Икономика и бизнес

10 април 2019 16:32

"Трейс" монтира пешеходен надлез и шумозащитни и предпазни стени на гара Белозем

Изграждат се съоръжения, гарантиращи безопасно преминаване на железопътния път за жителите и гостите на Белозем и Маноле...

източник: epicenter.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Започва реконструкцията на гара Подуяне

02 May 2019 08:29

Гарата е част от жп линията София - Пловдив, която е най-натоварената в страната. За 2017 г. броят на пристигащите и заминаващи пътници по това направление са 1 400 000 души. Пълното обновяване на гарата ще струва малко под 3 милиона лева. Проектът се осъществява с европейско съфинансиране. Предстои реновиране и на гарите Искър и Казичене.

Ремонт на три железопътни гари започва в София

09 April 2019 09:05

Първата ремонтирана гара ще е Подуяне, за която Националната компания „Железопътна инфраструктура“ сключи договор с фирма изпълнител. Предстои такъв да бъде подписан за "Казичене" и "Искър". Изпълнението на проектите се забави заради обжалване на процедурите за избор на изпълнители.

Три осъдителни присъди за източване на железниците

18 March 2019 18:52

Софийски градски съд постанови три осъдителни присъди по делото за измамна схема с фалшиви документи, с която е източвана Националната компания железопътна инфраструктура. Присъди получиха бивш директор на Националната компания железопътна инфраструктура и зам.-министър на транспорта, бивш депутат и бивш директор на железопътна секция в град Русе.

Абсурдни перони на жп линията през Искърското дефиле са опасни за живота

08 March 2019 12:25

Зрители на "По света и у нас" сигнализираха за опасни перони по железопътната линия през Искърското дефиле. Пътниците, предимно възрастни хора и инвалиди, рискуват здравето и живота си, когато се качват или слизат от влака. Хората се страхуват от тежки инциденти и се питат защо години наред никой не обръща внимание на проблема им.

Лютиброд: Протест срещу металните навеси,заменящи старите жп гари в Северозапада

05 March 2019 13:00

Хората в село Люти брод излязоха на протест в защита на жп гарата, която вече е заменена от метален навес, искат да възстановят старата си жп гара, съобщава btv. Според Катя Караджова, бивш служител в железниците, на гарата са работили четирима ръководители, които живеели в четири апартамента. На гарата имало кухня с готвачи и сервитьори, а събота и неделя имало оркестър, спомня си още жената. Тя допълни, че в момента гарата тъне в разруха. Oтвътре тя изглежда все едно, че е паднала бомба, каза друг от протестиращите.

Жителите на Люти брод искат сами да ремонтират и поддържат сградата на гарата

28 February 2019 09:33

Решението на Национална компания "Железопътна инфраструктура" да смени сградата на ж. п. гарата в мездренското село Люти брод с метална спирка предизвика недоволството на жителите на селото. Създаден е Инициативен комитет, който настоява за незабавно спиране на строителството на метална спирка и среща с ръководството на компанията, предаде btv.

Избрани са изпълнители за модернизация на жп гарите Подуяне, Искър и Казичене

12 February 2019 14:56

Днес, 12.02.2019 г., в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти обяви окончателно решение за класирането на участниците по проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене по три обособени позиции“. Съгласно решението, изпълнители на проекта по трите обособени позиции са: По Обособена позиция 1: „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ „Инфраструктурно строителство“ АД Комплексна оценка: 100 т. Предложена цена: 2 903 166, 23 лв. без ДДС По Обособена позиция 2: „Реконструкция на гаров комплекс Искър, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ „Консорциум Гара Искър 2018“ Участници в обединението: „Среги“ ООД и „ТИТ Инженеринг“ ЕООД Комплексна оценка: 100 т. Предложена цена: 1 212 239,00 лв. без ДДС По Обособена позиция 3: „Реконструкция на гаров комплекс Казичене, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ „Сдружение Интерполис 2018“ Участници в обединението: „Интерполис“ ЕООД и „Инфра Роудс“ ЕООД Комплексна оценка: 100 т. Предложена цена: 1 113 651,51 лв. без ДДС Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 7,4 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6,3 млн. лева. Гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене са част от жп линията София – Пловдив, която е най-натоварената линия в страната. Строителните дейности и за трите гарови комплекси се предвижда да започнат веднага след сключване на договорите и да завършат през 2020 г.

НС прие промени в Закона за железопътния транспорт заради европейска директива

07 February 2019 09:10

Парламентът прие промени в Закона за железопътния транспорт на първо четене. „За“ промените гласуваха 93 народни представители, без „против“ и с 32 „въздържали се“. Те целят транспонирането на европейска директива. Текстовете касаят и издаването на единен сертификат за безопасност. Съгласно директивата, сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по без

Проектът за модернизация на жп линията между Елин Пелин и Костенец (ВИДЕО)

05 February 2019 12:20

В сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите обяви решение за класиране на участниците по проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“. Проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“ се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 1,024 млрд. лева. Общата дължина на трасето е 51 км, разделено в три позиции, а проектната скорост е до 160 км/ч за конвенционални влакове. В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 моста и виадукти, с обща дължина около 3 км. Предвижда се модернизация на 5 жп гари, както и премахване на всички пресичания на едно ниво между жп транспорта, автомобилното движение и пешеходците. Очаква се договорът с избраните изпълнители да бъде сключен до края на месец февруари 2019 г. Преди дни беше подписан договор за изграждане на тягова подстанция Казичене, която също е част от проекта Елин Пелин – Костенец. Изпълнител е обединение “ТПС“ ДЗЗД, което включва „ВДХ“ АД и „Еврометал строй-В“ ООД, а срокът за приключване на дейностите е до 27 месеца. Класирането на участниците за трите обособени позиции е, както следва: По Обособена позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200“ 1. ДЗЗД „ДЖЕН – ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“ Участници в обединението: "ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" АД; "ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕД ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" ООД Комплексна оценка: 89,63 Предложена цена: 498 800 012,00 без ДДС 2. ДЗЗД "ЖП ЕЛИН ПЕЛИН-КОСТЕНЕЦ" Участници в обединението: "САН ХОСЕ КОНСТРУКТОРА" АД; Е.П.О.С - ЕМПРЕЗА ПОРТУГЕЗА ДЕ ОБРАС СУБТЕРАНЕАС С.А.; "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД Комплексна оценка: 88,18 Предложена цена: 565 385 026.05 без ДДС 3. „ТЕРНА“ АД Комплексна оценка: 87,97 Предложена цена: 495 000 000.00 без ДДС 4. КОНСОРЦИУМ „ЗСТ“ Участници в обединението: "ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД; "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД Комплексна оценка: 77,06 Предложена цена: 589 995 799.00 без ДДС По Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“ 1. КОНСОРЦИУМ “САЛЧЕФ – ГИГАСТРОЙ“ Участници в обединението: "САЛЧЕФ" АД; "САЛЧЕФ КОНСТРУЦИОНИ ЕДИЛИ Е ФЕРОВИАРИЕ" АД ; "ГИГАСТРОЙ" ООД Комплексна оценка: 95,66 Предложена цена: 126 395 882.27 без ДДС 2. ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А. Комплексна оценка: 85,03 Предложена цена: 120 307 125.64 без ДДС По Обособена позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598“ 1. КОНСОРЦИУМ „БУЛРЕЙЛ 2018“ Участници в обединението: "ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД ; "ТРЕЙС - СОФИЯ" ЕАД Комплексна оценка: 82,21 Предложена цена: 283 803 656.72 без ДДС 2. Консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017" ДЗЗД Участници в обединението: "СТРАБАГ АГ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "СТРАБАГ СП.З.О.О. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "ЩРАБАК РЕЙЛ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "ДЖИ ПИ ГРУП" АД Комплексна оценка: 80,61 Предложена цена: 394 525 074.05 без ДДС 3. ОБЕДИНЕНИЕ „КОМСА – ГЕОСТРОЙ“ Участници в обединението: . "COMSA" S.A.U; "ГЕОСТРОЙ"АД Комплексна оценка: 68,94 Предложена цена: 415 671 935.78 без ДДС