Свят

10 юли 2019 20:57

Разбита е европейска мрежа за пране на пари чрез порносайтове

Координирана операция на Европол и Евроджъст разби мащабна международна мрежа за пране на пари чрез порносайтове. Затворени са 16 сайта за сексуални услуги, през които са изпрани 40 милиона евро....

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Арестуваха бившия най-богат човек на Бразилия

09 August 2019 07:50

Батиста е заподозрян за манипулации на пазара и пране на пари

Разбиха група за пране на пари в Испания

07 August 2019 17:24

Властите в Испания разбиха престъпна група, която се е занимавала с пране на пари. Организацията се е базирала в Мадрид и Толедо.

ЕК иска повече борба с прането на пари и финансирането на тероризма

24 July 2019 14:08

Еврокомисията прие съобщение и 4 доклада, които ще помогнат на европейските и националните органи да се борят по-ефективно с рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма, съобщи днес комисарката по правосъдието Вера Йоурова. Докладите изтъкват необходимостта от цялостно изпълнение на директивите относно борбата с прането на пари  и от отстраняване на редица структурни слабости в прилагането на правилата на ЕС за борба с него и с финансирането на тероризма. Въз основа на публикувания днес пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС по въпроса. Докладът за наднационална оценка на рисковете съдържа актуализация на секторните рискове, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Другите доклади са относно оценката на неотдавнашни случаи на пране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки. Те анализират недостатъците на настоящия надзор и сътрудничеството в сферата, а също така посочват начини за отстраняване на тези проблеми. ЕС иска България да засили борбата против прането на пари Рисковете от пране на пари на вътрешния пазар Докладът за наднационална оценка на рисковете е инструмент, който помага на държавите членки да идентифицират рискове от пране на пари и финансиране на тероризма и да работят за отстраняването им. Той се приема от ЕК на всеки две години от 2017 г. насам. Документът изтъква, че повечето препоръки от първата наднационална оценка на рисковете са били изпълнени от различните отговорни страни. Продължават обаче да бъдат налице някои слабости, по-специално във връзка с анонимните продукти, идентифицирането на действителните собственици и новите нерегулирани продукти, като например виртуалните активи. Част от тези въпроси ще бъдат решени с предстоящото транспониране на Петата директива относно борбата с прането на пари. Припомня се също така, че държавите членки на ЕС все още трябва да транспонират изцяло Четвъртата директива. Комисията призовава страните от ЕС да приложат Директивата изцяло и изпълнят препоръките от този доклад. Това ще подобри сътрудничеството между надзорните органи, ще повиши осведомеността сред задължените субекти и ще предостави допълнителни насоки относно идентифицирането на действителните собственици. Европа прие директива срещу прането на пари Оценка и поуки от скорошни случаи на пране на пари След няколко консултации с Европарламента и в резултат от искане на Съвета на ЕС от декември 2018 г. Еврокомисията анализира 1д скорошни и публично известни случая на изпиране на пари в банки на ЕС, за да разгледа недостатъците и да даде насоки за бъдещи действия. Докладът не е изчерпателен, но показва следното: ► В няколко от анализираните случаи банките не са изпълнили ефективно, а понякога изобщо не са изпълнили изискванията, свързани с борбата с прането на пари. Те не са разполагали с подходящите вътрешни механизми за предотвратяване на тази дейност и не са адаптирали политиките си за борба с изпирането с нея и финансирането на тероризма в случаите на рискови бизнес модели. В констатациите се изтъква също така липсата на координиране между тези политики на равнището на отделните субекти или на равнището на групата. ► Предприетите от националните органи мерки за надзор са се различавали съществено по отношение на своята навременност и ефективност. Наблюдават се големи различия относно приоритизирането, ресурсите, експертните знания и наличните инструменти. По-специално във връзка с надзора на една банкова група надзорните органи са проявявали тенденция да разчитат прекомерно на мрежата за борба с прането на пари на приемащите държави членки. Това е възпрепятствало ефективните надзорни действия на равнището на ЕС в трансгранични случаи. Освен това разпределението на отговорностите е довело до неефективно сътрудничество между органите за борба с прането на пари, органите за пруденциален надзор, звената за финансово разузнаване и правоприлагащите органи. Тези недостатъци показват наличието на структурни проблеми при прилагането на правилата на ЕС, които до момента са разгледани само частично. Разпокъсаността в регулаторната и надзорната област, в съчетание с разнообразието от задачи, правомощия и инструменти на публичните органи, водят до слабости при прилагането на правилата на ЕС. Недостатъците в политиките и надзора, свързани с прането на пари, са по-ярко изявени при трансгранични случаи - както в ЕС, така и във връзка с държави извън Съюза. Въпреки че банките и надзорните органи са предприели съществени действия, необходимо е да се направи повече. Нужни са например допълнително хармонизиране между държавите членки и засилен надзор. Къде извън ЕС лесно се перат пари и се финансира тероризмът Необходимост от по-голямо сътрудничество между звената за финансово разузнаване Звената за финансово разузнаване (ЗФР) играят ключова роля за идентифициране на рисковете от изпиране на пари във всяка страна. През последните години Платформата на ЕС относно ЗФР, която е експертна група на Комисията, подобри сътрудничеството в значителна степен. Но според ЕК все още остават следните проблеми: ► Достъп на ЗФР до информация. Ззаради различния си статут, правомощия и начин на организиране някои ЗФР нямат достъп до съответната информация (финансова, административна и свързана с правоприлагането) и не могат да я обменят. ► Обменът на информация между ЗФР продължава да е недостатъчен и често е прекалено бавен. ► ИТ инструменти. Понякога ЗФР не разполагат с подходящите ИТ инструменти за ефикасното предаване и сваляне на информация към и от FIU.net. ► Ограничено поле за прилагане на Платформата на ЕС относно ЗФР. Тя не може да разпространява правнообвързващи образци, насоки и стандарти. В доклада се предлагат някои конкретни промени като например нов механизъм за подкрепа, който ще подобри сътрудничеството между звената за финансово разузнаване в ЕС. Взаимосвързаност между централизираните регистри на банковите сметки Докладът относно взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки съдържа редица елементи, които трябва да бъдат разгледани с оглед на евентуална взаимовръзка между регистрите на банковите сметки и системите за извличане на данни. Еврокомисията смята, че това би могло да бъде осъществено под формата на централизирана система с обща платформа на равнището на ЕС. За постигането на взаимосвързаност ще бъде необходим законодателен акт след консултации с правителствата на държавите членки, звената за финансово разузнаване, правоприлагащите органи и службите за възстановяване на активи.

Българка в САЩ се призна за виновна в пране на пари от корупция

21 May 2019 10:44

Българка се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от Креди Сюис, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени. Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности. Българка е сред обвинени в измама за $2 млрд. с дълг на Мозамбик 37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от Привинвест (Privinvest) - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании. Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя. Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество. Адвокатът на българката отказа коментар. Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от Креди Сюис. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания. Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани - бивш директор на Привинвест за продажбите, който е в ареста в САЩ - както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка. Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от Креди Сюис и още една инвестиционна банка, която не бе назована. Освен Креди Сюис, руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс. През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг. Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

Българи ръководили престъпна група в Испания

20 May 2019 17:55

Парите от нелегално производство на цигари били „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания

Обиски в Брюксел заради трансфери на футболисти

24 April 2019 17:16

Белгийската полиция извърши тази сутрин обиски в Брюксел заради пране на пари при трансфери на футболисти, съобщи телевизионната програма РБТФ. Хайките започнаха с пристигането на 30 агенти в „Неерпеде“ - тренировъчната база на най-популярния футболен клуб в страната „Андерлехт“ от Брюксел.  Последвали обиски в централата на клуба и в тази на Белгийския футболен съюз. Полицията организирала хайки и в брюкселските квартали "Лаакен" и "Скаарбеек". Пазители на реда влезли и в офиса на One Goal Management - консултанско дружество, чиято дейност е свързана с мениджмънт на футболисти. 28 футболни хора арестувани в Белгия за пране на пари и уговорени мачове Обиските са във връзка на пране на пари при трансфери на футболисти в периода 2015-2017 г. и свързаната с тях дейност на някои футболни агенти. Сред разследваните случаи е този с продажбата на сръбския национал Александър Митрович през 2015 г. от „Андерлехт“ в английския „Нюкасъл“ (в момента Митрович играе в друг английски тим - „Фулъм“). Трансферът е дело на израелския агент Пини Захави и бизнес партньора му Фали Рамадани. Подозрителните трансфери били извършени при управлението на Роже ван ден Сток - президент на „Андерлехт“ до 2018 г., и Херман ван Холсбеек - спортен директор на същия отбор. Новият скандал няма нищо общо с „Футгейт“, разтърсил Белгия през есента на 2018 г., твърди РБТФ. Тогава в Белгия бяха арестувани 28 души заради скандал, свързан с подозрения за уговаряне на мачове, укриване на данъци, пране на пари и корупция. Обискирани бяха централите на 5 водещи отбора - „Антерлехт“, „Брюж“, „Стандард“ (Лиеж), „Гент“ и „Генк“. Съдия, ощетил ЦСКА-София, е сред арестуваните в Белгия Във връзка с „Футгейт“ дисциплинарната комисия към Белгийския футболен съюз поиска вчера отборите на „Ваасланд-Беверен“ и „Мехелен“ да бъдат извадени в по-долни дивизии. В момента двата тима се състезават съответно в Първа А дивизия - най-висшето ниво на белгийския футбол, и Първа Б - второто. Комисията обвинява двата тима, че уговорили мач помежду си в края на сезона 2017-2018 г. „Мехелен“ си осигури връщането в елита за следващия сезон, но от централата искат то да бъде анулирано. („Ваасланд-Беверен“ е наследник на „Беверен“, елиминирал „Левски“ в турнира за Купата на УЕФА след 0:0 и 4:3 в станалия пословичен реванш, в който "сините" водеха с 3:1 до последните минути.)

"Дойче банк" ще бъде съдена за пране на 20 милиарда долара

17 April 2019 19:56

Германската "Дойче Банк" е намесена в скандал с пране на руски пари на стойност 20 милиарда долара, съобщава британският "Гардиън". Според поверителен доклад, цитиран от вестника, банката е заплашена от глоби и съдебно предледване, тъй като нейни висши служители са били замесени в незаконна схема.

Swedbank публикува силно цензуриран доклад за прането на пари

25 March 2019 11:50

Управителният съвет на Swedbank подкрепи главния изпълнителен директор Биргит Бонесен, която е подложена на натиск заради публикувания силно редактиран доклад за обвинения в пране на пари и обеща по-задълбочен преглед на случая, съобщава Financial Times. Председателят Ларс Идермарк каза, че бордът "продължава да има доверие" в ръководителя на институцията и вярва, че "тя е правилният, човек който да ръководи най-голямата банка в балтийските страни в борбата срещу прането на пари". Бонесен...

ЕС обяви още 15 страни за перачници на пари

12 March 2019 16:57

Министрите на финансите на държавите от ЕС актуализираха във вторник черния списък на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Те се смятат за данъчни убежища, където могат да се перат пари. Това стана след приключването на водения от ЕК процес на активен диалог и анализ. През 2018 г. Комисията направи оценка на 92 държави съгласно три критерия - прозрачност в данъчното облагане, добро управление и реална стопанска дейност, и един показател - наличие на нулева ставка при корпоративния данък. Всички в ЕС срещу черния списък с „перални“ на пари Днешната актуализация на списъка показва, че с помощта на този ясен, прозрачен и надежден процес е постигната истинска промяна, отбелязват от ЕК. 60 държави са предприели действия по въпросите, посочени като предизвикващи загриженост. Тези страни са премахнали 100 вредни данъчни режима. Въз основа на скрийнинга, извършен от ЕК, министрите включиха днес в черния списък 15 държави. Пет от тях още от включването си в първия черен списък, приет през 2017 г., не са поели никакви ангажименти за действия. Това са Американска Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американските Вирджински острови. Други три бяха включени в списъка от 2017 г., а по-късно, след като поеха ангажименти за действия, бяха прехвърлени в „сивия“ списък. Сега тези държави трябва отново да бъдат върнати в черния списък поради неизпълнението на поетите ангажименти. Това са Барбадос, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Маршаловите острови. По същата причина други седем държави днес бяха прехвърлени от сивия списък в черния. Става дума за Аруба, Белиз, Бермудските острови, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика. През 2019 г. мониторингът ще продължи по отношение на други 34 държави. Прекратява се мониторингът върху 25 държави, включени в първоначалния процес на скрининг. Причина са промените, извършени от тях.

"Гардиън": Фондация на принц Чарлз е получавала руски пари от "Тройка диалог"

05 March 2019 08:02

Разследване на OCCRP и литовски сайт разкри "едно от най-големите изтичане на капитали по времето на президента Владимир Путин