Християнство

18 април 2019 08:00

Защо поех риска да вярвам?

На малката планета, населявана от елитни шахматисти, малцина изповядват вяра в Исус Христос. Ако някой разбере, че си от „суеверните“, „плиткоумни идиоти“, сигурно фейсбук профилът ти ще забълва злостни коментари. Най-редовно ...

източник: www.evangelskivestnik.net
Виж повече

 
Свързани новини

Семейство прославя Бога, след като намира изгубеното си дете

18 May 2019 08:00

Група от повече от 300 доброволци се включва в издирването на малкия Кенет Хауард, който е само на 22 месеца, а прекарва, изгубен в гората почти 3 денонощия. Родителите не могат да обяснят как малкият им син, който е само на 1 година и 10 месеца, е успял да се отдалечи, без да го усетят на 700-800 метра в гората, намираща се наблизо.  В издирването се включват местната пожарна команда, полицаи на коне, както и полицейски кучета и хеликоптери, но въпреки усилията им, издирването продължава почти 70 часа без резултат. Екипът на търсещите почти е изгубил надежда, когато от върха на близка скала чуват плача на малкото момче и то скоро е избавено. Както пожарникарите и полицаите, така и лекарите са на мнение, че това е истинско чудо.  Пред репортер на WYMT родителите и сестричката на детето свидетелстват, че до последния момент не са изгубили надежда. Те са прекарали времето в молитва, знаейки, че Бог ще им покаже милост и няма да допусне най-лошото. Детето е в учудващо добро състояние, въпреки че е прекарало дълги часове на открито при положение, че през нощта температурите са били под нулата. Екипите от търсещи доброволци няколко пъти са минали покрай скалата, на която се е намирало детето, но едва на третия ден са успели са го открият, като се ориентирали по плача му. Семейството, както и местните хора от щата Кентъки, окръг Магофин, са благодарни на Бога за това чудо и не намират думи, за да изразят своята благодарност за избавлението на малкото момче. Бог е опазил детето не само от студа и лошите атмосферни условия, но и от заплахата на дивите животни - мечки и рисове, които често се срещат в гората по това време на годината. Плачът му лесно можел да ги привлече и тогава развръзката щеше да е трагична, но чудото е налице. Източник: Christian Headlines Превод: Петя Зарева

Героят от Тотнъм свидетелства...

09 May 2019 08:00

Лукаш Моура, авторът на хеттрика за Тотнъм в мача срещу Аякс за финала на Шампионска лига, показа какво означава да прославяш Бога, когато си на върха. Неговата искрена радост беше подплатена със сърдечна благодарност към автора на истинската победа, неговия Господ.   По-долу споделяме свидетелството на младия бразилски футболист, който е на 26 години. Веднага след мача той казва: "Най-великият миг в живота ми е подарък от Бога.   Открих Христос през 2013 година и за мен животът с Него е едно удивително пътуване. След като започнах да чета Библията, започнах да я изследвам и много бързо намерих Исус. Започнах да разбирам нещата много ясно и те станаха много ясни в ума ми.   Бог ми е дал начин да разпознавам Неговото слово, а това става с всекидневно търсене в молитва и често четене на Божието слово, както и ходене на църква, когато мога.   Понякога, когато съм у дома, се събираме с приятели. Имам приятели, които са пастири и когато се събираме заедно, те ни разясняват словото на Бога. Ние се молим и пеем химни на нашия Господ, като се наслаждаваме на общуването с приятели християни и празнуваме нашия живот с Христос.   Трябва непрекъснато да се храним от словото на Бога, като всеки ден търсим повече и повече. Това трябва да бъде постоянен начин на живот. Не трябва да допускаме любовта ни да охладнява. Трябва да търсим непрекъснато.    Когато Го търсите с цялото си сърце, Той ще ви се разкрие, ще ви покаже пътя. Това ме мотивира да Го търся все повече и повече всеки ден.   Влюбих се в Библията чрез евангелието на Христос, защото само онези, които имат истинска среща с Бога, могат да чувстват в сърцата си Неговото присъствие. Онези, които прекарват време с Христовото присъствие, знаят колко е прекрасно, и не биха го заменили с нищо друго".   Източник: Момчил Петров Превод: Петя Зарева

Факти за християнския символ на рибата

07 May 2019 08:00

Рибата е известен християнски символ, познат от древността, още от Ранната християнска църква. Днес ще го видите на най-различни места - върху нечия тениска, в някоя християнска реклама или нечия кола. Ще споменем няколко факти за произхода на този символ и как е бил използван в християнската история. Християнският символ на рибата произхожда от гръцката дума за риба "ихтис" или "ихтус", която може да сте виждали и под формата на акростих, за да станат видни значенията на всяка отделна буква, а именно И - първата буква от името на Исус; Х - първата буква от името на Христос; Т - първата буква от името за Бога на гръцки (Теос); И или У - първата буква от думата "син" на гръцки (Иос); С - първата буква от гръцката дума за "Спасител" (Сотер).         Буквално думата  за риба или "ихтис" обозначава израза "Исус Христос, Божий Син, Спасител".    Символът на рибата бил използван за обозначаване на местата за събиране или поклонение на християните. В епохата на Ранната църква, когато християните се събирали по катакомби, пещери и домове, знакът на рибата бил поставян в близост до местата, за да бъдат лесно намерени.   Думата "ихтис" или символът на рибата е използван от първите християни, които са били гонени заради вярата си и така са се разпознавали помежду си. Символът е бил използван като един вид парола или кодово наименование за последователите на Христос. По правило когато двама души се срещали и единият искал да разбере дали другият е християнин начертавал на пясъка половината фигура от рибата в очакване събеседникът му да довърши рисунката по правилния начин. Ако не успеел да го направи, християнинът знаел, че човекът отсреща не споделя убежденията му и може да се намира в опасност.  Рибата е известна от много пасажи в Библията, както в Стария, така и в Новия Завет. Тя е свързана и със служението на Исус и чудесата, вършени от Него. Чудото, при което Исус нахрани с 5 хляба и 2 риби огромно множество, е описано и в четирите евангелия (Матей 14:15-21; Марк 6:34-44; Лука 9:11-17; Йоан 6:5-13). Когато Исус призовава Своите ученици, докато те ловят риба, Той обещава, че ще ги направи ловци на човеци (Матей 4:19). Небесното царство е оприличено на мрежа, която е събрала всякакъв вид риби (Матей 13:47).  Незабравима остава срещата на възкръсналия Христос с Неговите ученици на галилейското езеро, когато Той отново напълва мрежата им с риби, които са посочени с точния им брой. В същото време Той е приготвил за тях печена риба, която да споделят за закуска (Йоан 21:9-14).  Популярност на символа на рибата днес. В нашето съвремие християните използват символа на рибата по подобен начин, за да се разпознават едни други, особено когато пътуват в непознати градове или държави. Когато поставяме символа на рибата върху колите си, ние обикновено показваме на другите нашата принадлежност и на практика споделяме вярата си. Чрез символа на рибата ние показваме, че вярваме в Исус като Христос или Изкупител на нашите грехове и като Син на Бога, който е дошъл, за да ни спаси от любов. Когато видим символа на рибата, всички ние можем да си припомним, че Господ ни призовава да "бъдем ловци на човеци" и споделяме Благата вест за Христовата жертва с всички хора, които Бог поставя на пътя ни. Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева  

Истини, надживели времето

03 May 2019 08:00

Били Греъм е сред слугите на Бога, белязали цяло едно столетие. Животът му е изпълнен с динамизъм. Той е сред хората, употребени от Бога по мощен начин, но през целия си живот се е старал да запази своя интегритет. Животът му на смирение и почтеност е пример за хиляди по света. По-долу ще споменем няколко истини, които са ръководещи за служението му. 1. Христос в центъра. За разлика от повечето богослови, които са известни със сложните си теологични дискусии, спорове и доказване на неясни теми, Били Греъм е известен със своето простичко послание, което обаче е представено по мощен начин, с действието на Божия Дух. За своето служение, което трае повече от 70 години, Били Греъм не се уморява да повтаря едно и също послание: Бог е изпратил Своя Син да умре за човеците от любов към тях. Ако приемем тази истина с вяра, имаме надежда за вечен живот в Божието присъствие. Всички останали неща са второстепенни и маловажни, ако не сме решили този първостепенен въпрос, който определя нашата вечна участ. 2. Живот с дръзновение. В продължение на десетилетия Били Греъм проповядва пред милиони хора, докато зад него е окачен плакат, на който са изписани думите на Исус: "Аз съм пътят, истината и животът" (Йоан 14:6). През годините с навлизането на плурализма известният благовестител много пъти е бил атакуван да направи компромис с посланието на евангелието. От него са очаквали да промени посланието, което проповядва, за да звучи "политически коректно", но п-р Греъм никога не се поддава на предизвикателството, колкото и голям да е бил натискът. 3. Практикувай онова, което проповядваш. За своето дългогодишно служение Били Греъм е бил атакуван във всички аспекти от живота и служението си, но Господ го е опазвал и не е допускал да бъде дискридитиран. Самият той казва следното по повод изкушенията: "Ако злото не беше представяно така, че да изглежда привлекателно, нямаше да съществува и понятието 'изкушение'." Има стотици примери за това как по време на безконечните му пътувания благовестителят изрично е молел в хотелските стаи, където ще обитава, да няма телевизор и видео. Консерватори и либерали са единодушни, че въпреки множеството изкушения, Били Греъм е бил опазен от скандали и грехове, което означава, че онова, което е проповядвал, е в съответствие с живота му. 4. Бог върши изключителни неща чрез обикновени хора. Много хора описват Били Греъм като гигант на вярата, невероятен мъж, изключителен служител. По думите на неговата дъщеря, Ан Греъм Лоц, обаче, по душа той е бил обикновен фермер, който е обичал децата си, кучето, котката. Животът му е бил обикновен и единствената "звезда" за него е личността на Господ Исус Христос. 5. Няма съвършени хора. Хората са склонни да идеализират Били Греъм, като го представят като невероятна и недостижима личност. Обаче той винаги е признавал, че съжалява за много неща в живота си. Известният благовестител признава, че за сметка на своето успешно и благословено служение, е трябвало да пожертва времето, прекарвано със семейството му. Съпругата му и децата му е трябвало да прекарват голяма част от годината без него, и това никак не е било лесно нито за него, нито за тях. Никой не е съвършен и всички имаме нужда от Христос. Източник: Christian Leaders Превод: Петя Зарева

Чудо на молитвата: дете оцелява, след като е хвърлено от трети етаж на МОЛ

29 April 2019 08:00

Петгодишният Лендън Хофман е в МОЛ - а с майка си, когато е нападнат от двадесет и четири годишния Емануел Аранда и хвърлен от третия етаж на сградата. По-късно Аранда разказва в полицията, че е влязъл с МОЛ - с намерение да убие някой възрастен, като го хвърли през балкона, защото много хора стоели, облегнати на перилата, разглеждайки наоколо. Аранда е с повдигнато обвинение за предумишлено убийство и предстои съдебно дело за престъплението му. В момента, в който Аранда сграбчил детето и го хвърлил през балкона, майката на момчето извикала: "Само молитва!" Според пастира на църквата, която семейство Хофман посещава, лекарите са на мнение, че е "истинско чудо", че детето няма травми на мозъка, нито даже възпаление на мозъчната кора, макар че има счупвания на крайниците. Въпреки ужаса, който е изживяла, майката на малкия Лендън е избрала единственото правилно оръжие - молитвата, която е действена и силна. Лекарите определят случилото се като "възкресенско чудо", защото подобно падане обикновено е смъртоносно, предвид голямата височина. Вследствие на молитвена кампания стотици вярващи са събрали сума, достатъчна за лечението на пострадалото дете.   Източник: CBN News Превод: Петя Зарева

Колумбийци и венецуелски бежанци привлечени от Христос на конференция с Франклин Греъм

24 April 2019 08:00

Граждани на Колумбия и бежанци от Венецуела се събраха на стадиона в колумбийския граничен град Кукута (на границата с Венецуела) през уикенда, за да присъстват на конференция, в която Франклин Греъм говори за спасителното дело на Господ Исус Христос. Около 400 църкви са обединили усилията си, за да приканят жителите на града и бежанците, живеещи в Кукута и региона да присъстват на евангелизационното събиране, което се подготвя от месеци. В две последователни вечери хиляди хора се събират на футболния стадион, за да отпразнуват Великден. Франклин Греъм споделя следното на своя Фейсбук профил: "Каква нощ на стадиона в Кулкута! Множество от над 52 000 души се събра, за да слуша евангелието. Имаше както хора от Колумбия, така и от Венецуела. Благодарим на Бога и Го прославяме за всеки един, който взе решение да приеме Христос и да Му посвети живота си." Имах привилегията именно на Разпети петък да споделя с хората спасителната вест. Поясних им защо Исус дойде на земята. Всички сме грешници и заплатата за греха е смърт. Всички заслужаваме да умрем, но Христос плати цената за нашите грехове. Той отиде на кръста, там беше разпънат за нас, беше погребан, но на третия ден възкръсна, побеждавайки смъртта. На втората вечер 42 500 души дойдоха на стадиона. Ние вярваме в посланието на Библията, която казва, че ако някой изповяда греховете си, Бог е верен и праведен да му прости греховете и да го очисти от всяка неправда. Словото още казва, че "който призове Господнето име, ще се спаси" (Римляни 10:9). Именно това празнуваме тези дни. Исус Христос не остана в гроба. На третия ден Той възкръсна от мъртвите. В момента Христос се намира от дясната страна на Божия престол и кани всеки един грешник да дойде при Него и да приеме спасението, което му предлага. Ако човек се покае за греховете си и приеме жертвата на Христос за себе си с вяра, той има обещание за вечен живот. Благодаря на всички църкви и доброволци, които се вкключиха в евангелизационния проект с молитва и на практика. Сега се молим с вяра Господ да подейства във всяко едно сърце, което Го е изповядало, за да израства във вярата и да живее за Него." Мисионерският уикенд е включвал и работа с децата и семействата на венецуелските бежанци, които са имали възможността да чуят и да приемат Благата вест. Източник: CBN News Превод: Петя Зарева  

За влиянието на една борбена християнка

15 April 2019 08:00

Новият християнски филм "Най-добри врагове" (Best of Enemies) разказва за Ан Атуотър, чернокожа американка, родена и израснала в многолюдно семейство. Бащата е дякон в местната църква, но печели мизерни средства, така че всички деца работят на полето, за да се изхранват. Докато работи за белите фермери, Ан получава храна единствено от задния вход и едва след като белите господари са се нахранили. Така от детска възраст ѝ е втъплявано, че чернокожите са долна категория хора и нуждите на белите винаги са на първо място. През петдесетте години на миналия век младежките години на Ан също минават в условия, които се считат за под прага на бедността. В дома ѝ няма прозорци, но тя споделя, че може и без тях, защото и в стените, и в покрива на дома им има достатъчно дупки. В момент, когато е изправена пред опасността да остане без дом и се обръща за помощ към социалните служби, Ан се среща с Хауърд Фулър и получава възможност да работи за християнската организация, наречена "Операция пробив". Организацията има за цел да помага на хората, живеещи в бедност да преодолеят мизерията, като им дава възможност да се образоват, за да си намерят работа. Постепенно Ан стига до лидерски позиции в организацията. Тя отива от врата на врата в гетото на чернокожите, за да им помага със съвети или идеи, как да си намерят работа, да изхранват семействата си, за да не останат на улицата. Целта на Ан е да научи хората да придобият най-елементарни умения, за да не живеят в мизерия. Ан знае, че бюрокрацията сегрегира и дискриминира чернокожите, и затова влага всичките си усилия, за да създаде система, чрез която чернокожите да имат равен достъп до социални услуги и работа. През 1971 година се разразява скандалът с училищата в Дърам, където все още цари сегрегация на чернокожите. Въпреки Закона за десегрегация на училищата от 1960 година, на практика учениците и студентите редовно стигат до сблъсъци и насилие поради невъзможност да решат проблемите с расизма. Ан Атуотър е представител на местната общност от страна на чернокожите, която трябва да работи съвместно с лидера на "Ку Клукс Клан", К. Елис, за решаване на проблема. От своя страна Елис прави всичко възможно, за да дискриминира чернокожите, не допускайки те да имат равен достъп в областта на образованието и живота на общността. В процеса на общата работа обаче Елис е повлиян от принципите и личностните качества на Ан Атуотър, както и от нейната силна вяра. Впоследствие той споделя: "Ние сме двама души, които са толкова различни, защото сме от двете страни на оградата. Аз съм бял, а тя е чернокожа. Но и двамата искаме децата ни да живеят в свят, в който не цари хаос и насилие. Аз не я познавах и можех само да я мразя. Не можех да си представя, че можем да имаме нещо общо." Докато се принудени да работят заедно, Ан и Елис успяват да открият общото помежду си и за всеобщо учудване в крайна сметка стават приятели. Елис се старае да загърбва своите расистки убеждения и с помощта на Ан прави всичко необходимо, за да работи за доброто на децата и младежите в Дърам. Елис си дава сметка, че чернокожите деца не пречат на белите и че в крайна сметка и едните, и другите имат подобни проблеми, които нямат нищо общо с цвета на кожата им. Посвещението на Ан е толкова силно и категорично, а вярата ѝ е толкова въздействаща, че до края на съвместната им работа, Елис променя своите убеждения и се отказва да бъде водач на расистката организция "Ку Клукс Клан". Атуотър и Елис успешно завършват проекта и в крайна сметка успяват да постигнат много за преодоляване на сегрегацията в училищата в Дърам. Те излизат с предложения към местните власти в училищната управа да има представители и на бели, и на чернокожи ученици и студенти. Предлагат се и промени в уилищните програми, както и извънкласни дейности, които предвиждат дискутиране на проблемите с расизма и насилието, за да бъдат те предотвратени, преди да са възникнали. До края на живота си Ан продължава да работи в помощ на мизерстващите семейства в общността. През 1975 година е избрана за дякониса в своята църква. Тя и К.Елис остават приятели до края на живота си. Източник: Christianity Today Превод: Петя Зарева  

Млад имам рискува живота си, изповядвайки вяра в Христос

11 April 2019 08:00

Според данни на Morning Star News младият имам Шейх Хасан Подо e на 28 години и живее в селището Керекерене, което се намира в източна Уганда. Когато младият мъж не се появява в джамията в продължение на 3 седмици, роднините му го търсят, за да му поискат сметка и да установят причината. Освен това има свидетели, които са го видели да влиза в евангелска църква. Мъжете от роднинския му кръг, начело с баща му влизат в дома му, въоръжени с тояги. Когато научават, че причината е вярата му в Христос и посвещение да служи на християнския Бог, роднините му не чакат повече обяснения. Те се разяряват и започват да бият Подо яростно, без да гледат къде удрят. В суматохата съпругата и двете деца на Подо успяват да избягат. Те се скриват в дома на евангелски пастир, чието име няма да назоваваме от съображения за сигурност. Крясъците и шумът в дома на Подо разбунват духовете. Съседите идват в къщата му, за да раберат каква е причината. По това време Подо вече е с множество тежки наранявания, особено в главата и в рамото, изпаднал в несвяст. Гневните роднини го оставят да лежи в локва от кръв, като смятат, че е умрял. Сред съседите има и християни, които се притичват на помощ и закарват младия мъж до най-близката болница в град Кетира, където е подложен на лечение за няколко дни, след което е преместен на място, което няма да назовем. Пастирът, който помогнал на Подо да се укрие, споделя пред репортер на Morning Star News, че бащата на Подо е мобилизирал група фанатични мъже. Те са се заклели да отмъстят на Подо и непременно да го открият, за да довършат започнатото, тоест, да го убият. В същото време други двама имами от различни джамии публично са проклели Подо и семейството му. Баща му официално се е отказал от него, лишавайки го от име и наследство. Подо чува за вярата в Христос на 24 февруари от евангелски пастир, след което се покайва и посвещава живота си на Бога. Крие се в продължение на няколко седмици, но постепенно Светият Дух го води да престане да ходи в джамията и да започне да се среща с вярващи. Това излага живота му на смъртна опасност, но той е готов да приеме риска заради любовта си към Христос и желанието да Му се покланя открито. Християнските приятели на Подо призовават вярващите по света да се молят за него и за възможността да бъде опазен, за да може да се събере със семейството си и да бъде пощаден от гнева на роднините си. Преди да се покае Подо е бил член на екстремистка група мюсюлмани, което прави положението му още по-тежко. Бившите му другари ще искат смъртта му и само Господ може да го избави. Източник: Morning Star News Превод: Петя Зарева    

Победата ви чака зад ъгъла!

10 April 2019 08:00

Алекса Вега е сред децата актьори, известна от детския сериал "Деца - шпиони". Понастоящем се снима в продукции на филмовата компания "Холмарк", в която има християнски продуценти, целящи да създават филми, които изтъкват семейните ценности. Алекса е родена в семейство, което вярва в Бога, но не посещава църква редовно. Тя не е подлагала на съмнение вярата си в Христос, но когато става тийнейджър започва да си задава въпроси за смисъла на живота. Осъзнава, че успехите, които има във филмовия бизнес, не ѝ дават щастие и удовлетворение. Алекса започва да посещава група за изучаване на Библията заедно със свои приятели. Там се запознава с бъдещия си съпруг, Карлос, който също се снима във филми от дете. Господ докосва сърцата и на двамата. Те преживяват новорождение, посвещават живота си на Бога и всичко коренно се променя. Алекса разказва: "Аз обичам Исус. Обичам семейството си. Да си съпруга и майка е уникално, чрез Бога ти даваш живот! Ценя честността и благодатта. Вярвам, че работя усърдно и не се страхувам от провал. Вярвам в силата на молитвата и в нейното смиряващо действие за моето сърце и душа! Аз се боря с греха всеки ден. Боря се със самочувствието, заради стереотипите, с които съм възпитана. Трудно ми е да взимам решения. Понякога не зная какво искам. Имам голям списък с неща, върху които трябва да поработя; неща, които съм научила; неща, които трябва да изоставя.  Всички сме еднакви. Всички имаме битки. Всички сме имали победи и поражения! Никой не е над другия. Всички имаме мисия да обичаме и да вдъхновяваме по примера на Христос. Без значение каква е вашата професия, всички трябва да бъдем модели за подражание! Раздавайте любов и благодат. Показвайте милост към хората около вас, дори и да е трудно. Дори и хората да се възползват от вашия християнски пример понякога. Знаем, че го правят. Но отвреме навреме всеки от нас може да се държи неприятно. Всички имаме нужда от Божията благодат, за да извървим пътя докрай. Когато повярваш в Христос и посветиш живота си на Него, всичко започва да се променя. От гледна точка на кариерата промениха се ролите, които съм готова да приема заради християнските принципи и ценности, които отстоявам.  Променят се и приятелите ни – толкова много неща се променят. И мисля, че за някои хора това е страшно, защото се боят, че трябва да се лишат от толкова много или пък си казват: "О, Боже, не искам да се откажа от всичко, което съм правила досега."   Алекса добавя:  "Но когато осъзнаеш какво пропускаш, ако Христос не е в живота ти, като живееш живота в света, няма нищо по-удовлетворяващо от това да вземеш решение да му се посветиш напълно. И това е едно вълнуващо пътешествие."   Съпругът на Алекса, Карлос Вега, също се посвещава на Христос през 2012 година. Преди да вземе това съдбоносно решение Карлос е в разгара на успеха си, но той се чувства празен. Той споделя: "Когато се прибереш вкъщи, се чувстваш ужасно самотен и празен. Турнето приключи и аз се чувствах наистина сам". Карлос признава, че преди да се обърне към Христос е пушел марихуана и се изолирал от всичките си приятели. "Аз наистина ударих дъното," споделя той. "Най-накрая отидох при един приятел християнин, за да потърся помощ. Той ме покани да ида на църква заедно с него. Аз отидох  в църквата и знаех, че трябва да съм там. Само за една неделя животът ми се промени завинаги. В четвъртък бях поканен да присъствам в един дом, където се събираха християни за изучаване на Библията и там срещнах Алекса, след което Господ ни свърза.   Алекса казва за съпруга си, че той е всичко, което е мечтаела да има - посветен християнин, който обича Исус, чудесен баща и грижовен съпруг, с когото заедно напредват в познанието на Бога и имат един общ Път, което ги прави неразделни. Тя добавя: "За последните месеци Бог допусна да преминем през най-различни изпитания. На моменти мислехме, че няма да издържим и да се справим. Бяхме изправени през омраза, нападки и клевети, но Христос ни даде непозодирана благодат. Той ни даде и мъдрост и мир за всяка ситуация. Знаехме, че никога не сме сами, че Той е до нас в изпитанията. По отношение на хората, които искаха да ни съсипят с омразата си, Христос ни подбуди да ги победим с любов и благост, които идват само от Него. Нямам думи, с които да прославя Бога. Всяка трудност, всяко препятствие на пътя ни беше превърнато в победа чрез вяра в Него и Божията благодат и милост. И вие ще откриете победата в битките и когато казвате "не" на греха. Победата ви чака зад ъгъла."   Карлос и Алекса имат двегодишен син, а през януари тази година са съобщили, че очакват своето второ дете. Само преди месец Алекса споделя, че Бог по чуден начин изцелява баба ѝ чрез молитва, след като лекарите не дават надежда за нейното лечение. Алекса е убедена, че баба ѝ е жива по Божията милост и чрез силата на молитвата.   Източник: CBN News Превод: Петя Зарева    

Актрисата Маделин Керъл за принципите и компромисите

29 March 2019 07:00

Младата актриса, която изигра главната женска роля в християнския филм I Can Only Imagine, разказва пред Националната конвенция на религиозните медии за своите трудности, когато се старае да спазва християнските принципи и стандарти в своята работа. Маделин Керъл, която е само на 23 години споделя, че многократно са ѝ предлагали роли, в които е трябвало да направи компромис с вярата си, защото са включвали аморално поведение. Тя се снима във филми още като дете и нейният импресарио бил много гневен, когато тя отказвала подобни участия. Майката на младата актриса я успокоявала с думите: "Маделин, по-добре е да допуснеш грешка, когато си в пътя на правдата, отколкото да следваш пътя на този свят." Маделин смята, че Господ е верен и добър към нея, защото възнаграждава отстояването на християнските ѝ принципи, като в крайна сметка ѝ осигурява роли в християнски продукции. Керъл става известна с участието си във филма с Кевин Костнър Swing Vote, което ѝ носи много предложения, но тя ги отхвърля, докато не идва поканата на братята Джон и Андрю Ъруин, които през 2018 година заснемат биографичния филм I Can Only Imagine. Изненадващо дори и за авторите на филма, той се превръща в хит и добива огромна популярност. Маделин смята, че именно Бог е отворил врата за нея, за да работи с християнското филмово студио Kingdom Studios, които ѝ предлагат участие в бъдещи проекти. Младата актриса споделя своята благодарност към Бога за Неговата вярност в отговорите на молитвите ѝ, като заявява, че когато ние сме верни да отстояваме вярата си, Господ ни възнаграждава. Маделин споделя, че нейният любим стих е Исая 54:17: "Нито едно оръжие, скроено против тебе, няма да успее; и ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господнии правдата им е от Мене, казва Господ." Източник: Christian Headlines Превод: Петя Зарева