Християнство

20 февруари 2019 07:00

Медиите, Библията и небесната перспектива

Медиите играят ролята на обектив, през който наблюдаваме света. Думата медия идва от думата "медиум", което означава "посредник" - някой или нещо, което стои по средата. Медията е посредникът, който ни информира за случващото се в...

източник: www.evangelskivestnik.net
Виж повече

 
Свързани новини

Новини за църквите в Холандия

04 July 2019 08:00

Според информация, публикувана в холандския вестник Throuw, около 20% от всички църковни сгради в Холандия вече не се използват с това предназначение.   От 6 900 регистрирани сгради (повечето от тях протестантски или католически), около 1 400 вече се използват за други цели, показва проучване, направено наскоро.   Около 30%  от църковните сгради се използват за жилищно настаняване (апартаменти и т. н.), 20% се ползват за културни и социални цели, а 15% са превърнати в офиси и предприятия.   Голяма част от църковните сгради, които са били ремонтирани, са построени между 1800 и 1970 година. От онези, построени през изминалите векове, почти всички са останали притежание на църковните институции.    Вестник Throuw информира още, че римокатолиците обикновено са много по-малко склонни да продават техните църковни сгради, защото смятат, че сградата има свещено значение, докато протестантите не приписват такова голямо значение на сградите.   От около 3 000 протестантски църковни сгради, 850, построени от 1800 насам, вече не се използват като такива. В случая с католическите църкви цифрите не са толкова висики, а са само 280 от общо 1 500.   Източник: "Евангелски фокус" Превод: Петя Зарева  

Изненадващи данни за съвременното християнство

18 June 2019 08:00

Вместо да оценява християнството въз основа на местна или дори национална перспектива, глобалната гледна точка може да осигури по-добра представа за съотношението на религиите в световен мащаб.   Центърът за изучаване на световното християнство към Богословската семинария Гордън Конуел редовно публикува данни за състоянието на глобалното християнство. Оценяването на техните изследвания и прогнози осигурява обнадеждаваща, но и неочаквана картина за сегашното и бъдещото състояние на християнството.   1. Християнството нараства по-бързо от населението на земята. В световен мащаб християнството нараства с 1,27%. В момента има 2 500 000 000 християни в света. Световното население, което в момента е 7 700 000 000, е нарастнало с 1,20%.   Ислямът (1,95%), сикхите (1,66%) и индусите (1,30%) са единствените религиозни групи, които растат по-бързо от християнството, въпреки че последователите на Исус превъзхождат всяка друга вяра и се очаква да продължат да го правят поне до 2050 година.   2. Петдесетните християни и другите евангелски деноминации растат най-бързо и все още набират скорост.  Сред християнските групи, петдесятните (2,26%) и другите евангелски вярващи (2,19%) растат числено по-бързо от другите. Освен това те растат по-бързо, в сравнение  само с предишните две години. През 2017 година, процентът на растеж на Петдесятните християни е 2,22, а на останалите евангелски деноминации - 2,12%.   3. Атеизмът е достигнал своя връх и бележи спад. Днес има по-малко атеисти в света (138 000 000), отколкото през 1970 година (165 000 000). От 2000 година насам атеизмът бележи лек спад – само с 0.05% — но се очаква да продължи да намалява и да спадне под 130 000 000 до 2050 година.   Агностицизмът поддържа нисък растеж от 0,42%. След достигане на 716 000 000 тази година, обаче, се очаква да спадне под 700 000 000 до 2050 година.   4. Християнството нараства в градовете, но не достатъчно бързо. Днес, 1 640 000 000 християни живеят в градските райони, което представлява ръст с 1,5 процента по-висок в сравнение с 2000 година. Но повече от 55% от световното население живее в градове и този процент продължава да расте. В световен мащаб градското население бележи ръст с 2.15 процента.   5. Центърът на християнството се е изместил на юг. През 1900 година, два пъти повече християни живеят в Европа, отколкото в останалата част на света, взети заедно. Днес, в Латинска Америка и Африка има повече християни, отколкото в Европа. До 2050 година, броят на християните в Азия също ще премине числото на изповядващите вяра в Христос в Европа.   В момента християнството в Европа нараства съвсем минимално (0,04%) и само с малко по-висок ръст в Северна Америка (0,56%). Океания (0,89%) и Латинска Америка (1,18%) имат малко по-добри темпове на растеж, но истинският бум на вярата се наблюдава в Азия (1,89%) и Африка (2,89%).   6. Християните имат повече възможности за споделяне на благовестието отвсякога. По-голямата част от нехристияните живеят живота си, без никога да влизат във взаимовръзка с християни, но този брой намалява. През 1900 година, само 5,5% от нехристияните познават християни. Днес, този процент е нараснал до 18,3.   Очевидно е, че числото все още е твърде малко, но увеличаващият се процент дава на повече нехристияни възможност да чуят евангелието от християни, с които се запознават и влизат в контакт.   7. Процентът на неевангелизираната част от света намалява. През 1900 година повече от половината от световното население (54,3%) не е чуло за Христос. Този процент продължава да намалява, като през 2019 година вече е 28,4.   Това още означава, че днес почти 2 200 000 000 души на планетата, все още се считат за недостигнати за евангелието.   Източник: Breaking Christian News Превод: Петя Зарева      

Църковни лидери дискутират човешките права в Европейския парламент

07 December 2018 07:00

На 4 и 5 декември в Европейския парламент в Брюксел се събраха църковни лидери, за да присъстват на семинар, организиран в изпълнение на чл. 17 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Основна тема на форума беше "Човешките права и религиозната свобода в Европейския съюз".  Отбелязани бяха 70 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, които се навършват на 10 декември. Проведена беше дискусия, състояла се в "Параклиса на възкресението", към Европейския парламент. Общността на европейските църкви за първи път организира в Брюксел подобен дебат, посветен на религиозните свободи и човешките права в Европейския съюз. Въф форума взеха участие представители на различни църкви от европейски страни от Източна и Западна Европа. Митрополит Порфирий от Загреб и Любляна от Сръбската православна църква сподели размисли от перспективата на "църковно малцинство". Според него "Всеобщата декларация за човешки права ни изправя пред трудната задача, от една страна да намерим баланс при спазване на правата на отделните хора и малцинствата, а от друга страна, да запазим националната, културната и религиозна идентичност на отделните народи." Вицепрезидентът на Испанската евангелска църква Марта Лопез Балата сподели своята загриженост във връзка със случаите на дискриминация, проявявани към евангелски пастири и призова към отстояване на техните права и справедливост при вземането на решения. Епископ Порфирий говори за религиозната свобода в Кипър. Той напомни, че през "юли 1974 година Турция напада Кипър с огромна армия и християнски паметници и археологически места са осквернени и разрушени." Епископ Порфирий сподели, че православната църква в Кипър работи в близко сътрудничество с други църковни лидери с цел постигане на пълна религиозна свобода за всички жители на острова.  Българският представител на конференцията п-р д-р Даниел Топалски, беше поканен от изпълнителния секретар за човешките права към Комисия „Църкви и общество“ към СЕЦ д-р Елизабета Китанович. Той също взе участие в семинара и в дискусията, като запозна присъстващите със ситуацията на евангелските църкви в България.  П-р Даниел Топалски, който е суперинтендант на Обединената методистка църква в България, имаше възможност да изложи  случая с предложенията за промени в българския Закон за вероизповеданията. П-р Топалски запозна депутатите на Европейския парламент с факта, че внесеният Законопроект, който предстои да бъде гласуван на второ четене, е в рязко противоречие с Конституцията на Република България, която предвижда разделяне на църквата от държавата. Той поясни, че духовните служители в България също ще бъдат подложени на ограничения, заради предвижданите изисквания, свързани с богословското образование на църковните кадри. П-р Топалски коментира, че, ако бъде приет, подобен законопроект ще означава неправомерно вмешателство в живота на евангелските църкви в България. Европейският парламент беше запознат и с ограничението, предвиждащо даренията, които българските евангелски християни са получавали от чужбина, както и тези, които касаят работата на чуждестранни духовни служители в България. В своето изложение п-р Топалски обобщи, че подобен законопроект означава "национализиране на религията в България", което до голяма степен представлява връщане назад към епохата на комунизма и налагане на рестрикции, които са даже по-тежки и сериозни, отколкото онези, които социалистическата партия налагаше. П-р Топалски изрази надежда, че слуаят, който излага, ще бъде внимателно обсъден и взет предвид от Европейската агенция за основни човешки права, както и че ще привлече вниманието на европейските комисии, чиято работа е да съблюдават спазването на европейското законодателство и подписаните от страните членки взаимни спогодби. Източник: Europе Parliament Превод: Петя Зарева

Живо ли е богословието?

25 November 2018 07:00

Могат ли християните да обяснят своята вяра? Могат ли да обяснят вярата си в Бог Отец и да продължат с обяснение на спасителната си вяра в Христос? Тук не говорим за философско изложение на вярата, а за основни християнски доктрини, които касаят Библията, спасението, Троицата, Христос. Можем ли да ги обясним, ако някой ни помоли за това? Дали просто казваме: „Обичай Исус и обичай другите, това е всичко.”    Хора, които биха използвали израза по-горе, несъмнено знаят „за християнския вървеж”, но не са наясно с „християнското мислене”. Техният живот е бил кръстен, но не и техният ум. Те са посветили сърцето си на Христос, но дали познават основите на християнската история и богословие? А дали познават библейската история? Някои са по-заинтересовани да се научат да изцеляват, преди да могат да обяснят "Христологията" (доктрината за богочовека Христос).   Не ме разбирайте погрешно – любовта е висша добродетел. Важна добродетел е и правилното използване на Писанието, както и правилното излагане на Божието чудно спасение. В края на краищата, първата и най-важна заповед е: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.” Ние често забравяме израза "всичкия си ум". Въпросът е дали набожността е по-важна от богословието. Любовта към Бога и ближния се е превърнала в духовна мантра. Сякаш няма място за подчинение към Него, за слушане на Неговия глас. Какво да кажем за по-сложните нюанси на Божиите очаквания спрямо човека?   Ако сме истински християни, ние трябва да можем да обясним богословски кой е Исус. Той е Божият Син. Той е Бог. Той е Месията. Той е Божият агнец. Всичките тези понятия се намират в Библията. Те имат дълбок, изключително сериозен богословски смисъл. Ние не само трябва да усещаме Бога, както правят последователите на Ню Ейдж. Ние трябва и да можем да познаем Неговата същност, до степента, открита ни в Библията. Ние не само трябва да обичаме Бога. Трябва да Го познаваме.   Нуждата от набожност и богословска дълбочина е оргомна в църквата. Обществата ни са пълни с хора, които имат огромна любов към Бога, но съдържанието на тяхната вяра е нищожно. Те не могат да обяснят вярата си, и когато се премине на по-виското, интелектуално ниво на обяснение, те остават безмълвни. Наскоро разговарях с един приятел от друг град, с когото изучаваме Библията и го попитах: „Защо според теб, Исус е наречен Божият Агнец?”  Той ми каза: „Защото Исус е нежен и мил, като агънце.” Когато му обясних различните разбирания за „Божий агнец” въз основа на по-задълбочено изучаване на Словото, той не можеше да повярва, че толкова много неща могат да се научат.   Скоро слушах аудио проповед, в която проповедникът много авторитетно заявяваше, че човек, който има проблем (депресия по-специално) е обладан от демони и не може да бъде кръстен в Духа. Според въпросния проповедник такъв човек бил съгрешил. В един от клоновете на църквата ни имаме жена, която страда от депресия, но е кръстена със Светия Дух и си върши задълженията като майка, съпруга и един от ръководителите на църквата. Съгласен съм, че понякога, за някои болести, Библията казва, че са демонично влияние, но на други места, много ясно, същата книга заявява, че това е болест или "трън в плътта". Причината не се свежда до грях или демонично влияние. Представяте ли си, колко болка може да причини подобно твърдение у хора, които имат здравословни проблеми (психически или физически)? Можем ли да сме убедени, че болестта е по тяхна вина, или се дължи на демонично влияние? Става дума за хора, които сериозно си изпълняват задълженията, които са поели пред Бога и хора, които имат себе си Божият Свят Дух.   Как да си обясним това? Много от проповедите ни са насочени към лична опитност с Бог и просперитет, вместо дълбоко екзегетично изучаване на текста. Проповедите ни са често като психологичен сеанс, който успокоява хората, вместо да ги кара да се задълбаят в Писанието и да открият кой всъщност е Бог. В миналото Бог ни се е откривал чрез пророци и съдии, но сега ни се открива чрез Своя Син. Сега ние можем да изучаваме Словото Му, да разберем какво означават думите на Бога: "Аз Съм, който ще бъда”. Това е възможно чрез изучаване на Божието слово и водителство чрез Светия Дух.   "Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушане.  Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец; а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото" Евреи 5:11-14.

Баптистки пастир на съд заради кръщение

24 November 2018 07:00

Баптисткият пастир Леонид Поворов е подведен под съдебна отговорност за извършване на водно кръщение в река Кама, република Татарстан, Русия.   Нарушението на пастир Поворов се състои в това, че не е уведомил властиите за „публично религиозно събитие” и не е получил съответно разрешение, каквито са изискванията на приетите наскоро в Русия промени в Закона за вероизповеданията.   Аргументът на пастир Поворов е, че това е частно събитие на членове на общността, осъществено на безлюдно място и преминало под формата на пикник сред природата на близки хора.   На първото съдебно заседание пастир Поворов е докаран в белезници.   Поредният протест срещу подобни промени в българския Закон за вероизповеданията е тази неделя, от 16 часа, на площад Народно събрание.

Съживление в Мелбърн, Австралия

23 November 2018 07:00

Според информация на CBN News  стотици са се обърнали към Христос на съживително събрание, проведено на Melbourne's Marvel Stadium в Австралия, организирано от Awakening Europe ("Да съживим Европа").  Десетки хиляди християни от цял свят са се събрали, за да се поклонят на Бога и да споделят своята вяра в една страна, която е известна с факта, че повечето нейни жители не изповядват никаква религия. Събитието е организирано от Бен Фицджералд, водач на Awakening Europe, който е бивш лидер на църква "Ветил" (Bethel Church). По време на съживителното събрание основната тема е била призивна - с покана към присъстващите невярващи да приемат Господ Исус Христос за личен спасител, и да разказват на други за Неговото изкупително дело. Основни говорители, взели участие във форума, са известният благовестител и лектор Ник Вуйчич, който мотивирал слушателите с посланието, че "Бог може да използва човек без ръце и крака, за да бъде Неговите ръце и крака". Сред останалите говорители и музикални изпълнители са Тод Уайт, Bethel Music,  Даниел Коленда, Хайди Бейкър, Джейк Хамилтън, Бол Джонсън, Джереми Ридъл и много други. Бен Фицджерълд е споделил следното в своя профил във Фейсбук: "Стотици бяха новородени от Бога, след като откликнаха на Христовата спасителна покана тази вечер. В Австралия се случва нещо забележително. Бог действа и съживява, като използва Своите деца да разтърсят тази нация". Много от новоповярвалите са пожелали да бъдат кръстени. След събирането на стадиона християните и новопокръстените вярващи са излезли по улиците на Мелбърн, за да разказват за своята вяра в Исус. Организаторите вече планират друго подобно събитие през 2020 година. Източник: CBN News  

Мисионери на поредно пътуване с риск за живота си

13 September 2018 08:00

Виктор Маркс и съпругата му, Ейлийн, се подготвят да поемат на деветото по ред мисионерско пътуване, което е с висок риск за живота им, тъй като получават непрекъснати заплахи. Те са основатели на служението "All Things Possible Ministries", което цели да подпомага основно жени и деца в страни като Ирак, където разрухата и нищетата са невъобразими. За настоящото пътуване мисионерите са се погрижили да снабдят 2 000 плюшени играчки (лъвчета и агнета), които да занесат на децата, преживели психическа и емоционална травма, вследствие от войната и ужасите, на които са били свидетели. До момента, повече от 30 000 играчки са били раздадени на деца от Близкия Изток, които са били жертва на войната и са останали без родители. Играчките са музикални и когато бъдат притиснати, от тях се чува песничка на арабски, която разказва за Исус и Неговата любов към децата. Мисионерите са се погрижили и за хиляди коплекти със санитарни материали, които да раздадат на жени, които са в лишение и не са в състояние да си набавят елементарни неща, така необходими за живота им в нормални условия. Семейство Маркс разказват: "От 2004 година пътуваме в страните от Близкия Изток и бяхме удивени, че специално жените и децата са лишени от най-елементарни неща, които ние на Запад приемаме за даденост в ежедневието. Половината от иракчаните, останали без дом и прехрана са деца, а това означава повече от 1 700 000 невръстни и подрастващи. Те са травмирани, страдат и все още животът им е в опасност. Тъй като инфраструктурата е съсипана, жените не могат да си набавят елементарните и така необходими санитарни, и хигиенни средства. Това подронва тяхното достойнство и ги изпълва с безнадеждност. Ние се стараем да им помагаме, като набавяме подобни артикули." Виктор Маркс непрекъснато получава заплахи от ислямски екстремисти, че ще бъде обезглавен, ако продължи с мисионерските си пътувания. По тази причина той не може да спомене точните дати на полета си, нито пък мястото, където ще пристигне. Единственото, което може да каже, е, че пътуването му предстои скоро. Виктор и Ейлийн имат нужда от молитвената подкрепа на братя и сестри, които са загрижени не само за мисионерското служение, но и за лишените от права жени и деца в Близкия Изток, които се надяват на помощ и с нетърпение я очакват. Виктор е бивш военен и експерт по бойни изкуства, автор и говорител на семинари, както и горещ защитник на децата и всички страдащи хора, които са под заплахата на терора, упражняван от Ислямска държава. Мисията подпомага семейства на иракски християни, които са преследвани заради вярата си, както и сираци, деца на загинали терористи. Служението на семейство Маркс включва и спонсорство, и изхранване на едно сиропиталище в региона. Източник: Charisma News