Икономика и бизнес

09 юли 2019 17:13

Държавата предлага платформа за търговия с ток само за индустрията

Министър Петкова е разпоредила КЕВР и КЗК да проверят има ли спекулации на борсата...

източник: business.dir.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ТЕЦ-овете запазват стратегическото си място в енергетиката

18 August 2019 17:54

Министърът на енергетиката обясни как централите на въглища ще могат да предоставят услуги на пазара по-дълго

Теменужка Петкова: "Росатом" искат да участват в АЕЦ "Белене"

14 August 2019 09:00

"Росатом" и още 4 фирми са заявили желание да участват в реализацията на АЕЦ "Белене". Това заяви министърката на енергетиката Теменужка Петкова пред БНТ тази сутрин. "Нека да запазим търпение до 19 август, когато ще видим всички заявления от компаниите, които искат да участват в реализацията на този проект." АЕЦ "Козлодуй" купува оборудване за 2,8 млн. лв. от площадката на "Белене" Според Петкова няма да има негативна реакция от страна на Европейската комисия, ако руската атомна компания спечели проекта. "Процедурата, която ние разработихме е публична, прозрачна. Съдържа съответните критерии, изисквания за абсолютен равен достъп на всички желаещи да участват в този тип процедура. Отделно от това самата процедура беше публикувана в официален вестник на ЕС. Спазени са абсолютно всички изисквания на европейското законодателство в областта на атомната енергия." И добави, че България ще предостави всяка информация, която бъде поискана, на ЕК. Медведев и Борисов: Да обсъдим потенциалите на Черноморския и Каспийския регион След 19 август ще се разработи кратък списък на желаещите да участват в проекта и държавата ще започне преговори с тях.  "3 млрд. лв, парите на българските граждани, вече са инвестирани в този проект. Той е важен и за енергийната сигурност", подчерта Петкова.

Четири компании с интерес към АЕЦ "Белене"

12 August 2019 16:42

България обмисля внос и транзит на туркменски газ

Седмични новини за енергетика

09 August 2019 17:11

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на енергетиката, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук.Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" произведе 145 млн. лв. загуба през полугодиетоЗагубите на държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" продължават да се увеличават въпреки опитите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да поддържа централата жива с извънредни заповеди за изкупуване на енергията ѝ. За първите шест месеца на 2019 г. дружеството е на минус с...

Бившият шеф на НЕК: Евтиният ток се изнася навън, скъпият остава тук

05 August 2019 11:32

Има излишен ток, който в момента дори не работи, а ние страдаме от липса на ток. А последните предложения в законодателството в тази насока няма да решат проблема', допълни Илиев.

Работодатели сезират ЕК и КЗК за нарушения в енергетиката

03 August 2019 17:26

Сигналът е изпратен в деловодството на Главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

До 2028 г. брутното електропотребление в страната няма да надвиши 40 600 гигаватчаса

24 July 2019 09:21

Това пише в десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа на България на ЕСО

Работодателите внесоха сигнал за картел в енергетиката

22 July 2019 18:10

Представители на четирите работодателски организации в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ внесоха сигнал в Комисията за защита на конкуренцията да се разследват действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия. "Считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство", пишат работодателите. Те посочват и че сигналът им се основава на публично достъпна информация, на която са направили анализ. Според тях съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. В сигнала се посочват следните дружества: Топлофикациите в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Велико Търново, Враца, Сливен, Габрово, както и Брикел, ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Марица 3 с обща инсталирана мощност 2362, 94 MW. В сигнала се посочва, че електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец "Гранд Енерджи дистрибюшън", свързано със субектите - производители, а търговецът по силата на договор представлява "Топлофикация София" ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара, посочват от работодателските организации, като изрично уточняват в сигнала, че по този начин са налице и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители количество електроенергия на борсата. Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности било и застрахователно дружество, което издавало застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва непазарното предимство. От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. Според четирите организации пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно споразумение между 5 дружества, всичките, свързани със собствениците на производствените мощности, които са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества електроенергия в размер на около 500 МW. На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от тези дружества. Според АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се проявява ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. Данните ни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на база двустранни договори. Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите им - частни субекти и публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм. Работодателите посочват в сигнала си търга, организиран от НЕК на 19.06 за продажба на 98 МВт за периода 01.07-30.09.2019 г., при който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 490МВт. След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, междувременно НЕК организира още два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един потенциален участник, но и тези търгове бяха отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и реализира електроенергия с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 80% се изкупи от две от свързаните дружества, упоменати по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. АОБР настояват този търг да бъде проверен от органите. Според АОБР фактите дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане на непазарни търговски практики, което ограничава останалите търговци. "Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената ѝ. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска икономика", заявяват работодателите и настояват всички противозаконни практики за бъдат прекратени.

България отново е с най-високата борсова цена на електроенергията в Европа

22 July 2019 13:55

За пореден път през последния месец българският бизнес ще плаща най-високата цена за електроенергия в цяла Европа. Постигната цена на пазара "Ден напред" на Българската независима енергийна борса е 118.73 лв./мВтч базова мощност и е по-висока дори от гръцката, към която са начислени технологични разходи и други такси. За сравнение, в Румъния и Унгария цените са около 100 лв./мВтч, а в Западна Европа - около 80-90 лв./мВтч.От началото на юли борсовата цена на ток в България е...

АИКБ: Искаме спешно разследване на министъра, шефовете на БЕХ и „Марица-Изток”-2

12 July 2019 09:24

Има търговци, които са изкупили голяма част от базовите мощности на големите ни централи, разполагат с огромен капацитет от електроенергия за година напред, подчертава изпълнителният директор на АИКБ