Образование и семейство

13 март 2018 20:35

Закриват дома за деца, лишени от родителска грижа "Княгиня Мария-Луиза"

Домът за деца, лишени от родителски грижа, "Княгиня Мария-Луиза" в Пловдив ще бъде закрит, а на негово място ще бъде създаден нов Комплекс за социални услуги. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ 2 Веселина Ботева - директор на дирекция "Социална поли...

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Как едно неуспешно осиновяване промени съдбата на малко момче

18 June 2018 08:25

Бойко Гренцке стига до летището със своите бъдещи американски родители, но там те го изоставят

Държавата ще прехвърля част от социалните услуги на общините

13 June 2018 14:22

Държавата да гарантира минимален пакет от социални услуги, залегнали в национална карта. Това е заложено в Концепция на Закон за социалните услуги, публикувана за обществено обсъждане, пише БТА.  В закона се предвижда услугите да бъдат планирани въз основа на национална карта за тях според анализ на потребностите, който е по критерии, свързани с демографския профил на населението. Чрез картата ще бъде определен минимален пакет от социални услуги за всяка община и област. Картата цели да определи потребностите, които трябва да бъдат посрещнати чрез финансиране от държавния бюджет. Борисов от Турция: Бисер Петков остава социален министър В картата ще бъдат включени всички услуги, за които държавата предоставя финансиране, независимо дали е пълно или частично (в случаите, в които има смесено финансиране от държавния и общинския бюджет). Общините ще могат да развиват допълнителни услуги, невключени в минималния пакет, с общинско или друго финансиране, но не и с финансиране от държавния бюджет.  Към настоящия момент почти всички социални услуги се финансират от държавния бюджет. Финансирането на услуги изцяло от общинските бюджети или от други източници няма да е предмет на закона и подзаконовата уредба към него. Това обаче няма да изключи държавен контрол на качеството им.  В Закона за социалните услуги ще бъде въведен общ лицензионен режим за всички социални услуги, независимо от възрастовата група на техните потребители. Регистърът на операторите ще се поддържа от специализирана агенция към социалното министерство, която ще има и частични контролиращи функции при предварителния подбор на кандидатите за тази дейност. В Закона за социалните услуги ще бъде регламентирана и процедура за създаване с финансиране от държавния бюджет на социални услуги, които да посрещат потребностите на потребители от няколко общини. Ще бъде нормативно уредена възможност, когато дадена община не разполага с условия да предоставя определени услуги от картата на своя територия, а друга община има условията да предоставя услугите на повече потребители (извън максималния брой, определен в картата за тази община), финансирането за допълнителните потребители да се насочва към общината, която ще осигури предоставянето.  За първи път ще бъде дадена и възможност социалните услуги да могат да се финансират едновременно от различни източници, като редът ще бъде определен в подзаконовата уредба. Ще има възможност не само за смесено финансиране от държавния и общинския бюджет, но и за финансиране от частни лица и реално развитие на различни форми на публично-частното партньорство.  В сегашното законодателство единствено е регламентирано, че финансираните от държавния бюджет социални услуги са делегирани от държавата дейности, а финансираните от общинските бюджети - местни дейности.  Самото финансиране от държавния бюджет се осъществява на база единни разходни стандарти, определени в решение на МС, т.е. по еднакъв начин за всички услуги. Този начин на финансиране - единен разходен стандарт за един потребител за една година, не отчита спецификата на различните социални услуги. Той е приложим за резидентни услуги и услуги, които предлагат целодневна грижа на потребителя, но не е адекватен за услуги в домашна среда (асистентските услуги). Те налагат напълно различен модел за финансиране, тъй като при тези услуги основно се финансира възнаграждението, а няма материална издръжка. Това важи и за всички мобилни услуги.  При почасовите консултативни услуги пък водещ е периодът от време на извършване на дейността, а не броят на потребителите. Разликите в същността и начина на предоставяне на различните услуги трябва да бъдат отчетени и при тяхното финансиране, пише в концепцията на закона.  В Закона за социалните услуги ще бъдат определени случаите, в които хората ползват услугите без заплащане, т.е. изцяло за сметка на държавния бюджет, а в подзаконовата уредба ще бъдат регламентирани критерии за частично заплащане. Стойността на всяка една дейност ще бъде определена заедно с определянето на стандартите и размерите на финансирането. В Закона за социалните услуги ще бъде регламентирана и възможност за финансова помощ за ползване на социални услуги за хора, на които не може да бъде осигурено ползване на социална услуга, финансирана от държавния бюджет, независимо че имат право да ползват такава без заплащане. Финансовата помощ ще бъде в размер на стойността/цената на услугата, която хората биха платили, ако дължаха такса в държавно финансираната услуга и ще бъде целева само за ползване на услуга от същия вид от частен доставчик. 

Закриват дома за медико-социални грижи за деца във Враца

05 June 2018 16:35

Домът за медико-социални грижи за деца във Враца да бъде закрит, предлага Министерството на здравеопазването. В резултат на водената политика по деинституционализация, в дома вече няма настанени деца и структурата се явява ненужна. Предложението е публикувано на сайта на здравното ведомство и ще бъде подложено на обществено обсъждане до 18 юни. Последната дума ще бъде на Министерски съвет.

Абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение при президента

30 May 2018 19:00

Президентът Румен Радев и съпругата му тази вечер са домакини на традиционния абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. Часове преди балната вечер абитуриентите бяха посрещнати в Гербовата зала в Президентството. Събитието е част от благотворителната инициатива на държавния глава "Подкрепи една мечта".

Абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение при президента

30 May 2018 06:44

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще бъдат домакини на традиционния абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. Събитието е част от инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта".

Родители извоюваха с протести нова помощ за деца сираци

23 May 2018 08:30

Децата с един или двама починали родители ще получават нов вид месечна помощ от следващата година. Това предвиждат промени в Закона за семейните помощи за деца, публикувани за обществено обсъждане. Те не са самоинициатива на социалното министерство, а резултат от протести на родители. Проблемът сега е, че тези деца имат право на подкрепа само при определени условия. Наследствена пенсия им се полага само ако починалият родител е имал определен осигурителен стаж. Ако детето е от социално слабо се

Деца от домовете премериха сили в зонален турнир в Стара Загора

18 May 2018 16:56

Заместник-кметът Красимира Чахова награди днес победителите в зоналния турнир за Югоизточна България за деца, лишени от родителски грижи. Участваха 55 момичета и момчета от 4 дома за деца, на възра...

Четири нови социални дома ще строи община Кюстендил

16 May 2018 13:39

Четири нови социални дома ще строи община Кюстендил – един дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, и три центъра за грижа за лица с умствена изостаналост. Това става ясно от докладната на кмета Петър Паунов, одобрена на последното общинско заседание. На практика градоначалникът стартира административната процедура за строителство на сградите. Община Кюстендил е определена за бенефициент по проекта „Подкрепа за деинстутиционализац

Започва обучение на кандидати за приемни семейства в Област Стара Загора

15 May 2018 07:04

Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в страната. Проектът е финансиран по П...

Подготвят се нови указания за осиновяване на деца

09 May 2018 18:10

До 30 май очакваме да бъдат разработени нови указания при подготовката на дете за национално и международно осиновяване, обяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова. Новите указания за осиновяване се изготвят от междуведомствена група под ръководството на ДАЗД. Целта е да бъдат създадени насоки за всички професионалисти (социални работници, психолози, възпитатели и др.), работещи с деца, както в специализираните институции, така и в социалнит