Икономика и бизнес

23 април 2019 14:04

Дългът на България е 24,43 милиарда лева или 22,6% от БВП

Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт...

източник: epicenter.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Спад в инерцията на растежа

23 May 2019 12:29

Първите индивидуални финансови резултати на публичните дружества в България показват известно забавяне на темповете на растеж при някои, но ускоряване при други. И макар те да не са напълно представителни за целия бизнес, все пак дават сигнал накъде се движи той. Ако обаче логичното очакване е резултатите да се отразяват и в цените на акциите, то това не винаги се случва.На фондовата борса в София сякаш времето е спряло и летаргията се е настанила на нея с пълна сила. А...

Доходите ни растат. Но разходите ни са по-големи

16 May 2019 13:45

Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1519 лв. и нараства с 8 на сто спрямо същия период на 2018 г., а общият разход е 1403 лв. и се увеличава с 11 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година. Това съобщи Националният статистически институт.  В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57,6 на сто), следван от доходите от пенсии (27,9 на сто) и от самостоятелна заетост (6,4 на сто). Спрямо първото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,3 процентни пункта, доходът от пенсии - с 0,9 процентни пункта, а доходът извън работната заплата намалява с 0.7 процентни пункта. Българинът през 2018-а: живее в панелка без парно, харчи повече за алкохол В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30,2 на сто), следвани от разходите за жилище (18.2 на сто), данъци и социални осигуровки (14 на сто), и транспорт и съобщения (12,1 на сто). Потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година. 

Томислав Дончев: Има нужда от смяна на икономическия модел

15 May 2019 18:47

Икономическият растеж на България е малко по-висок от средноевропейския, но е крайно недостатъчен, за да достигне нивото на европейските държави. За да стане това, е нужен нов икономически модел за страната, който да не разчита на „икономиката на ишлемето“. Това заяви в студиото на „Още от деня“ вицепремиерът Томислав Дончев. Той коментира скорошната оставка на земеделския министър Порожанов и обясни, че около казуса с националната стратегия за детето има лоша комуникация с обществеността.

НСИ: Расте средната работна заплата и броят на наетите на трудов договор

14 May 2019 14:25

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2019 г. е 1 192 лв., за февруари - 1 184 лв., и за март - 1 247 лева

България сред страните с най-кратък живот в ЕС

13 May 2019 11:48

Средната продължителност при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7 години повече - 78.4

БАН: 44 гoдини щe ca нeoбxoдими нa Бългapия, зa дa дocтигнe cpeднитe зa Eвpoпa тeмпoвe нa paзвитиe

08 May 2019 09:29

Печалбите на банките през 2018-та са се увеличили за сметка на гражданите. Това не е добра новина, защото това е „силата на триене“ в икономиката, означава изземване на пари от реалния сектор – лихвите по депозитите се намаляват, а тези по кредити се задъ

Евростат: Един от всеки 10 българи работи тежък физически труд

01 May 2019 07:56

По данни на НСИ у нас в края на 2017 г. са били наети около 3,2 млн. лица по трудово или служебно положение

Над 1,5 млн. българи са живели в бедност през 2018 г.

30 April 2019 16:36

Всеки пети българин е живял през 2018 г. по прага на бедността през 2018 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). В тази група най-голям голям процент от хората не успяват да платят месечните си разходи за жилището, лишават се от консумация на свинско месо, пиле или риба всеки втори месец, не могат да посрещнат неочаквани финансови разходи. През изминалата година 20.9% от населението живее в материални лишения, се казва в доклада на Националната статистика. „През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се запазва, а относителният дял на бедното население намалява с 1.4 процентни пункта.“, се казва в доклада на националната статистика. Според анализа на НСИ основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. „За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (56.1% за 2018 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 11.8 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.“, посочват оттам. През 2018 г. делът на бедните сред заетите лица във възрастовата група 18 - 64 години се запазва на нивото от предходната година - 10.1%. При работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. А рискът от бедност сред работещите жени е с 2.9 процентни пункта по-нисък от този при мъжете. Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование - 66.2%. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява приблизително 2 пъти за лицата с основно образование и над 4 пъти за лицата със средно образование. Пет български района сред най-бедните в ЕС За изминалата година най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група - 68.3%, а най-нисък - сред лицата, самоопределили се от българската етническа група - 15.6%. Наблюдават се съществени различия в разпределението на бедните от различните етнически групи според икономическата им активност. Сред бедните от българската етническа група преобладават пенсионерите (48.7%), докато при ромската етническа група най-висок е относителният дял на безработните лица (39.2%). Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Нетният поток на преките инвестиции в страната се свива

17 April 2019 17:44

Най-много средства са прехвърлени от Ирландия, Холандия и Люксембург

НСИ: Доходите ни през 2018 г. са се увеличили със 7,6%, разходите с 10,6%

16 April 2019 12:45

Социалните трансфери - пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и др., формират 29,8% от средствата на домакинствата