България

13 март 2018 15:56

Конституционният съд отхвърли жалбата на БСП за Бюджет 2018

Конституционният съд отхвърли като неоснователно искането на народни представители от БСП за обявяване на противоконституционна на наредба от държавния бюджет за 2018 г., става ясно от съобщение на сайта на КС....

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

БСП ще иска актуализиране на доходите в бюджета за 2019 г.

19 September 2018 19:37

Ще настояваме в бюджет 2019 г. за актуализиране на доходите. Това заяви във Велико Търново лидерът на БСП Корнелия Нинова, която е в града за представянето на проекта „Визия за България“, предаде "Фокус". „Разбира се, за доходите ще имаме специална част в бюджета с предложение за тяхното актуализиране. От години наред настояваме да се намери начин да се преизчислят старите пенсии, тъй като са много ниски. Цените хвърчат нагоре. От 1 октомври ще се вдигне

Прокуратурата иска с 28 % по-голям бюджет, Инспекторатът - с 22%

13 September 2018 10:33

Съдебната система възнамерява догодина да похарчи 769,4 млн. лв., за 2020-а ще поиска 811,4 млн, а през 2021 вече 870 800 000 лв. Собствените приходи през последните години са едни и същи – скромните 116 млн. лв. Всички звена в системата са поискали завишение, като само на прокуратурата то е с 27,8 процента, Инспекторатът с 22 на сто, съдилищата с 19,4 и пр. Тези и други интересни неща станаха известни днес от представляващия ВСС Боян Магдалинчев, който на първото есенно заседание на Пленума представи проект за бюджета догодина и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. Единодушие: парламентът отряза бюджетните искания на съдебната власт Красимир Шекерджиев дори го поправи, че трябва да се поискат отсега още повече пари, затова че публично от възлови членове на правителството се говори за „вероятното до степен на сигурно увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 10 %" (според ЗСВ началната магистратска заплата е два пъти по средната за страната, т.е. трябва да се актуализира на тримесечие, което системно не се спазва, б.а.). В новия проект числата растат главоломно по ред причини, като само една от тях е предвиденото от първи януари увеличение на заплатите със 17 %. Бюджетът на съдебната власт... Пак ли се задава крокодил? "През декември 2017 средното възнаграждение в бюджетната сфера е било 1088 лв. Тогава поради липса на финансов ресурс пленумът на ВСС не можа да предложи увеличение на заплатите, както се предвижда по закон и ги увеличихме едва от 1 април. Но вече при база 1022 лв . - т.е. с 66 лв. по-малко - припомни днес Магдалинчев. -  Данните сочат, че за второто тримесечие на 2018 г. размерът е доближил нивото от последното тримесечие на 2017 – около 1088 лв. При което заплатата на младши съдии и младши прокурори би била две хиляди сто и нещо... По изчисление на нашите специалисти от 2005 г. това непрекъснато търпи увеличение и се предполага, че към четвъртото тримесечие на 2018 г. ще стигне около 1200 лв. т.е. - минималната работна заплата в системата ще бъде 2400", обобщи Магдалинчев. На тази база са разпределени средствата за заплати и само за това перо през 2019 г. трябват 471 900 000 лв., посочи представляващият, който е и председател на бюджетната комисия (при това, без да се индексира обещаното от премиера Борисов и Владислав Горанов предстоящо увеличение с 10 на сто, б.р.) Боян Магдалинчев припомни и друг известен факт – че в изменения от ГЕРБ Закон за съдебната власт, с който се дадоха до 6 заплати годишно бонус за "любимите" спецсъд и спецпрокуратура (че и за съдебните служители), за тях пари в бюджета няма. "Разчетите на Министерството на финансите тогава бяха за до една заплата, а ние сме заложили в разчетите до 3 заплати. Те ще са само за хора с натовареност, по-висока от средната", каза още Магдалинчев. Съответно, щом се индексира базовата заплата, нататък верижно „скачат“ всички числа, поне ако трябва да се спази законът: за нов ръст на заплатите, за ракритите евентуално нови щатове, за осигуровки, за обезщетения при напускане, за дрехи и мн. др. Освен това, разбира се, системата иска пари за възнаграждение на вещи лица, за издръжка, за ремонти, за нови сгради, за местни данъци и такси и дори за... застраховки на новите автомобили. ВСС си хареса автомобил... С бежов кожен салон Боян Магдалинчев завърши с две запомнящи се изречения: "Съзнаваме, че цифрата е по-висока, но обяснихме откъде идват тези завишени цифри. Знаете, че такива разчети НЕ ВЯРВАМ И НЕ ЗНАМ дали биха били уважени в този размер. Но ние сме длъжни да направим всичко възможно, което зависи от нас." Затова той предложи отделно ВСС да упълномощи "тримата големи" и представляващия ВСС да преговарят по отделни пера с изпълнителната власт. С 19:0 гласа пленумът подкрепи предложените прогнози и разчети.

За първите 6 месеца бюджетът на плюс с над 2 милиарда

15 August 2018 12:27

В края на първото полугодие правителството отчита излишък от 2.014 милиарда лева по бюджета. Това показва отчета за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 г., одобрен на заседанието на правителството днес. Бюджетната комисия прие по-висок акциз за бездимните цигари Салдото по консолидираната фискална програма (републиканския плюс общинските бюджети) на касова основа към юни 2018 г. е положително - в размер на 1 713.9 млн. лева (1.6% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 014.4 млн. лева и дефицит по европейските средства от 300.5 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2018 г. са 19 210.1 млн. лева или 50.3 % от годишните разчети. КНСБ иска над 1.6 милиарда от бюджет 2019 за заплати и издръжка Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 699.5 млн. лева (10.1%), а постъпленията от помощи са близки по размер (увеличение с 27.4 млн. лева или 4.1%). Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, е 16 021 млн. лева, което представлява 51.4 % от планираните за годината приходи. В номинално изражение Министерството на финансите отчита ръст на данъчните постъпления спрямо юни 2017 г. с 10.2% (1 482,7 млн. лева). Властта пробва да задържи парите в частните пенсионни фондове Приходите от преки данъци са 3 113.9 млн. лева или 54.1% от предвидените - при тях увеличението е с 342.9 млн. лева (12.4%). Приходите от косвени данъци са за 7 646.2 млн. лева, което е 50.4 % от годишните разчети. Съпоставено с данните към юни 2017 г., постъпленията в групата растат с 536 млн. лева (7.5 %). Постъпленията от ДДС са 5 101.5 млн. лева или 52.2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30 юни 2018 г. е 61.1 млн. лева. Приходите от акцизи са 2 408.4 млн. лв. (46.8% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118.2 млн. лева или 62.2% от планираните. Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676.3 млн. лева или 61.6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 584.6 млн. лева, което представлява 50.2% от плана. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13.8% (555.6 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 2 491.2 млн. лева, което представлява 53% изпълнение на годишните разчети, а от помощи - 697.9 млн. лева. България предлага по-високи вноски в бюджета на ЕС Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2018 г. възлизат на 17 496.1 млн. лв., което е 44.5 % от годишните разчети. За сравнение, разходите за същия период на предходната година са в размер на 15 737.3 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал - основно поради увеличението на заплатите на учителите в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. Държавата дава бонуси за учителите в отдалечените райони България е платила частта от вноската си в бюджета на Общността, която е 576.3 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 10.83 млрд. лева, в т.ч. 9.87 млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др. за 960 милиона лева. 

Излишъкът в държавния бюджет надхвърли 2 млрд. лева

31 July 2018 22:12

Излишъкът в държавния бюджет надхвърли 2 млрд. лева и към 31 юли възлиза на 2 милиарда и 23 милиона. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите.

КНСБ иска 1,7 млрд. от Бюджет 2019 за по-високи заплати и допълнителна издръжка

08 July 2018 14:29

КНСБ иска около 1,7 млрд. лв. от Бюджет 2019. От тях около милиард са за увеличение на заплати, а 680 млн. лв. за допълнителна издръжка. Тази година за първи път държавата мина разходния таван от 8 млрд. лв. за заплати. Исканията на КНСБ за възнаграждения са около 12% от тази сума, стана ясно на семинар на Конфедерацията във Варна.

МФ с очаквания за излишък по КФП към юни в размер на 1,7% от прогнозния БВП

29 June 2018 19:32

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юни 2018 г. да бъде положително в размер на 1 739,0 млн. лв. (1,7 % от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите (МФ). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2017 г. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки са: Приходите и помощите по КФП към юни 2018 г. се очаква да б

Константин Попов: Достигането на 2% от БВП за отбрана е задължително

06 May 2018 09:45

Всички проблеми са спешни - важното е да се гледат в цялост. Това каза ген. от запаса Константин Попов - председател на комисията по отбрана в НС.

Горанов отчита трите месеца изпълнение на бюджета

04 May 2018 07:37

Финансовият министър Владислав Горанов ще отговори на въпрос на председателя на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова за текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г., предаде БГНЕС. Към Горанов има и въпрос относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест. Регионалният министър Николай Нанков е с най-дълъг списък на зададени въпроси – 16. Освен за състоянието на различни пътни артерии в страната, той ще

Менда Стоянова: Икономика не се управлява с държавен дълг

26 April 2018 08:34

Ще продължим да намаляваме външния дълг спрямо БВП. 2020 г. се предвижда той да е 20% от БВП. Ръстът на БВП също допринася за падането на дълга. Интересното през 2017 г. имаме номинално намаляване на дълга с 2 257 000 000 лв. Това каза председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова в студиото на "Денят започва".

Държавният дълг е малко над 25 млрд. лв.

23 April 2018 11:44

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен излишък от 920 млн. лв., или 0.9% от БВП, съобщиха от НСИ. Излишъкът в подсектор „Централно управление” е в размер на 727 млн. лв., или 0.7% от БВП. Подсектор „Местно управление” е реализирал излишък от 256 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове” - дефицит от 63 мл