Икономика и бизнес

06 декември 2018 12:21

Брюксел иска смяна на доларите с евро в енергийни сделки

Европейската комисия (EК) обяви план, който може да преобърне глобалната финансова система, ако се реализира - използването на еврото при енергийни сделки както в рамките на общността, така и извън нея. Това ще повиши ролята на еврото като ...

източник: clubz.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ЕС договори мерки за намаляване на лошите кредити

18 December 2018 14:51

С договорените мерки ще се гарантира, че банките заделят средства за покриване на рисковете, свързани с бъдещите отпускани заеми, чието обслужване може да спре

Еврозоната направи малка стъпка към по-дълбока интеграция

14 December 2018 19:52

Държавните и правителствените ръководители на ЕС направиха в петък малка крачка към по-дълбока интеграция в еврозоната. Всички лидери, освен на Великобритания, която напуска ЕС догодина, одобриха споразумение, постигнато по-рано от финансовите им министри, да дадат допълнителни функции на спасителния фонд на еврозоната - Европейския механизъм за стабилност.  Те обаче не успяха да дадат поисканите от съвета на финансовите министри указания за размера на бъдещ бюджет на еврозоната и решиха да продължат да го обсъждат. Лидерите приеха само, че той трябва да бъде част от общия бюджет на ЕС, който представлява около 1 на сто от общия брутен вътрешен продукт на съюза, т.е. около 1 000 милиарда евро за седем години.  Срещата не постигна напредък и по създаването на единна схема за гарантиране на банковите влогове в еврозоната - последния липсващ елемент от нейния банков съюз сле единния надзор и единния механизъм за преструктуриране на банки в затруднение.  Решенията от петък са разочарование за Франция, чийто президент Еманюел Макрон имаше амбиция за многомилиарден бюджет на държавите с общата валута, който представлява няколко процента от БВП на еврозоната и ще може да ги подпомага с инвестиции в години на икономически спад. Лидерите се отказаха и от германско предложение за европрейска застрахователна схема за безработица в рамките на бюджета на еврозоната. Те приеха, че неговата цел трябва да се ограничи с подкрепа конкурентоспособността на икономиките. Дебатите за предназначението, размера и начините на финансиране на бюджета на еврозоната ще продължат до юни 2019 година, малко след изборите за следващ Европейски парламент, които са през май с.г..  Европейската комисия беше предложила миналия май два нови финансови инструмента на държавите с общата валута - един, който да подпомага структуните реформи и страните, подготвящи се за членство в нея, и друг, който да има стабилизационна функция за държавите от еврото, които изживяват кризи. "Имаше по-малко ентусиазъм за втората, стабилизиращата функция", каза не пресконференция председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. "Европейският съвет стигна до съгласие, че трябва да продължим дискусиите въз основа на предложенията на Комисията от май 2018 година". Холандия с подкрепата на няколко страни от северозападната част на Европа е против стабилизиращата функция, защото тя би позволила на финансово недисциплинирани и неефектимни икономики да оцеляват с парите на другите. Що се отнася до общата схема за гарантиране на влоговете, Германия и Холандия са резервирани, защото се страхуват, че парите на техните граждани и фирми ще трябва да гарантират спестяванията на италианци, гърци, португалци, където банките още изпитват затруднения вследствие на кризата от 2010 - 2015 година. Финансовите министри дори не успяха да се споразумеят за започнат дискусии по общата схема и прехвърлиха решението на държавните и правителствените ръководители. Те обаче в заключенията споменаха само нуждата от намаляване на рисковете в банковия сектор.

Окончателно – приет е бюджетът на ЕС за 2019 г.

12 December 2018 18:04

Европейският парламент очаквано прие днес бюджета на ЕС за 2019 г., възлизащ на рекордните 165,8 милиарда евро. Той бе договорен на триалог с представители на Еврокомисията и на Съвета на ЕС на 5 декември. А вчера Съветът го одобри. Съветът на ЕС подкрепи рекорден бюджет за 2019 г. Днес окончателно бе сложен краят на тежки и трудни преговори. Те дори доведоха до блокиране през ноември, което наложи Комисията да представи нов проектобюджет. Главната причина за споровете бе каква част от европейския бюджет да отиде за сирийските бежанци в Турция. Противоречия имаше също заради използваните средства от програмата „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации, и предложението за орязване на парите за студентската програма „Еразъм+“ През следващата година Великобритания ще продължи да плаща вноски, въпреки че ще напусне ЕС на 29 март. Бюджетът е рекорден в историятана ЕС. Точните цифри са 165 795 000 000 евро.

Съветът на ЕС подкрепи рекорден бюджет за 2019 г.

11 December 2018 14:20

Съветът на ЕС подкрепи днес споразумението, постигнато с Европарламента за бюджета на ЕС за 2019 г. То бе договорено на 5 декември на среща с участието на представители на Еврокомисията. А тази вечер трябва да бъде дебатирано в Европарламента в Страсбург. Гласуването е утре, сряда. Бюджетът е рекорден в историята на ЕС и възлиза на 165,8 милиарда евро. Това прави с 31,2 на сто повече в сравнение с тази година. Плащанията ще бъдат 148,2 милиарда евро - с 2,4 процента повече, отколкото за 2018 г. Край - споразумяха се за бюджета на ЕС Предвидена е сума от 1,3 милиарда евро в рамките на тавана на многонационалната финансова рамка. От тази сума ЕС ще може да се възползва при непредвидени събития и обстоятелства. С цел подкрепа на растежа и създаването на работни места бяха договорени ангажименти в размер на 23,3 милиарда евро. Сред тях е мощен стимул за програмата „Хоризонт 2020“ от 12,3 милиарда за подкрепа на научните изследвания и иновации. 3,8 милиарда отиват за нови инфраструктурни проекти в Европа. А 367 милиона са предназначени за COSME - Прогремата за конкурентоспосолбност на предприятията и малките и средни предприятия. В съответствие с приоритетите на ЕС са заделени значителни суми, от които ще се възползват младежите. Програмата „Еразъм+“ получава 2,8 милиарда евро за младежки обмен. Инициативата за младежка заетост ще вземе допълнителни 350 милиона, с които ще помогне на младите, търсещи работа в регионите с висока безработица. Почти утроени в сравнение с тази година са парите за Европейския корпус за солидарност - 143 милиона. Значителна финансова помощ ще има за миграцията и сигурността. Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ получава 1,1 милиарда. За Фонд „Вътрешна сигурност“ се заделят 534 милиона. Значителни суми ще бъдат дадени на Фронтекс - Европейската служба за гранична и брегова охрана, Европол, както и други агенции, натоварени със справянето с предизвикателствата пред сигурността като миграцията. В съответствие със споразумението, постигнато между страните членки през юни, от бюджета на ще бъдат дадени 1,45 милиарда евро за Механизма на ЕС за бежанците в Турция. С тях ще бъдат осигурени здравеопазване и училище за сирийските бежанци в югоизточната ни съседка. Същевременно обаче Турция е лишена от  146.7 милиона от предприсъединителните фондове. Причина е липсата на демокрация и липса на върховенство на закона, както и лошата ситуация с човешките права в страната. С 1,2 милиарда евро е увеличено финансирането на Европейскатка служба за външна дейност (ЕСВД). Тя ще трябва да наеме повече персонал за стратегически комуникации и борба срещу дезинформацията. Не е забравена и борбата с климатичните промени. 558 милиона ще бъдат дадени по програмата LIFE за проекти дв сферите на околната среда и климата. Великобритания ще продължава да плаща вноските си до края на 2020 г. в съответствие със споразумението за напускане на ЕС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО Сумите са в милиарди евро НАПРАВЛЕНИЯ АНГАЖИМЕНТИ ПЛАЩАНИЯ 1. Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 80 527 67 557 ► 1а. Конкурентоспособност за растеж и работни места 23 335 20 522 ► 1б. Икономическа, социална и териториална кохезия 57 192 57 192 2. Устойчиво развитие – управление на природните ресурси 59 642 57 400 3. Сигурност и защита на гражданите 3787 3527 4. „Глобална Европа“ 11 319 9358 5. Администрация 9943 9945 Специални механизми 0,577 0,412       ОБЩО 165 795 148 199

Забавянето на китайската икономика вече влияе на компаниите в Европа

09 December 2018 11:15

Заради слабия растеж, който бавно се превръща в най-голямото разочарование по отношение на приходите от години насам, европейските акции са в неприятна позиция. Тя може и да се задълбочи, ако търговската война между САЩ и Китай се засили, ако резултатите от срещата на американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин в Буенос Айрес миналата събота не дадат резултат. Продължаващият търговски спор вече кара китайската икономика да се задъхва, а това се отразява и на Европа...

Източна Европа вече не реализира същото ниво на растеж, както преди финансовата криза

05 December 2018 16:24

Регионът страда от неуспешен модел, базиран на ниски трудови възнаграждения и високи нива на емиграция, се посочва в новия доклад на „Икономист интелиджънс юнит“

След 18 часа преговори - споразумение за реформи в еврозоната

04 December 2018 12:45

Финансовите министри на ЕС (с изключение на Великобритания) се споразумяха за стъпки за укрепване на еврозоната срещу бъдещи финансови кризи, като сключиха споразумение след продължили 18 часа преговори в Брюксел. Икономисти: Поне 10 години в чакалнята на Еврозоната "Срещата приключи след 18 часа преговори. Ние имаме споразумение по реформата на еврозоната", написа говорителят на Еврогрупата Луис Рего в Туитър.  "Имаме добър резултат. Реформата на еврозоната напредва с решителни стъпки. Благодаря на всички, които помогнаха", заяви германският министър на финансите Олаф Шолц в акаунта си в туитър. Споразумението, постигнато с участието на 27-те министри на финансите на ЕС (без Великобритания, която напуска Евросъюза идната година), трябва да бъде одобрено от държавните и правителствени лидери на среща на високо равнище на 6-7 декември в Брюксел. Единственото нещо, което предизвика спорове при преговорите, без изненада, бе бюджетът на еврозоната, коментира информиран източник на Франс прес. Холандците първоначално не искаха да отстъпят от позицията си, но в крайна сметка го направиха, допълва източникът. Париж и Берлин искат отделен бюджет за Еврозоната Окончателното споразумение включва мерки за осигуряване на по-голяма финансова подкрепа на банковия съюз на еврозоната и за предоставяне на спасителния фонд - Европейския механизъм за стабилност, на допълнителна гъвкавост по отношение на това как може да помогне на страните да преодоляват пазарните сътресения, съобщава "Файненшъл таймс". Реформата в еврозоната е провокирана от дневния ред на ЕС в последните месеци, тъй като правителствата на 19-те страни в еврозоната са подложени на натиск върху ограниченията и задълженията, произтичащи от членството им в европейския валутен механизъм.

Парите за бежанците в Турция отново спънаха преговорите за евробюджета

03 December 2018 18:39

Европарламентът и Съветът на ЕС отново не можаха да се споразумеят за бюджета за 2019 г. И причина отново бе разпределението на парите, които Съюзът отпуска на Турция за справянето с бежанската криза. Това се разбра днес при представянето на новия проектобюджет за следващата година. Той бе дебатиран  в Бюджетната комисия на Европарламента. Съветът на ЕС е реагирал изключително негативно на новия проектобюджет, споделиха източници от Европарламента. Според тях институцията се противопоставя категорично на заложените увеличения по програмите „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“ и настоява за съкращения. Еврокомисията трябва да представи нов бюджет за 2019 г. Комисията бе принудена да изготви нов проектобюджет, след като не можа да се споразумее с Парламента до крайния срок, който бе 19 ноември. Сред направените в новата версия компромиси бяха още 200 милиона евро за „Еразъм +“. Което означава, че средствата по тази програма ще бъдат с 400 милиона повече, отколкото за тази година. Това се разбра при представянето на новия проектобюджет, направено от еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер. Във вторник проектобюджетът ще бъде обсъден на триалог между Еврокомисията, Европарламента и Съвета на ЕС. Преговорите със сигурност ще бъдат трудни. „Нямам намерение да преговарям, ако имам срещу себе си желязната ръка на Съвета“, каза в залата докладчикът на Европарламента Даниеле Виоти. Затруднението ще дойде от главното различие. Става дума за 3 млрд. евро за Турция за справянето с бежанския поток от Сирия. Съветът на ЕС настоява 2 млрд. евро от тези пари да бъдат осигурени от Парламента. Депутатите пък искат европейските граждани да платят само 1 млрд. евро, а останалите 2 млрд. евро да дойдат от страните членки.

До 2020 планът "Юнкер" ще осигури 1,4 млн. работни места в ЕС

22 November 2018 14:21

Финансирането за България възлиза на 419 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,8 млрд. евро

Еврокомисията трябва да представи нов бюджет за 2019 г.

20 November 2018 08:40

Еврокомисията ще трябва да представи нов проектобюджет за 2019 г. Това стана ясно в полунощ в Брюксел (1 ч българско време), след като изтече срокът на помирителния период, в който Европарламентът и Съветът на ЕС трябваше да постигнат съгласие по въпроса. „Съветът съжалява, че не бе възможно постигането на споразумение“, заяви астрийският финансов министър Хартвиг Льогер – главен преговарящ от страна на Съвета на ЕС за бюджета за 2019 г. "Съветът се опита да намери решение, което да подготви Съюза за очакващите го предизвикателства. Но все още вярвам, че ще бъдем в състояние да се разберем за бюджета преди края на годината“, допълни той. Едно от разногласията бяха парите за научни изследвания. Европарламентът предпочита за целта да бъдат използвани непохарчени суми от предишните години. В Съвета на ЕС обаче смятат, че така ще бъде създаден прецедент с неизвестни последици в бъдеще. Съветът на ЕС отхвърля бюджета на Европарламента От Парламента искат също така по-малки вноски в бюджета на Съюза за финансирането на механизма за помощ за сирийските бежанци в Турция. През юни страните членки се разбраха да финансират с допълнителни 3 милиарда евро механизма за бежанците. 2 млрд. от тази сума ще дойдат от бюджета на ЕС. Останалият 1 милиард ще бъде осигурен чрез вноски от държавите членки според техния дял в брутния национален доход (БНД) на Евросъюза. За 2019 г. ЕП настоява за бюджетни разходи на стойност 149,3 милиарда евро. Това е малко над сумата, за която са се договорили страните членки - 148,2 милиарда. По-специално ЕП отхвърли предложенията на държавите от ЕС за съкращения на схемите за растеж и създаване на работни места, възлизащи общо на 794 милиона евро. Предложението на ЕП включва също допълнителни 362 милиона евро за програмата „Еразъм“ за обмен в областта на образованието, спорта и младежта, както и 347 милиона евро за инициатива в подкрепа на младежката заетост. В бюджета, одобрен от страните членки, се предвиждат икономии чрез съкращаване на административни разходи.  Сега Еврокомисията трябва да представи новия проектобюджет до края на този месец. Ако до началото на 2019 г. той все още не е окончателно одобрен, трява да бъде приложена системата на условната дванадесета част. Това означава, че всеки месец за всяка глава от бюджета може да се изразходва сума, не по-голяма от 1/12 от бюджетните кредити за предходната година или от проектобюджета, предложен от ЕК, като се взема по-малката сума.