, както е ясно от най-новата история на България.    Някои от измененията в проектозакона въвеждат забрана за проповядване или разпространение на идеи, които биха могли да противопоставят българи един на друг. Макар че сме съгласни с необходимостта от поставяне на определени ограничения върху религиозното слово по отношение на "принципа на ненараняването", ние смятаме, че свободата на изразяване, свободата на съвестта и свободата на изповеданието са основни права на човека.    Предложеното законодателство включва ограничения върху мисионерската и духовната дейност на чужди граждани, освен ако не бъдат придружени от българи свещенослужители и не се ползват с разрешение от Дирекция “Вероизповедания”. Промените изискват членство от поне 300 вярващи, за да бъде една религиозна група признавана съдебно, и забранява извършването на богослужебни практики извън определените за такава цел сгради.    В съвременния контекст на глобално и свободно движение на стоки, услуги, хора и капитали е изненадващо да се чуят намерения за държавни ограничения върху международните дарения за религиозни цели, изискващи предварително одобрение от Дирекция “Вероизповедания”. Никакви форми на благотворителност, милосърдие, спонсорство и дарение обаче не трябва да бъдат въпрос на държавен контрол! Нещо повече, на финансовата подкрепа трябва да бъде предоставено и правото на анонимност.    Всички намерения за намеса в богословското образование, за рестрикции върху мисионерската и богослужебната дейност и за контролиране на международните дарения всъщност неправомерно разширяват държавната намеса във вътрешния живот на българските религиозни общности.    Нито една държава, убедени сме, не трябва да бъде в позиция да контролира обучението и дейността на църковните служители, нито пък следва да облагодетелства едно вероизповедание спрямо друго. Българската конституция правилно гарантира свободата на религията. Настояваме този принцип да бъде спазен като право на целия български народ. Ние държим този законопроект да бъде оттеглен преди второ четене.    От името на баптистите от 125 държави и територии и в пряко партньорство с нашите братя и сестри в България, Ви уверяваме в нашите най-искрени молитви за Вас и Вашата страна. Молим се Вашите решения да доведат до справедливост и честност спрямо всички вероизповедания. Молим се чрез Вашите действия да бъде препотвърдена гаранцията за религиозни свободи, изразена във вашата конституция. Молим се за трайно благоденствие на вашата страна.    Ако Световният баптистки алианс и Европейската баптистка федерация могат да бъдат от помощ или ако е необходим допълнителен диалог с Вас, ние оставаме на разположение.    С уважение,    Пастир доктор Елайджа М. Браун  Генерален секретар  Световен баптистки алианс    Пастир Антъни Пек  Генерален секретар  Европейска баптистка федерация    Копирани към писмото:      Копие: Президент Румен Радев  Бул. Дондуков 2 1123 София  България    Президент Доналд Тръмп Белият дом  1600 Pennsylvania Ave, NW Вашингтон, DC 20500    Посланик Ерик Рубин Посолство на САЩ в София  16, ул. Козяк София 1408  България    Президент Жан-Клод Юнкер  Европейска комисия Rue de la Loi / Wetstraat 200 1049 Брюксел  Белгия       Превод: п-р Теодор Опренов

Европейският евангелски алианс призовава за действие във връзка с проектозакона, заплашващ свободата на вярата в България

09 November 2018 07:00

Скъпи евангелски алианси,    Мнозина от вас сигурно вече сте видели новината за обезпокоителните развития в България. Нов проектозакон е приет на първо четене в Народното събрание. Ако законодателният процес бъде завършен в този му вариант, това ще окаже сериозно въздействие върху изповеданията.    В писмо от Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) в България получихме подробности относно тези изменения, както и призив за подкрепа. Ето накратко основните проблеми с предложенията:    Единствено български граждани ще имат правото да извършват богослужебна дейност, и то само ако са завършили богословско образование в България или ако чуждестранната им диплома бъде одобрена.    Единствено православното и мюсюлманското изповедания ще могат да обучават свои свещенослужители и да откриват духовни училища.  Чужденци ще могат да служат в страната единствено ако са придружени от ръкоположен български свещенослужител.  Чуждестранни дарения ще бъдат допускани в страната единствено за строеж и ремонт на сгради или за социална помощ, и то с предварително разрешение от властите. Никакви възнаграждения на пастири например няма да може да се изплащат от чужбина.  Никаква религиозна дейност няма да може да се извършва извън предназначените за целта сгради.  Регистрация ще получават единствено религиозни групи с повече от 300 членове.    Новият закон ще даде огромна и ненужна власт в ръцете на държавата, за да се намесва в живота на изповеданията. Никое вероизповедание в България не подкрепя предложенията за изменения на този закон.    ОЕЦ изразява становище, че законопроектът е толкова порочен, че никакви редакции не биха могли да разрешат изтъкнатите проблеми. Вместо това целият проект би следвало да бъде оттеглен. Ако Народното събрание е готово да води разговори по темата, трябва да бъдат включени представители на евангелските деноминации.    Обръщаме се към вас със спешен призив за молитва и за подтикване и на други вярващи да се молят. Има и други начини, по които бихте могли да окажете помощ. Това трябва да стане през следващите дни.    Независимо в коя страна живеете, потърсете местното посолство на Република България. Пишете до институциите в София с обяснение на основните проблеми в проектозакона, изтъкнати по-горе. Учтиво, но с твърдост настоявайте за отговор защо България въвежда толкова тежки и рестриктивни мерки за вероизповеданията. Изисквайте оттеглянето на този проектозакон.    Ако живеете в страна, членка на ЕС, напишете кратко писмо до вашите представители в Европейския парламент, пояснявайки основните проблеми в българския законопроект и молейки ги спешно да се обърнат към българските си колеги с въпрос защо България въвежда закон с толкова прекомерен контрол и с потенциал да създаде огромни затруднения за всички изповедания.    С благодарност очакваме отзивите ви за вашата реакция, за да можем да насърчим българските си приятели.      Джулия Доксат-Пърсър  Социополитически представител и координатор на религиозните свободи към Европейския евангелски алианс   

Световният евангелски алианс загрижен относно законопроекта, застрашаващ религиозните свободи в България

08 November 2018 07:00

Световният евангелски алианс (СЕА) изразява сериозна загриженост по отношение на новия законопроект, с който българският парламент възнамерява да измени Закона за вероизповеданията в страната. Ако бъде одобрен в настоящата му форма, той заплашва да принуди евангелските църкви и институции да бъдат затворени или да се изправят пред непоносим и дискриминационен административен товар.    Проектозаконът, който бе приет на първо четене на 11 октомври 2018 г., касае пряко финансирането и финансовото управление на религиозните общности, както и обучението и назначаването на свещенослужители. Ако законът бъде приет, има риск съществуващите богословски семинарии да бъдат закрити, евангелските пастири повече да не могат да извършват богослужения, а получаването и употребата на дарения от чужбина да бъде подложено на държавно одобрение и ограничения.  СЕА споделя притесненията на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ), както и тези на другите религиозни общности в България, че този проектозакон е дискриминационен. Той налага несправедливи и прекомерни ограничения върху свободата на религията и на изповеданието и е в пряко противоречие с демократичните принципи, залегнали в българската конституция и в законите на Европейския съюз, чийто член е България от 2007 г.    Генералният секретар на СЕА еп. Ефраим Тендеро заявява: „Проектозаконът узаконява държавната намеса в делата на религиозните общности, което неизбежно идва за сметка на религиозните свободи. Във време, когато по целия свят управниците са изправени пред предизвикателството да укрепват свободите и да поддържат сигурността, ние призоваваме България и цялата демократична общност да поведат с пример и вместо да подкопават религиозните свободи, по-скоро да ги заздравяват.“    В свое скорошно становище относно новия проектозакон ОЕЦ цитира Европейския съдът по правата на човека (ЕСПЧ), според който „плурализмът, толерансът и търпимостта са отличителни белези на „демократичното общество“. Въпреки че индивидуалните интереси трябва понякога да бъдат подчинени на груповите, демокрацията не означава просто, че възгледите на мнозинството трябва винаги да надделяват.“    ОЕЦ остро оспорва законността на законотворческите намерения, както и пропорционалността на предложените мерки и техния баланс в светлината на решението на ЕСПЧ.    „Заедно с ОЕЦ ние отправяме призив към българските власти да оттеглят този законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията – настоява епископ Тендеро. – Призоваваме също така евангелските християни по цял свят да съпровождат с молитва нашите братя и сестри в България, докато те провеждат диалог с политическите лидери в страната за избора на най-доброто развитие занапред.“    Превод: Влади Райчинов Източник: Evangelical fosus

Румен Радев: България трябва да създаде стабилна среда за духовенството

02 November 2018 14:35

Регламентирането на дейността на вероизповеданията в България трябва да доведе до създаването на стабилна социална среда за духовниците и поемането на ясен ангажимент от институциите за осигуряването на тяхното достойно заплащане. Това заяви президентът Румен Радев на среща днес на "Дондуков" 2 с главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.