България

22 май 2019 06:02

Правосъдният министър и омбудсманът на среща за проблемите с Търговския регистър

Омбудсманът Мая Манолова и адвокати ще се срещнат с правосъдния министър Данаил Кирилов и служители на Агенцията по вписванията във връзка с проблеми, които срещат при работата си с Търговския регистър....

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Агенцията по вписванията временно ограничава достъпа до онлайн услуги

15 June 2019 21:46

Онлайн услугите на Агенцията по вписванията ще бъдат ограничени в неделя от 12 часа до полунощ, съобщиха от агенцията. Ще бъдат засегнати услуги, предоставяни от: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Ограничаването се налага заради оптимизация на хардуера и софтуера на информационните системи.

Адвокати до Манолова: Търговският регистър е машина за произвеждане на откази

17 May 2019 14:15

64 адвокати написаха писмо до обмудсмана Мая Манолова, в което сигнализират за огромни проблеми с Търговския регистър. Според тях там системно се постановяват неправомерни откази, само и само да се генерират наново такси, които - едно на ръка - водят до допълнително материално стимулиране за чиновниците. Едно длъжностно лице по регистрация пише указания, по които после се произнася друго такова длъжностно лице и често си противоречат. Клиентите им - юридически лица биват безпочвено бавени, пращани на процедури, които може да отнемат месеци и изискват нови и нови такси. И накрая - когато все пак спечелят обжалването пред съда, дори не им възстановяват разноските, а пък длъжностините лица в регистъра на подлежат на никаква дисциплинарна или друга отговорност. Правистите безпрецедентно заявяват, че не се обръщат към министъра на правосъдието, който е принципал на институцията, защото... "... Новият министър е бивш председател на правна комисия към НС, на когото с колегите написахме писмо, в което директно му заявихме, че правото, което произвежда в НС, не кореспондира с общоприетите правни принципи и норми." Търговският регистър - обект от националната сигурност. За да не гърми Юристите настояват за законодателни промени след консултации с гилдията, като обвиняват в бездействие и Висшия адвокатски съвет. Ето и цялото писмо на адвокатите, в което подробно се описват проблемите (вътрешните подзаглавия са на Клуб Z - за удобство).   "До Омбудсмана на Република България Отворено писмо От група адвокати от Фейсбук общност на българските адвокати Уважаемо г-жо Манолова, Обръщаме се към вас, тъй като нашият висш ръководен орган не предприема никакви адекватни мерки, не успява да следи събитията, а обикновено бяга след тях, както в случая със ЗМИП (Закон за мерките срещу изпиране на пари, б.р.), с което не защитава правата на гилдията ни, а от там индиректно и на гражданите, които ние по закон представляваме. "Адвокатите не са доносници" (СНИМКИ) Не се обръщаме и към министъра на правосъдието, който е принципал на институцията, защото новият министър е бивш председател на правна комисия към НС, на когото с колегите написахме писмо, в което директно му заявихме, че правото, което произвежда в НС не кореспондира с общоприетите правни принципи и норми и от там следва, че той самият не разбира или не желае да разбере нашите искания. Работи се на ръба на закона - основно за такси Г-жо Омбудсман, от много време Длъжностните лица по регистрация в Търговски регистър (ДЛР) използват практики на ръба на закона, от които у гилдията ни и у клиентите ни остава усещането, че в Търговски регистър се работи основно за събиране на такси и количество изработени преписки, защото на това е основано допълнителното материално стимулиране на длъжностните лица по регистрацията. Докато регистрацията на фирми и промените по техните партиди бяха в Окръжните съдилища, делото се разпределяше на един съдия и ако той намери пропуски в представените документи, разпорежда какво още е необходимо да се добави и след изпълнението на указанията му вписва по партидата на дружеството заявените промени. Указания на указанията, невъзможни за изпълняване... С въвеждането на Търговски регистър това стана невъзможно, защото след като едно ДЛР е написало указания, друго ДЛР разглежда и се произнася по поисканите от предходното ДЛР документи и постановява отказ без да се интересува, че указанията на колегата му са изпълнени. Зачестиха абсурдите да се дават указания на указанията последователно по едно заявление, от две различни длъжностни лица по регистрацията. Регистърното производство се е превърнало в машина за произвеждане на откази от вписване на заявените фирмени промени. Безконтролно и безнаказано се издават противоречиви откази и указания, невъзможни за изпълнение. Явни или тайни лични данни? Изисква се от заявителя задължително да представи Учредителен акт със заличени лични данни, а в същото време на самия сайт на ТР пише, че заявявайки личните си данни публично, се счита, че заявителите са ги предоставили доброволно. Налага ни се да доказваме публично известни факти - че Маршалови острови имат агент в Пирея, където е поставен печат „Апостил“. Уважаема г-жо Омбусдсман, от несъстоятелните и своеволни действия на ДЛР страдаме ние и нашите клиенти - граждани на РБългария. След месеци и да спечелиш обжалването: битият - бит За нас е невъзможно да работим и изпълняваме добросъвестно задълженията си на адвокати. В случай на отказ трябва да обжалваме действията на длъжностните лица по регистрацията, но това обжалване отнема време, което за търговецът е финансова загуба, която не може да бъде възмездена по никакъв начин. Той трябва да плати повторно държавна такса и подаде същите документи или да подаде жалба и чака разглеждането на отказа от Окръжния съд по седалището на дружеството, което може да се проточи няколко месеца, а търговският оборот налага да се направи по-бързо заявената за вписване промяна . Дори и при отменен отказ от съда НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ разноски. ВАС също приема в последните си решения, че разноските, направени в тези производста, не могат да се търсят и по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, б.р.), т.е те по никакъв начин не могат да бъдат възмездени за загубеното време или финансови средства. Ние, представляващите гражданите, не сме в състояние с тази законова уредба и прилагането й от ДЛР да защитим правата и интересите . Г-жо Омбудсман, апелираме към Вас да предложите законодателни промени на вниманието на депутатите, които да налагат еднаква практика и да не дават възможност за своеволия на ДЛР в Търговски регистър. Настояваме да бъдат приети и законодателни промени, които да дават възможност да се налагат наказания на ДЛР, които възпрепятстват регистърното производство умишлено, с користната цел за повече събиране на такси за Агенция по вписванията. Наложително е да бъде въведена дисциплинарна и административно-наказателна отговорност за ДЛР, която да ги възпира от действия, които представляват явна злоупотреба с правата на гражданите и представляващите ги от адвокатската гилдия. Ние сме длъжни да защитим правата на клиентите си и достойството на правото, а Вие-правата на гражданите." Адвокатите, подписали писмото, са: 1. адв.Ивелин Димитров - АК Варна, личен №1000043590 2. адв. Явор Иванов Калчев, Л№ 1900114490 3. адв. Невена Николова Христова, лн 1800068890, АК-Варна 4. адв. Красимира Анастасова Костадинова, л.№ 1300052790, АК – Варна 5. адв. Даниела Михайлова, САК, л.номер: 1900226910 6. адв.Константин Евгениев Станимиров, РсАК, 1600036670 7. адв. Константин Константинов - АК Сливен, л.н. 1200019588 8. адв.Милена Николова Николова, АК Варна, личен номер 1000064490 9. адв. Веселка Генова, САК, л.н. 1800004010 10. адв. Стела Здравкова Караасенова-Дойкова, АК-Пловдив, л.н. 1000147340 11. адв. Елисавета Маринова Соколова, АК - София, л.н. 1000231810 12. адв. Адриана Александрова, АК - Пловдив, л. н. 1000126440 13. адв. Валя Разпопова, САК, л. № 1200199910. 14. адв. Андон Великов, АК Смолян, л.н. 1100015047 15. адв. Ваня Йорданова Пълова, АК- Кюстендил, л.н. 1800033825 16. адв. Росица Ангелова Кирова, л.н.1000024423, АК-Перник 17. адв. Петър Панайотов Киряков, л.н. 1800666510 18. адв. Станила Герасимова, Адв. Колегия - Стара Загора, л. номер : 1100046960 19. адв. Адриана Мамихина САК с л.н. 1200680910 20. адв.Даниела Недялкова, л.№1900024793, ДАК 21. адв. Пламен Олегов Петков - САК, л.н. 1600392310 22. адв. Десислава Георгиева-Славова, ВАК, л.н. 1900024890 23. адв. Никола Иванов АК Бургас, личен номер 1900032880 24. адв. Елка Петрова Кръстева, ВАК, л.н.1500035090 25. адв. Петър Атанасов, БАК, л.н. 1100034980 26. адв. Йонка Георгиева Цонева - Темелкова САК 1000342310 27. aдв.Деляна Валериева, АК-Варна, л.н. 1500146690 28. адв. Искра Янева Кишкова, САК, личен номер 1600361710 29. адв.Гънчо Койчев Гънчев АК Смолян 10000014947 30. адв. Габриела Николова, л.номер 1200008850, АК Велико Търново 31. адв.Боряна Божидарова Божкова - САК, ЛН 1500215810 32. адв.Ивалина Димитрова, ВАК, л.н.1300148090 33. адв.Стела Николова, л.№ 1400091990, ВАК 34. адв. Ана Босолова, САК, личен номер 1800448210 35. адв. Незабравка Петкова Велева, САК, л.н 1500605510 36. адв.Даниела Цветанова Паунова, САК, личен № 1000305010 37. адв.Николай Хаджигенов, САК, л.№ 1300013934/ не е член на ФОБА/ 38. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК, личен номер 1300430210 39. адв. Венелина Светлинова Фотева, л.н.1300005680, АК-Бургас 40. адв. Гергана Иванова Николова, АК - Бургас, личен № 1000010180 41. адв.Галина Пеева Пенчева- АК-Добрич, лн 1200003793 42. адв.Мила Николова Попова, АК-Стара Загора, л.н. 1900020560 43. адв. Людмила Неделчева Вълчева, САК, л. н. 1100040010 44. адв. Иван Георгиев Велов, САК, л.н. 1600450910 45. адв. Яна Атанасова Стоянова- Прекрутова, СтАК, ЛН 1600044660 46. адв. Радко Радев Моллов, САК , личен номер: 1500655110 47. адв. Любомир Митков Георгиев, АК-Благоевград, личен номер – 1100050027 48. адв.Ангелина Димома Димитрова, АК-Варна, Л№120001990 49. адв. Вихрен Николаев Бъчваров - АК-Варна, л.н. 1100126290 50. адв. Виолета Бориславова Антимова - Софийска адвокатска колегия, личен № 1000462410 51. адв.Теодор Артуров Божинов, л. н. 1000236010, САК 52. адв.Габриела Додова, АК - Пловдив, л.н. 1100119840 53. адв.Десислава Любенова Филипова, АПК-София, личен # 1200388410 54. адв. Калин Найденов, АК- Хасково, личен номер 1200044663 55. адв.Златка Господинова- АК - гр.Хасково, л.н. 1000037063 56. адв. Мариана Проданова Бакалова, АК Добрич, л. н. 1700022393 57. адв. Ивелина Владимирова Иванова Парушева,л.н.1200044190, ВАК. 58. адв. Виолина Христова Проданова, ДАК, л.н. 1600021193 59. адв. Ваня Андонова Стоянова, САК, личен номер 1500 630 410 60. адв. Денис Моллов, САК, личен номер 1000577810 61. адв. Велислав Величков Величков, САК, л.н.: 1200344710 62.адв. Мариана Трифонова, АК Бургас, личен номер 1700026480 63. адв. Снежана Сутулова, САК, ЛН 11000082910 64.адв.Биляна Петачка, АК- Благоевград, личен № 1700052327 От кабинета на омбудсмана Мая Манолова заявиха пред Клуб Z че полагат усилия да се организира среща с адвокатите още в понеделник.

Около 85 000 фирми трябва да декларират действителните си собственици

11 February 2019 15:25

Те трябва да подадат декларации до края на месец май

От 1 февруари фирмите декларират действителните си собственици

28 January 2019 15:50

Заявление Б7 не подават търговските дружества, чиито действителни собственици са физическите лица, вписани по партидите им

Сайтът на Търговския регистър пак проработи. Предсрочно

27 January 2019 21:18

Сайтът на Търговския регистър вече е достъпен онлайн - от днес следобед. В петък на сайта на регистъра беше обявено, че той няма да работи заради планирано въвеждане на нови функционалности в информационната система. Търговският регистър отново не работи Първоначално беше обявено, че регистърът ще бъде достъпен в понеделник, но от неделя отново работи. Търговският регистър - обект от националната сигурност. За да не гърми През седмицата правителството реши Търговският регистър да бъде причислен към обектите от националната сигурност.

Търговският регистър е недостъпен до понеделник

26 January 2019 08:27

Търговският регистър няма да бъде достъпен до пнеделник, става ясно от съобщение на Агенцията по вписванията.  Ако опитате да влезете на сайта, ще видите, че поради въвеждане на нови функционалности, хората няма да имат достъп през уикенда. Това не беше съобщено предварително, но поне този път от Агенцията се извинява за „причиненото неудобство“. Припомняме, че срив на търговския регистър през лятото доведе до оставката на шефа на Агенцията по вписванията и предизвика сериозни дебат доколко ГЕРБ умеят да управляват и има ли истинска опозиция. {cbrelatedarticle count="2" /} Търговски регистърсайт

ДАНС поема сигурността на Търговския регистър и Агенцията по вписвания

24 January 2019 07:50

Спецагентите ще могат да поставят допълнителни изисквания към хората, които работят в учережденията

Агенцията по вписванията става обект със стратегическо значение

23 January 2019 13:41

Правителството включи Агенцията по вписванията в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност като измени свое Постановление № 181/2009 г. Гарантирането на нормалното функциониране на Агенцията налага преосмисляне на съществуващата система за сигурност и въвеждането на допълнителни мерки, роли, верификационни и контролни механизми. Изграждането на такива механизми за защита ще стане възможно след включването на Агенцията в списъка на обектите от стратегическо значение. Същевременно промяната ще спомогне да бъдат предприети всички възможни мерки за бързо и ефективно предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив, подобен на случилия се през август 2018 г. На Агенцията е възложено да води и поддържа следните регистри: Имотен регистър; Регистър БУЛСТАТ; Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел; Регистър на имуществените отношения между съпрузите. Всеки от тях съдържа важна информация относно правния статут и правата на изключително широк кръг от правни субекти, а вписванията в тях имат определено от закона правопораждащо, защитно или оповестително действие. В този смисъл воденето и поддържането на регистрите от Агенцията по вписванията има основно значение за обезпечаване на правната сигурност в страната

Идея: Фирмите без дейност да не подават отчет - само декларация, че не работят

22 January 2019 06:14

Годишните финансови отчети на фирмите ще се разглеждат отделно от другите заявления, като това касае декларациите на фирми без дейност. Това предвиждат обявени за обществено обсъждане промени в закона за Търговския регистър, пише в. "24 часа". Фирмите без дейност са освободени от отчет от 1 януари, 2018 година, но до 31 март тази година трябва да подадат декларация в свободен текст и без такса, че не са развивали дейност. Идеята е по този начин да се елиминира бюрократичното забавяне

Започва проверка в Агенцията по вписванията за раздадените бонуси

12 November 2018 06:19

Инспекторатът към правосъдното министерство започва проверка в Агенцията по вписванията, във връзка с раздадените там бонуси. Докладът ще е готов в края на следващата или по-следващата седмица.