Икономика и бизнес

19 май 2019 15:35

Имотният регистър ще предоставя нова електронна услуга

Имотният регистър ще предоставя абонамент за нова електронна услуга - известяване на електронна поща, съобщиха от Агенцията по вписванията....

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Агенцията по вписванията временно ограничава достъпа до онлайн услуги

15 June 2019 21:46

Онлайн услугите на Агенцията по вписванията ще бъдат ограничени в неделя от 12 часа до полунощ, съобщиха от агенцията. Ще бъдат засегнати услуги, предоставяни от: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Ограничаването се налага заради оптимизация на хардуера и софтуера на информационните системи.

МРРБ: При вписване в имотния регистър водеща роля ще има идентификаторът на имота, а не собственикът

12 June 2019 17:28

До настоящия момент 81% или 89 хил. кв. км от територията на страната е покрита с цифрова кадастрална карта и кадастрални регистр

Извънредно: Агенцията по вписванията работи в събота, а в София - и в неделя

30 March 2019 10:01

До момента в Агенцията са постъпили около 100 000 декларации, т.е. 50 % от общия брой, които се очаква да бъдат внесени

Агенцията по вписванията ще работи извънредно

25 March 2019 11:26

Целта е да се улесни подаването на декларации за неактивност на търговци

Около 85 000 фирми трябва да декларират действителните си собственици

11 February 2019 15:25

Те трябва да подадат декларации до края на месец май

От 1 февруари фирмите декларират действителните си собственици

28 January 2019 15:50

Заявление Б7 не подават търговските дружества, чиито действителни собственици са физическите лица, вписани по партидите им

ДАНС поема сигурността на Търговския регистър и Агенцията по вписвания

24 January 2019 07:50

Спецагентите ще могат да поставят допълнителни изисквания към хората, които работят в учережденията

Агенцията по вписванията става обект със стратегическо значение

23 January 2019 13:41

Правителството включи Агенцията по вписванията в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност като измени свое Постановление № 181/2009 г. Гарантирането на нормалното функциониране на Агенцията налага преосмисляне на съществуващата система за сигурност и въвеждането на допълнителни мерки, роли, верификационни и контролни механизми. Изграждането на такива механизми за защита ще стане възможно след включването на Агенцията в списъка на обектите от стратегическо значение. Същевременно промяната ще спомогне да бъдат предприети всички възможни мерки за бързо и ефективно предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив, подобен на случилия се през август 2018 г. На Агенцията е възложено да води и поддържа следните регистри: Имотен регистър; Регистър БУЛСТАТ; Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел; Регистър на имуществените отношения между съпрузите. Всеки от тях съдържа важна информация относно правния статут и правата на изключително широк кръг от правни субекти, а вписванията в тях имат определено от закона правопораждащо, защитно или оповестително действие. В този смисъл воденето и поддържането на регистрите от Агенцията по вписванията има основно значение за обезпечаване на правната сигурност в страната

Бонусите в Агенцията по вписванията са раздадени законно, съобщи ведомството на Цецка Цачева

26 November 2018 17:27

Проверяващите излизат с препоръка да се уеднаквят условията за всички видове служители във ведомството

Започва проверка в Агенцията по вписванията за раздадените бонуси

12 November 2018 06:19

Инспекторатът към правосъдното министерство започва проверка в Агенцията по вписванията, във връзка с раздадените там бонуси. Докладът ще е готов в края на следващата или по-следващата седмица.