Култура

08 ноември 2018 13:26

Достоевски в София

В продължение на три дни в българската столица си дадоха среща някои от най-утвърдените изследователи на Достоевски, както и техни млади колеги....

източник: kultura.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Достоевски ме смазваше

05 November 2018 12:17

В романа „Идиот“ Достоевски се опитва да изобрази „прекрасния положителен човек“. И тъкмо затова не е могъл да го направи друг, освен идиот.