Икономика и бизнес

15 май 2019 15:22

Бисер Петков: 2030 чужденци искат да са сезонни работници у нас през това лято

2030 чуждестранни граждани искат да работят като сезонни работници у нас. Това става възможно благодарение на сключената спогодба на България с Молдова, която влезе в сила у нас на 14 март. Това каза социалният министър Бисер Петков, след като беше и...

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Какво искат да работят абитуриентите от випуск 2019 и срещу какви пари?

25 May 2019 13:29

Вижте видео с абитуриенти, които са завършили различни училища в София

Предлагат безплатно професионално обучение на безработни в Стара Загора

23 May 2019 10:12

Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" Стара Загора предлага възможност за професионално обучение на лица, регистрирани като безработни, по следните професии: 1. Автомоби...

Вижте свободните работни места обявени от „Бюро по труда” - Враца

16 May 2019 12:30

Работни места за специалисти с висше образование: 2 Медицински сестри 1 Инженер пътно строителство 2 Технически ръководител, строителство 1 Системен администратор 1 Инженер, металург 1 Бизнес консултант 1 Инженер- технолог, хранително вкусова промишленост 2 Експерт, логистика 3 Инженер, електроник 1 Учител, практическо обучение 1 Дистрибутор

МТСП: Държавата е намерила работа на близо 230 000 души през 2018 г.

14 May 2019 09:47

В резултат от работата на бюрата по труда през 2018 г. 229 089 регистрирани безработни лица са започнали работа, от които 16,1%, или 36 936, са продължително безработни.

Бисер Петков: Не разбирам защо хората с увреждания протестират пред МТСП

09 May 2019 16:38

Други институции изработваха Закона за личната помощ, заяви на брифинг социалният министър

Безработицата в Югозападния район у нас – повече от двойно по-ниска от средната в ЕС

29 April 2019 16:42

Югозападният район в България е единственият у нас, в който през 2018 г. безработицата е била повече от два пъти по-ниска от средното за ЕС ниво. Това става ясно от разпространен днес доклад на Евростат. Безработицата в Югозападния район, в който влиза и столицата София, е била 2,6%. А средният показател за ЕС е 6,9 процента. Най-зле е положението в Северозападния район в Българя. Там без работа са 11,3 процента. Пет български района сред най-бедните в ЕС През 2018 г. общо 71 региона в ЕС от общо 280 са били с безработица два пъти или повече по-ниска от средното ниво за Съюза. Но пък в 30 региона процентите на незаетите хора са 13,8 (двойно над средната норма в ЕС) и повече. Добра новина е, че равнището на безработица е спаднало в 80 на сто от регионите. Отличниците на Европа са два региона в Чехия – Прага (1,3%) и Югозапад (1,5%). Следват германските региони – Средна Франкония, Тюбинген и Оберпфалц и британският Къмбрия. Най-зле е френската отвъдморска територия Майот в Индийския океан с безработица 35 процента. Сред най-закъсалите в това отношение региони има още един френски остров – Реюнион, гръцките региони Западна Македония и Западна Гърция и граничещите с Мароко испански автономни градове Сеута и Мелиля.

В Берковица предлагат сезонна работа на полето

21 April 2019 15:00

В Берковица се проведе първата за годината трудова борса, съобщиха от общината, която заедно с дирекция „Бюро по труда” е неин организатор. Целта на инициативата е да се срещнат работодатели с търсещи заетост лица и да се информират взаимно за условията, които предлагат едните и другите.

30 млн. лева за обучения на служители и безработни по процедура „Умения“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“

18 April 2019 12:24

Работодателите имат възможност да провеждат обучения на служителите си по процедурата  „Умения“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата могат да кандидатстват физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Предвидените дейности са специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности. Зорница Русинова „Програмата се стреми да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени работодателите. В период на висока заетост квалификацията и подготовката на кадрите са от ключово значение за всички български фирми. Поради това схемата дава възможност в рамките на един проект да се съчетават обучения за придобиване на квалификационна степен, както и такива за ключови умения“, каза Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика. Без ограничения за фирмите За участие в процедурата няма ограничения за размера на фирмите. Могат да се включат  микро-, малки, средни и големи предприятия. При малки и микропредприятия процедурата покрива 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и предвижда съответно 30% съфинансиране. За средните изискването е 40% съфинансиране, а при големите фирми делът е равен – 50%. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е 15 000 лева, а максималният – 3 911 660 лева. Проектните предложения трябва да бъдат с период за изпълнение не по-дълъг от 18 месеца. „Вярвам, че с облекчената процедура на кандидатстване, опростения начин на отчитане на разходите и информационните дни, които провеждаме в различни градове с възможност за задаване на въпроси, ще помогнем на кандидатите при подготовката на проектите си. За да се фокусират върху ефективността на предложенията, а не да се задълбочават в административната тежест“, допълва Зорница Русинова. В обученията ще могат да се включат както заети, така и безработни и неактивни лица. Програмата изисква минимум 50% от всички неактивни или безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодателя бенефициент по проекта. В периода на заетост процедурата ще покрива осигурителните вноски за наетия служител. При две от дейностите по „Умения“ не се изисква съфинансиране от кандидатите. Това са разходите за персонал при включването на безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост след успешно завършено обучение, както и предоставянето на възможност за гъвкави форми на работа за служителите в периода на обучение. Обучение по собствени програми Работодателите ще могат да обучават служителите си според собствените си програми. Всяко предвидено обучение трябва да съответства на необходимостта и дейността на фирмата и индивидуалните характеристики и спецификата на работното място на обучаващото се лице. Могат да се извършват в професионални центрове, от външни или вътрешни експерти. Позволява се дистанционна, присъствена или смесена форма. Сред допустимите разходи са възнаграждения за обучаващите, работни материали и наем на зали. „По процедура „Умения“ ще се финансират дейности, които осигуряват връзката между необходимата квалификация/умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават необходимите предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието и технологичното развитие. Времето на дигиталните технологии предполага придобиването и изграждането на нови компетентности, отговарящи на "уменията на бъдещето". За да се отговори на предизвикателствата, е необходимо да се инвестира в подходящи умения и да се подобри съответствието на тези умения с работните места в страната, изискващи притежаването на качествени и високотехнологични познания“, каза заместник-министър Русинова. По операцията се предвижда да бъдат обхванати от обучения най-малко 5500 заети и безработни лица. Бюджет от 30 млн. лева Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г., 17:30 ч. по електронен път с квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават своите въпроси относно условията по процедурата до 12 април на електронната поща skills@mlsp.government.bg, а всички отговори ще бъдат публикувани най-късно до 19 април на уеб страницата на ОПРЧР. Всеки кандидат има право да участва с едно проектно предложение в настоящата процедура. Операция „Умения“ е актуална процедура, отворена за кандидатстване за  потенциалните бенефициенти – работодатели, която се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на бюджета е 30 млн. лева. Повече за операцията и условията за кандидатстване може да намерите на: http://esf.bg/umenia/.

Бюрото по труда в Лом организира трудова борса

16 April 2019 16:50

Дирекция „Бюро по труда“ – Лом, организира провеждането на ТРУДОВА БОРСА в сградата на Фондация „Рома Лом“, съобщават от общинската пресслужба.

Финансиране за обучения на служители по програмата за развитие на човешките ресурси

10 April 2019 11:25

За пръв път бизнесът ще може да съчетава няколко типа обучения - за персонала на фирмата, за безработни или неактивни хора.Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" отвори нова възможност за работодателите – процедура "Умения" финансира обучения на служители. По схемата могат да кандидатстват физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство....