Икономика и бизнес

08 април 2019 11:55

Трябва ли да отпадне забраната за полагане на извънреден труд?

Вижте какво споделиха представители на големи търговски вериги пред Economy.bg...

източник: www.economy.bg
Виж повече

 
Свързани новини

КНСБ отбелязва Празника на труда с приемни за нарушени трудови права

01 May 2019 12:35

КНСБ отбелязва Празника на труда - 1 май, с информационни приемни и кръгли маси за нарушени трудови права в страната. Във Варна Конфедерацията ще проведе кампания "Моите права" в Морската градина.

Над 20 000 души не са получавали редовно заплатите си през 2018 година

19 April 2019 13:27

Над 20 000 души не са получавали редовно заплатите си през 2018 година, а често се установява не само забавяне, но и работа без договор.

30 млн. лева за обучения на служители и безработни по процедура „Умения“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“

18 April 2019 12:24

Работодателите имат възможност да провеждат обучения на служителите си по процедурата  „Умения“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата могат да кандидатстват физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Предвидените дейности са специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности. Зорница Русинова „Програмата се стреми да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени работодателите. В период на висока заетост квалификацията и подготовката на кадрите са от ключово значение за всички български фирми. Поради това схемата дава възможност в рамките на един проект да се съчетават обучения за придобиване на квалификационна степен, както и такива за ключови умения“, каза Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика. Без ограничения за фирмите За участие в процедурата няма ограничения за размера на фирмите. Могат да се включат  микро-, малки, средни и големи предприятия. При малки и микропредприятия процедурата покрива 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и предвижда съответно 30% съфинансиране. За средните изискването е 40% съфинансиране, а при големите фирми делът е равен – 50%. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е 15 000 лева, а максималният – 3 911 660 лева. Проектните предложения трябва да бъдат с период за изпълнение не по-дълъг от 18 месеца. „Вярвам, че с облекчената процедура на кандидатстване, опростения начин на отчитане на разходите и информационните дни, които провеждаме в различни градове с възможност за задаване на въпроси, ще помогнем на кандидатите при подготовката на проектите си. За да се фокусират върху ефективността на предложенията, а не да се задълбочават в административната тежест“, допълва Зорница Русинова. В обученията ще могат да се включат както заети, така и безработни и неактивни лица. Програмата изисква минимум 50% от всички неактивни или безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодателя бенефициент по проекта. В периода на заетост процедурата ще покрива осигурителните вноски за наетия служител. При две от дейностите по „Умения“ не се изисква съфинансиране от кандидатите. Това са разходите за персонал при включването на безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост след успешно завършено обучение, както и предоставянето на възможност за гъвкави форми на работа за служителите в периода на обучение. Обучение по собствени програми Работодателите ще могат да обучават служителите си според собствените си програми. Всяко предвидено обучение трябва да съответства на необходимостта и дейността на фирмата и индивидуалните характеристики и спецификата на работното място на обучаващото се лице. Могат да се извършват в професионални центрове, от външни или вътрешни експерти. Позволява се дистанционна, присъствена или смесена форма. Сред допустимите разходи са възнаграждения за обучаващите, работни материали и наем на зали. „По процедура „Умения“ ще се финансират дейности, които осигуряват връзката между необходимата квалификация/умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават необходимите предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието и технологичното развитие. Времето на дигиталните технологии предполага придобиването и изграждането на нови компетентности, отговарящи на "уменията на бъдещето". За да се отговори на предизвикателствата, е необходимо да се инвестира в подходящи умения и да се подобри съответствието на тези умения с работните места в страната, изискващи притежаването на качествени и високотехнологични познания“, каза заместник-министър Русинова. По операцията се предвижда да бъдат обхванати от обучения най-малко 5500 заети и безработни лица. Бюджет от 30 млн. лева Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г., 17:30 ч. по електронен път с квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават своите въпроси относно условията по процедурата до 12 април на електронната поща skills@mlsp.government.bg, а всички отговори ще бъдат публикувани най-късно до 19 април на уеб страницата на ОПРЧР. Всеки кандидат има право да участва с едно проектно предложение в настоящата процедура. Операция „Умения“ е актуална процедура, отворена за кандидатстване за  потенциалните бенефициенти – работодатели, която се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на бюджета е 30 млн. лева. Повече за операцията и условията за кандидатстване може да намерите на: http://esf.bg/umenia/.

Кое мотивира хората на работното им място?

11 April 2019 10:51

Поглед върху българския пазар прави Милен Великов, HR професионалист с дългогодишен опит

Подадени са 55 иска за обявяване в несъстоятелност заради неизплатени заплати

08 April 2019 21:40

55 искови молби за обявяване в несъстоятелност на дружества заради неизплатени заплати са подадени за година, съобщиха от Инспекцията по труда. Единадесет от тях са внесени от началото на годината.

Брюксел разреши гъвкаво работно време за родители и отпуск за гледане на болен

04 April 2019 14:54

ЕП гласува мерки как да се съчетава по-добре работата и семейния живот, насърчава бащинството

Предизвикателствата при отчитането на работното време

02 April 2019 11:11

За сумираното изчисляване на положения труд, вижте какво споделиха HR мениджъри на големи търговски вериги пред Economy.bg

Манолова: 8 млн. лв са възстановените заплати на ощетени от нагли работодатели

01 April 2019 08:23

Националният омбудсман представи годишния си доклад за свършеното през 2018 г. в полза на гражданите. Каква е равносметката на институцията - гост в Сутрешния блок на БНТ беше Мая Манолова.

Борисов: Квалифицираните работници избягаха, защото тук са евтини

28 March 2019 12:52

Държавата трябва да положи усилия да помага на бизнеса, за да може компаниите да вдигат доходите. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на Българо-германски икономически форум. "С общи усилия, на първо и единствено място са доходите", заяви премиерът в отговор на въпрос на представител на германския бизнес за възможността за реформиране на трудовото ни право. Той изтъкна проблема с работната ръка в страната и посочи, че всички политици, включително и той, носят грях за това, че страната е била рекламирана с квалифицираната и евтина работа ръка. Така работниците от различни сфери са отишли в страни, където заплатите са по-високи. Борисов все пак отбеляза, че има сфери - като високите технологии, където хората вече взимат високо възнаграждение и българите, работещи в чужбина, вече се връщали в родината. "Квалифицирани добре, но евтини ни изигра лоша шега и тези квалифицирани работници отидоха там, където ще им плащат добре. На първо място са доходите. Хората свикнаха с новите магистрали, с метрото, сега искат доходите да се вдигнат. Българите се съизмерват с австрийци, германци, и ако не бъдат повишени заплатите, миграцията ще продължава", каза още Борисов. Според Бойко Борисов ще има големи последствия за всички при Брекзит без договор. Той изтъкна, че българските министерства се готвят за подобен сценарий. "Който си мисли, че Брекзит е далеч и нас не ни касае, много се лъже", допълни Борисов. Премиерът заяви още, че за бизнеса е важно да има стабилни данъци и икономическа среда. Той посочи, че страната има огромен фискален резерв и гарантирано чрез валутния борд съотношение евро – лев. Борисов подчерта, че външният ни дълг ще продължава да пада. "Зависи кога сключим сделките за военните проекти, но резервът така или иначе е голям и няма да предизвика трус, а и сме поели ангажимент в НАТО да направим до 2 на сто разходите за отбрана", посочи още премиерът. Той допълни, че му е приятно да вижда, че вече България изнася изделия от машиностроенето, електрониката и развива реалните индустрии, което държи ръста на икономиката на процента, който е в момента. Борисов каза още, че износът ни за Германия вече е по-голям от вноса. И каза още, че през юли България ще получи покана за чакалнята на еврозоната.

Работодатели не искат оценката на хората с увреждания да се прави от социалните

26 March 2019 18:33

Изчисляването на броя на часове лична помощ е базирано на четиристепенна скала на зависимост