Християнство

12 март 2018 07:00

Ден за молитва и пост

Отново обединени заедно в един ден на пост и молитва за България на 16 март 2018 г. (3:16) По повод разгорещените обществени дебати около ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насили...

източник: www.evangelskivestnik.net
Виж повече

 
Свързани новини

Конституционният съд реши да образува дело за Истанбулската конвенция

20 March 2018 13:10

Конституционният съд съобщи, че днес единодушно е решил да образува дело за разглеждане по същество дали Истанбулската конвенция съответства на основния закон в Република България, съобщава БНР.

Декларация на Фондация "Пълноценен живот" срещу джендър идеологията

19 March 2018 07:00

Декларация на Фондация "Пълноценен живот" срещу джендър идеологията ще бъде внесена утре в НС със всички събрани подписи от участниците на проведените митинги в София и Варна.   ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДЕКЛАРАЦИЯ от участниците в митинг, проведен на 17.03.2018 г. на пл. Народно събрание, София   относно: опитите за прокарване на „джендър идеологията“ в българското общество, включително чрез Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,   На първо място искаме категорично да изразим нашето противопоставяне на всяка форма на насилие, включително срещу жени и деца. На второ място държим да е ясно, че с провеждания митинг и с настоящата декларация не обслужваме никакви интереси на която и да е политическа сила в България, нито интереси на чужди държави. Изразяваме само нашата лична позиция – като български граждани с християнски ценности, родолюбие и желание за благополучието на народа ни. Като българи с християнска етика сме убедени, че ролята на мъжа, дадена му от Бога, е да обича и да се грижи за своята жена и за децата си, както и да почита всеки друг в обществото. Според Библията една от най-важните заповеди е човек да обича ближния, както себе си, а „любовта не върши зло на ближния“. Считаме, че е граждански дълг на всеки човек, независимо дали е вярващ или атеист, да уважава останалите и да им помага, както и че няма право да упражнява каквато и да е форма на насилие срещу когото и да било. Проблемът с насилието в България, включително домашното насилие обаче няма да се реши с такива нормативни актове като Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, които целят подмолна подмяна на християнските ценности с вредни аспекти на „джендър идеологията“, както и насаждането на възгледа, че мъжете априори насилват и дискриминират жените. Насилието ще намалее само чрез съзнателно изграждане на християнски ценности в личността и обществото. Поздравяваме Ви, г-н министър-председател, както и целия Министерски съвет, че отменихте решението за внасяне в Народното събрание на законопроект за ратифициране на проблемната Конвенция и че оттеглихте този законопроект! Смятаме обаче, че тази вредна за българските граждани Конвенция не трябва отново да се предлага на Народното събрание за ратифициране, независимо какво ще е решението на Конституционния съд по въпроса, дали тя противоречи на Конституцията на Република България.   Съображенията ни за тази категорична позиция са следните: Конвенцията признава юридическата възможност човек сам да определя своя пол въз основа на негово вътрешно усещане, в разрез с установения при раждането му, и задължава страните да го защитят от насилие на такава основа – чл. 4, пар. 3 от Конвенцията и параграф 53 от Обяснителния доклад към нея. Това показва, че зад официално афишираната цел да се защитят жените от насилие се прикрива стратегията за постепенно налагане на така наречения „трети пол“. Според чл. 14, във връзка с чл. 4, пар. 3 от Конвенцията страните се задължават да образоват подрастващите на ненасилие, включително спрямо мъже, самоопределящи се като жени. Много обезпокояващо е, че е предвидено „образоването“ да се провежда от неправителствени организации без гаранции за тяхната добросъвестност и компетентност, които ще усвояват и парични средства за тази своя дейност (чл. 8 и 9). Понятията в Конвенцията „социален пол“, „социални роли“, „стереотипни роли за мъжете и жените“ са неясни и това позволява различни тълкувания и прилагане на разпоредбите на този юридически акт за целенасочено внедряване и налагане и на „джендър идеологията“ в българското общество, а не единствено за ефективна борба срещу насилие над жени и деца. Резерви по отношение на „третия пол“ не са възможни – чл. 78 от Конвенцията. Ако ги направим, ще бъдат невалидни. Тълкувателни и обяснителни декларации в случая няма да имат правна сила според Виенската конвенция за правото на договорите. Затова, ако Народното събрание ратифицира т. нар. Истанбулска конвенция, ще бъдем длъжни да прилагаме и проблемните ѝ разпоредби. GREVIO ще следи за това. Стратегията на „джендър идеолозите“ е чрез различни нормативни актове „на парче“ да налагат „третия пол“ в различни обществени сфери, докато сферите станат достатъчно много, така че да се наложи генералното му легализиране, за да се осигури „равенство пред закона“ (включително при сключването на брак и осиновяването на деца). Идеята за т. нар. „трети пол“ е вредна за личността и обществото. Тя не почива на науката и на здравия разум, според които полът на човека се определя при неговото раждане въз основа на биологични признаци. Изследванията в държавите, в които е легализирана „джендър идеологията“, показват, че най-голям процент самоубийства е налице именно сред хора, които сами определят или променят пола си според вътрешното си усещане, в противоречие с техния биологичен пол. Проучванията показват също, че „джендър идеолозите“ използват властови лостове и финансови средства, за да налагат своите представи на обществото, включително и чрез образованието. Умишлените масови манипулации спрямо деца чрез образоването им в училищата води до тяхното преждевременно сексуализиране и обърква тяхната идентичност не само относно пола им, но и по отношение на цялостната им личност. Това има дълбоки психологични последици във всяка сфера на живота им, една от които е изпадане в депресивни състояния и самоубийства. Други последици са неспособността в зряла възраст да създават здравословни семейства и да раждат деца, както и да дават добро възпитание на осиновени деца, което способства още повече за задълбочаване на демографския срив. Тези огромни увреждания за населението, които ще причини въвеждането на „джендър идеологията“ в България чрез законодателството и образованието представляват заплаха за националната сигурност на българското общество. Поради това е наложително да се възложи на държавните служби за сигурност да направят задълбочено проучване и анализ на същността и проявите на „джендър идеологията“ в страни като Великобритания, Швеция, Норвегия и др. (както и в страни извън ЕС – напр. Канада и САЩ), включително на ранното обучение на децата в детските градини и в училищата по сексуалност и въпроси за половата идентичност в тези държави, и причинените от това резултати. Въз основа на това службите за сигурност да предоставят на Министерски съвет доклад по въпроса представлява ли заплаха за националната ни сигурност въвеждането на „джендър идеологията“ чрез законодателството и образованието в България. Ние също можем да помогнем за това проучване чрез материали и статистически данни. Идеята за промяна на пола противоречи на християнските ценности, които регламентират кое е обективно добро и кое е обективно зло. Безспорно според Библията, върху която са се клели Левски и априлските въстаници, е беззаконие (грях) човек сам да определя и променя своя пол според вътрешното си усещане, в противоречие с биологичния му пол. Хора, които практикуват или одобряват такъв грях, на практика се бунтуват срещу Създателя, който ги обича и пожертва Сина си Христос на кръста, за да ги избави. Ако въпреки това не зачитат тази жертва и не се покаят, ще бъдат осъдени справедливо от Бога на вечна погибел. Християнските ценности определят българската идентичност. Те са ни съхранили като народ през многовековната ни история независимо от различните асимилации, на които сме били подлагани. Ние не трябва да отстъпваме от тези библейски морални устои по никакъв повод и при никакви обстоятелства! Поради пагубните резултати, които причинява „джендър идеологията“ в редица западни страни – членки на Европейския съюз, и с оглед на това, че Република България е равноправен член на ЕС, най-настойчиво Ви призоваваме, уважаеми госпожи и господа, на които е възложено упражняването на законодателната и на изпълнителната власт в Република България, включително и българските евродепутати, и с оглед на това, че България в момента председателства Европейския съюз, да инициирате в този съюз и в Съвета на Европа да бъде обявена като вредно зло за личността и обществото идеята за определяне и промяна на пола, в противоречие с определения при раждането. Вярваме не само, че „и ний сме дали нещо на света“ (цитат от „Епопея на забравените“, одата „Паисий“ на Иван Вазов) в миналото, но и има още какво положително да му дадем сега и в бъдеще. Ние не трябва угоднически да възприемаме всичко от Европейския съюз и от Съвета на Европа срещу различни „дивиденти“, а само това, което е добро. От своя страна България може да бъде коректив за развитието на европейското семейство и да го предпази от саморазрушение. Поради изложените съображения най-настойчиво и учтиво апелираме към всички вас,   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 1. да не се внася в Народното събрание отново законопроект за ратифициране на обсъжданата Конвенция, независимо какво ще бъде решението на Конституционния съд за това, дали тя противоречи на българската Конституция; 2. да се отмени нейното подписване от Република България, извършено на 21 април 2016 г. (чл. 7, ал. 3 от Закона за международните договори, чл. 42, т. 2 от Виенска конвенция за правото на договорите, чл. 80 от т. нар. „Истанбулска Конвенция“); 3. да се подобри вътрешното ни законодателство в сферата на защита от насилие, без спорни моменти, каквито се съдържат в обсъжданата Конвенция; 4. да не се допуска в българското законодателство въвеждането на възможност човек да определя и да променя пола си в разрез с определения при неговото раждане чрез биологични характеристики; 5. юридически допустим да бъде и занапред само бракът в сегашната му форма: доброволен съюз между мъж и жена; това да не се променя; 6. държавните образователни стандарти да не допускат промотиране в учебния материал на т. нар. „трети пол“ и ранно „сексуално възпитание“; сексуалното възпитание принадлежи на родителите, не на училището; 7. да се забрани официално в българската образователна система работата на всякакви организации (НПО), промотиращи под различни форми самоопределянето и промяната на пола в противоречие с определения при раждането; да им се забрани да провеждат неподходящо ранно „сексуално възпитание“; 8. да се въведе изучаване на християнска етика като задължителен предмет в българското начално и средно образование; 9. да инициирате в Европейския съюз и в Съвета на Европа да бъде обявена като вредно зло за личността и обществото идеята за определяне и промяна на пола, в противоречие с определения при раждането; вместо това да се промотират християнските ценности като единствения начин за устойчиво развитие. Убедени сме, че по този начин ще се намали не само насилието над жени и деца, но и много други противообществени прояви. Също – че това са важни мерки за решаването на проблема с демографския срив, както и за благополучието на обществото в социален, икономически, културен и политически план. гр. София, 17 март 2018 г. С УВАЖЕНИЕ, УЧАСТНИЦИ В МИТИНГА И В ДЕКЛАРАЦИЯТА:

Пореден протест срещу джендър идеологията събра стотици пред парламента

17 March 2018 13:49

Те внасят в понеделник в Народното събрание и Министерски съвет декларация срещу повторното внасяне на Истанбулската конвенция за ратифициране

Варна на протест срещу джендър-идеологията

16 March 2018 18:29

На 17 март 2018 г. от 12 часа пред Катедралата във Варна ще се проведе митинг срещу Джендър-идеологията и нейното разпространение в учебните процеси в България. Организатори на събитието са родители от Варна, които сформираха гражданска инициатива срещу Истанбулската конвенция. "Не сме хомофоби, но и не искаме да се размътват главите на децата с колебания и съмнения относно тяхната идентичност и да се разрушава тяхното чувство за сигурност и нормалност", споделят организаторите. Ето какво пишат те: В последно време се наблюдава тенденция на постъпателно разпространение на джендър-идеологията у нас. Покрай обществените дискусии около ратификацията на Истанбулската Конвенция излязоха на яве редица факти. Оказва се, че у нас развиват дейност редица НПО-та, които са финансирани от външни фондове и които промотират идеята, че полът на човек е социална конструкция и е въпрос на свободна комбинация от различни фактори като полова идентичност и полово изразяване. Биологичния пол се приема за най-маловажен. Според джендър-идеологията дори сексуалната ориентация не е основен определящ признак, а най-важното е едно мъгляво понятие: джендър-идентичността. Дори представителите на ЛГБТИ-общността не са защитени и се чувстват объркани. Наскоро се проведе конференция срещу джендър-доктрината в Мадрид. Там участваха 53 организации от 17 държави. На конференцията се изказаха п...

Декларация на свещенослужителите от Ловчанска епархия

15 March 2018 10:45

В днешно време духовността на българския народ се намира в критично състояние, което е следствие от отдалечаването му от СВЕТОТО ПРАВОСЛАВИЕ. В ХХI век борбата срещу крепостите, които са ни опазили от видимите и невидими врагове през хилядолетната ни история - Църквата,...

България - "лош пример" заради... Истанбулската конвенция

13 March 2018 12:02

Очаквано - Eвропейският парламент настоя всички 11 страни членки на ЕС, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят. Това станапо време на дебат снощи в Страсбург, специално посветен на документа на Съвета на Европа за защита на жените от насилие и срещу домашното насилие. Още по-очаквано бе България да се превърне в своеобразна тема на дискусията. В лошия смисъл. Причината - както Клуб Z писа още вчера, страната, която председателства Съвета на ЕС нито изпрати свой представител, който да изложи позиция по темата от името на Съвета и от свое име, нито бе пратила писмено становище по документа, обявен за приоритетен и от Европейската комисия, и от Европарламента, и поотделно от големите политически фракции в него.  Председателят на ЕС - големият отсъстващ за Истанбулската конвенция А по време на дебатите, предхождащи общия призив за ратификация, единственият български евродепутат, който е взел отношение, видно от записа, е националистът Ангел Джамбазки (ВМРО). А той е сред малцината евродепутати въобще, изказвали позиция, че в конвенцията се прокарва "джендър идеология". Според процедурите в Европейския парламент при подобни дебати се изказват представител на Европейската комисия и на Председателството на Съвета на ЕС. От името на комисията в залата бе комисарят по единния цифров пазар Андрюс Ансип. Той припомни, че през май 2017 г. ЕК е заявила, че това ще е годината, посветена на борбата срещу насилието над жени, а през юни е настояла за възможно най-бърза ратификация на документа от страните членки. Според европейската статистика всяка трета жена на континента на възраст над 15 г. е била обект на тормоз, физическо и психологическо насилие. Според комисаря "в някои държави конвенцията доведе до оживени обществени дебати, в които се чуват подвеждащи и неверни аргументи", свързани с превода на думата "джендър" и внушения, че в документа се говори за еднополови бракове  прочие. Ансип категорично отрече подобни внушения и заяви категорично, че конвенцията третира защитата на жените от насилие и няма скрити други послания.  След него се очакваше становище от България, но такова нямаше. В резултат - в повечето изказвания в дебатите в залата в Страсбурт снощи - без значение дали говорителят е от Европейската народна партия, Партията на европейските социалисти, от фракцията на Либералите или на "Зелените", България беше сочена за "лош пример". И поименно споменавана сред всички 11 страни от ЕС, в които конвенцията още не е част от правния мир. И поименно призовавана да стартира процеса. Не остана подминат и фактът, че България не само е сред страните, които не са ратифицирали конвенцията, но седмица преди това, въпреки че председателства Съвета на ЕС, българското правителство е оттеглило документа от дневния ред на Народното събрание. Говори се и за "хомофобски фалшиви аргументи". Докладчици по темата за Истанбулската конвенция в Страсбург бяха евродепутати и от ЕНП, и от ПЕС. От ЕНП (където членуват ГЕРБ), евродепутатите, взели думата, призоваха за ратификация на Истанбулската конвенция, наречена "най-добрият инструмент, с който разполагаме, за борба срещу насилието над жените, пътна карта за борба с насилието, историческа стъпка в борбата срещу престъпленията и защитата на жертвите". „Призоваваме българското председателство да постави въпроса на дневен ред в Съвета и българското правителство да отвори отново процеса по ратификация.“, настоя докладчикът от ЕНП Анна Мария Кораца Билд. Дамата-докладчик от фракцията на социалистите и демократите Кристин Рево д'Алон Бонфоа бе още по-категорична - тя нарече "съкрушителен" факта, че в България - председател на Съвета на ЕС, правителството се отказа от ратификация на конвенцията. „Ратификация на европейско ниво е в застой, защото Съветът продължава да се крие зад фалшиви аргументи.“, заяви тя. България бе спомената поименно и от говорителите от Алианса на европейските либерали.  Джамбазки, на свой ред, взе думата и обяви себе си за "представляващ България и българското правителство" в случая и обяви, че е чул "с неудоволетворение доста непремерени думи по отношение на българската позиция". Той повтори тезите си, че в Истанбулската конвенция се прокарвали "леви позиции" и "джендър идеология" и ако не било това - никой нямало да е против документа. Даде пример и с Великобритания, където също имало резерви по текста, след което настоя: "Уважавайте вътрешния ред и правото на всяко едно общество да подрежда своя вътрешен ред". До момента официална позиция от Българското председателство по темата и развитието на дебатите в Страсбург няма. Пред БНР днес пък вицепремиерката и министър на външните работи Екатерина Захариева обяви, че е запозната с дискусиите в Европейския парламент от снощи. Но не ги коментира по същество, а се впусна в исторически прегред на събитията около Истанбулската конвенция, нейното подписване от България и как когато това се случва в Министерския съвет през 2016 г. решението е било единодушно. А и тя самата - тогава като правосъден министър, е докладвала, че България може да изрази определени резерви по някои текстове, както и предварително да изготви законодателни промени за защита на жените от насилие. Тя "защити" позицията на управляващите с това, че заради обществените вълнения по темата конвенцията е изпратена в Конституционния съд, който да се произнесе следва ли от евентуалната й ратификация нужда от промени в основния закон и има ли някакви противоречия.  Тя припомни, че юридически анализ на текста е бил представен още през 2014-2015 г. "За да разсеем всички съмнения, че, видите ли, ще се наложи промяна и въвеждане на еднополови бракове – нещо, за което не става въпрос в тази конвенция, нека да видим какво ще каже Конституционния съд. Обществото трябва да се успокои, за да може истинският дебат да започне преди да се внесе в парламента.", заяви още Захариева.  До момента едва 11 от 28 страни в ЕС не са ратифицирали Истанбулската конвенция, след които и България. Останалите 17 държави членки са я ратифицирали и тя е в сила - това са Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Франция и Швеция. Конвенцията е документ на Съвета на Европа, в който от 47 страни само две не са положили подпис - това са Русия и Азербайджан. Пред февруари конвенцията срещу насилието над жени получи подкрепа и ог Армения. В списъка са още Турция, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина и т.н.

ЕП призовава държавите, нератифицирали Истанбулската конвенция, да го направят

12 March 2018 06:11

Европейският парламент ще призове днес държавите-членки на ЕС, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят. 17 държави от Евросъюза до сега са приели документи за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Илияна Йотова разкритикува правителството за оттеглянето на Истанбулската конвенция

09 March 2018 12:46

На форум за правата на жените Йотова заяви, че "политиката за равнопоставеност на половете е все по-надолу в дневния ред на обществото"

​Правителството изтегли Истанбулската конвенция

07 March 2018 11:33

Правителството оттегли Истанбулската конвенция. Това стана по време на днешното редовно заседание на кабинета. Ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие се отменя до произнасяне на Конституционния съд, уточни министър-председателят Борисов.

Парламентът отхвърли искането на БСП за референдум за Истанбулската конвенция

07 March 2018 11:04

С гласовете на ГЕРБ, „Обединени патриоти”, ДПС и „Воля” мнозинството в Народното събрание отхвърли предложението на БСП за провеждане на национален референдум с въпрос: "Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция ...