България

22 февруари 2018 09:59

Сметната палата ще проверява как премиер и министри раздават пари

Сметната палата ще извърши нарочен одит как се харчат обществените пари, които Министерският съвет раздава с постановления. Одитът бе възложен от Народното събрание, а решението бе подкрепено от всички 140 депутати, присъстващи в залата по време на г...

източник: clubz.bg
Виж повече

 
Свързани новини

За първите 6 месеца бюджетът на плюс с над 2 милиарда

15 August 2018 12:27

В края на първото полугодие правителството отчита излишък от 2.014 милиарда лева по бюджета. Това показва отчета за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 г., одобрен на заседанието на правителството днес. Бюджетната комисия прие по-висок акциз за бездимните цигари Салдото по консолидираната фискална програма (републиканския плюс общинските бюджети) на касова основа към юни 2018 г. е положително - в размер на 1 713.9 млн. лева (1.6% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 014.4 млн. лева и дефицит по европейските средства от 300.5 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2018 г. са 19 210.1 млн. лева или 50.3 % от годишните разчети. КНСБ иска над 1.6 милиарда от бюджет 2019 за заплати и издръжка Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 699.5 млн. лева (10.1%), а постъпленията от помощи са близки по размер (увеличение с 27.4 млн. лева или 4.1%). Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, е 16 021 млн. лева, което представлява 51.4 % от планираните за годината приходи. В номинално изражение Министерството на финансите отчита ръст на данъчните постъпления спрямо юни 2017 г. с 10.2% (1 482,7 млн. лева). Властта пробва да задържи парите в частните пенсионни фондове Приходите от преки данъци са 3 113.9 млн. лева или 54.1% от предвидените - при тях увеличението е с 342.9 млн. лева (12.4%). Приходите от косвени данъци са за 7 646.2 млн. лева, което е 50.4 % от годишните разчети. Съпоставено с данните към юни 2017 г., постъпленията в групата растат с 536 млн. лева (7.5 %). Постъпленията от ДДС са 5 101.5 млн. лева или 52.2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30 юни 2018 г. е 61.1 млн. лева. Приходите от акцизи са 2 408.4 млн. лв. (46.8% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118.2 млн. лева или 62.2% от планираните. Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676.3 млн. лева или 61.6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 584.6 млн. лева, което представлява 50.2% от плана. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13.8% (555.6 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 2 491.2 млн. лева, което представлява 53% изпълнение на годишните разчети, а от помощи - 697.9 млн. лева. България предлага по-високи вноски в бюджета на ЕС Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2018 г. възлизат на 17 496.1 млн. лв., което е 44.5 % от годишните разчети. За сравнение, разходите за същия период на предходната година са в размер на 15 737.3 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал - основно поради увеличението на заплатите на учителите в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. Държавата дава бонуси за учителите в отдалечените райони България е платила частта от вноската си в бюджета на Общността, която е 576.3 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 10.83 млрд. лева, в т.ч. 9.87 млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др. за 960 милиона лева. 

Излишъкът в държавния бюджет надхвърли 2 млрд. лева

31 July 2018 22:12

Излишъкът в държавния бюджет надхвърли 2 млрд. лева и към 31 юли възлиза на 2 милиарда и 23 милиона. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите.

КНСБ иска 1,7 млрд. от Бюджет 2019 за по-високи заплати и допълнителна издръжка

08 July 2018 14:29

КНСБ иска около 1,7 млрд. лв. от Бюджет 2019. От тях около милиард са за увеличение на заплати, а 680 млн. лв. за допълнителна издръжка. Тази година за първи път държавата мина разходния таван от 8 млрд. лв. за заплати. Исканията на КНСБ за възнаграждения са около 12% от тази сума, стана ясно на семинар на Конфедерацията във Варна.

Сметната палата ще отчете пред депутатите дейността си за 2017 г.

04 July 2018 07:21

Като първа точка от дневния ред на пленарното заседание в сряда депутатите ще се запознаят с отчета за дейността на Сметната палата за 2017 година. Така парламентът ще добие представа за контрола, който одитната институция е извършила на финансовите отчети на бюджетните предприятия, както и законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности. Депутатите ще продължат работа с второто четене на промените в Административнопроцесуалния кодекс, целящи във

МФ с очаквания за излишък по КФП към юни в размер на 1,7% от прогнозния БВП

29 June 2018 19:32

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юни 2018 г. да бъде положително в размер на 1 739,0 млн. лв. (1,7 % от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите (МФ). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2017 г. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки са: Приходите и помощите по КФП към юни 2018 г. се очаква да б

Заличават четири партии

22 May 2018 10:03

Шефът на Сметната палата Цветан Цветков заяви, че прокуратурата ще бъде сезирана, за да предприеме действия по заличаването на четири партии. Причината е, че не са подали отчет пред Сметната палата за втора поредна година. Става въпрос за "Български земеделски съюз", Народняшка земеделска партия "Никола Петков", "Гражданска сила" и "Национално патриотично обединение". "Наскоро бяхме уведомени от прокуратурата, че са предприети действия по заличаването на тези партии", допълни той. 25 от близо 160 партии не са подали финансови отчети тази година. На всички тях ще бъдат наложени глоби между 5000 и 10 000 лева.

Константин Попов: Достигането на 2% от БВП за отбрана е задължително

06 May 2018 09:45

Всички проблеми са спешни - важното е да се гледат в цялост. Това каза ген. от запаса Константин Попов - председател на комисията по отбрана в НС.

Горанов отчита трите месеца изпълнение на бюджета

04 May 2018 07:37

Финансовият министър Владислав Горанов ще отговори на въпрос на председателя на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова за текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г., предаде БГНЕС. Към Горанов има и въпрос относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест. Регионалният министър Николай Нанков е с най-дълъг списък на зададени въпроси – 16. Освен за състоянието на различни пътни артерии в страната, той ще

Менда Стоянова: Икономика не се управлява с държавен дълг

26 April 2018 08:34

Ще продължим да намаляваме външния дълг спрямо БВП. 2020 г. се предвижда той да е 20% от БВП. Ръстът на БВП също допринася за падането на дълга. Интересното през 2017 г. имаме номинално намаляване на дълга с 2 257 000 000 лв. Това каза председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова в студиото на "Денят започва".

Държавният дълг е малко над 25 млрд. лв.

23 April 2018 11:44

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен излишък от 920 млн. лв., или 0.9% от БВП, съобщиха от НСИ. Излишъкът в подсектор „Централно управление” е в размер на 727 млн. лв., или 0.7% от БВП. Подсектор „Местно управление” е реализирал излишък от 256 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове” - дефицит от 63 мл