България

11 юли 2019 14:26

Окончателно одобриха валидност от 10 г. за паспортите

Променя се начинът на издаване и подмяна на български лични документи...

източник: dnes.dir.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ВМРО предлага нов вид документ за самоличност - "карта българин"

13 June 2019 11:29

Целта е облекчаване на сънародниците ни зад граница да живеят и работят у нас, но без оправо на глас

​Документите в чужбина ще се издават само с едно посещение в консулството​

07 June 2019 20:41

По-облекчена процедура за преиздаването на български лични документи на сънародниците ни, които живеят в чужбина. Това предвиждат законови промени, внесени за обсъждане в парламента от Министерския съвет. Те предвиждат паспортите извън страната да могат да стигат до сънародниците ни и по пощата или с куриерски услуги.

Новите лични карти в ЕС ще са с по-сериозна защита

06 June 2019 12:44

Европейският съюз затяга сигурността на личните карти с цел намаляване на измамите, свързани с използването на фалшива самоличност, съобщиха от Съвета на ЕС. Приетият днес от Съвета регламент ще гарантира по-голямата сигурност на личните карти на гражданите на ЕС и документите за пребиваване, издавани на тях и на членовете на техните семейства, които не са граждани на Съюза. Новите правила ще подобрят защитата на документите чрез въвеждане на минималните стандарти както за съдържащата се в тях информация, така и за защитните елементи, общи за всички държави членки, издаващи подобни документи. От държавите членки обаче не се изисква да въвеждат лични карти, ако националното законодателство не предвижда такива. ЕС иска биометрични лични карти с чип за всички. Къде е България? Стандарти за сигурност Личните карти ще имат единен формат - този на кредитна карта (ID-1). Те ще съдържат машинно четима зона и ще изпълняват минималните стандарти за сигурност на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). На тях ще има също портретно изображение и два пръстови отпечатъка на притежателя, които ще се съхраняват в цифров формат на безконтактен чип. В очертанията на флага на ЕС ще се посочва кодът на страната членка, издала документа. Минималният срок на валидност ще бъде 5 години, а максималният - 10. Държавите членки могат да издават лични карти с по-дълъг срок на валидност на хора над 70 г. Ако се издават лични карти на малолетни, те може да бъдат валидни за срок, по-кратък от 5 години. Последно: Още година отлагане на личните карти с чип Поетапно отпадане на старите лични карти Новите правила ще влязат в сила две години след приемането им. Това означава, че дотогава всички нови документи трябва да отговарят на новите критерии. По принцип съществуващите лични карти, които не отговарят на изискванията, ще станат невалидни 10 години след датата на прилагане на новите правила или при изтичането на срока им на валидност - в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано. Личните карти, издадени на граждани на възраст над 70 г., остават валидни до изтичането им при условие, че отговарят на определените минимални стандарти за сигурност и имат машинно четима зона. Най-слабо защитените карти, които не отговарят на минималните стандарти за сигурност или нямат машинно четима зона, ще изгубят валидността си в рамките на пет години. Гаранции за защита на данните Националните органи ще трябва да гарантират сигурността на безконтактния чип и на данните, които се съхраняват върху него. Целта е те да не могат да бъдат засегнати от хакерска атака или неразрешен достъп. Документи за пребиваване Правилата уточняват и минималната информация, която трябва да се съдържа в документите за пребиваване, издавани на граждани на ЕС, и хармонизират формата и други спецификации на картите за пребиваване, издавани на членовете на семейства на граждани на ЕС, които не са граждани на Съюза.

Вадим български лични документи в чужбина с едно посещение в консулската служба

29 May 2019 15:40

Министерският съвет одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. С промените се въвежда възможност български личен документ да бъде получен извън страната лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. Това ще облекчи българските граждани в чужбина, особено живеещите в населени места, отдалечени от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Нови мерки срещу злоупотребите с документи за самоличност в ЕС

14 May 2019 12:45

Въвежда се европейски портал за търсене на данни, който ще позволява властите да проверяват едновременно няколко информационни системи с биографични и биометрични данни

Вътрешната комисия одобри изменения в Закона за българските лични документи

03 April 2019 16:29

Предлага се да бъде уеднаквен срокът на този вид документ с останалите

Обсъждат на второ четене изменението в Закона за личните документи

23 January 2019 06:10

Комисията по обществен ред и сигурност в Народното събрание ще обсъди на второ четене Законопроекта за изменение на Закона за българските лични документи. Едно от предложенията на вносителите касае срока на шофьорските книжки на хората с увреждания. В момента той е 5 години, а на останалите 10.

МВР: Възстановена е работата на системата за подаване и издаване на документи

14 January 2019 17:29

Звената в районните полицейски управления в София и на бул. „Мария Луиза“ 48 ще работят днес с удължено работно време

От МВР се надяват до вечерта да оправят системата за лични документи

14 January 2019 14:03

Сривът в системата за издаване на документи на МВР не е хакерска атака, а технически проблем. Това казаха днес от вътрешното министерство на извънреден брифинг, след като от сутринта системата не работи. Установен е въпросният проблем и се работи по неговото отстраняване. Очаква се към края на деня да има резултат и системата да бъде възстановена. От МВР обясниха, че с тази система се работи от 2010 г. и до този момент не е имало срив от такъв мащаб. По-рано днес от МВР съобщиха, че е възникнал технически проблем в т. нар дирекция  Дирекция „Комуникационни и информационни системи”. Въпреки уверенията от началото на деня, че системата работи, но бавно, в столичния КАТ не се издават документи. Не се приемат зявления за нови лични карти, шофьорски книжки и международни паспорти. Ако сте за получаване на вече изготвени, гишетата работят. В цели градове - като например Бургас, не се издават нито лични документи, нито шофьорски книжки.

Технически проблем блокира издаването на лични документи

14 January 2019 10:18

Тази сутрин е възникнал технически проблем в информационната система за издаване на българските документи за самоличност, съобщиха от МВР. Веднага са предприети действия за отстраняването му.