Образование и семейство

13 март 2018 20:35

Закриват дома за деца, лишени от родителска грижа "Княгиня Мария-Луиза"

Домът за деца, лишени от родителски грижа, "Княгиня Мария-Луиза" в Пловдив ще бъде закрит, а на негово място ще бъде създаден нов Комплекс за социални услуги. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ 2 Веселина Ботева - директор на дирекция "Социална поли...

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Социалната услуга "Личен асистент" продължава в Чепеларе

13 March 2018 14:37

След подписано споразумение от Кмета на Община Чепеларе – Славка Чакърова на 22.02.2018 година, предлаганата социална услуга в домашна среда "Личен асистент" е с удължен срок до края на годината, съобщиха от Община Чепеларе. Така ползвателите на услугата ще могат да се възползват до края на 2018 г., а с това се осигуряват и над 70 работни места по проекта от 1 март. Финансовите средства по Споразумението са осигурени от Агенцията за социално подпомагане – София. О

"Майките в Добрич" помогнаха на млад мъж

09 March 2018 18:30

Група от социалната мрежа, наречена "Майките в Добрич" помогна на израснал в дом младеж да поеме по житейския си път. Благодарение на тях, 24-годишният Иван Сийков вече има дом, работа, шанс за по-добър живот и надежда за бъдещето си.

Децата на "държавата" - какво остава скрито от обществото

09 March 2018 09:35

Поредица от инциденти в социални институции, в които живеят деца, белязаха последните няколко месеца. 17-годишно момче загина, падайки от третия етажа на центъра от семеен тип в град Роман. Сигнали за насилие от страна на възпитатели към децата също не липсваха - в Габрово, а след това и в Борован. Агенцията за закрила на детето заяви, че ще направи проверка на всички центрове за настаняване от семеен тип, във връзка със зачестилите инциденти до средата на годината. Последният такъв случай със смъртта на 17-годишното момче провокира и екипа ни да тръгне по пътя на историите, останали скрити от обществото. Как живеят децата, как се справят възпитателите и социалните работници и какво би провокирало човек да посегне на дете - по пътя на тези отговори тръгнаха Тереза Ставрева и операторите Асен Цветков и Мария Балканска.

Мисията да бъдеш приемен родител

06 March 2018 07:25

Семейството на Николета и Пламен Найденови от Варна е променило живота на 7 деца, изоставени от родителите си. В рубриката "Търси доброто" ще ви разкажем за мисията да бъдеш приемен родител и как с желание и любов може да се промени съдбата на деца, лишени от родителска грижа.

В Мездра започна приема на документи за потребители на три социални услуги

01 March 2018 13:15

Започва приема на документи за потребители и ползватели на социалните услуги: „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Потребители на услугите ще са лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване. Необходимите документи, които кандидатите за потребители на услугите следва да подадат, са: заявление /по образец/, копия от документ за самоличност, от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, други медицински документи - актуални епикризи, протоколи от ЛКК и др., както и саморъчно подписана декларация /пълномощно/.

Първият кризисен център във врачанско ще бъде създаден в Мездра

28 February 2018 13:55

Първият кризисен център за деца в риск в област Враца ще бъде създаден в Мездра. Това стана възможно след като Общинският съвет даде съгласие Фондация "Бъдеще и надежда“ да стартира процедура по откриване на новата социална услуга.

Нови социални услуги за хора с увреждания и възрастни

23 February 2018 00:05

Междуведомствената работна група за управление на деинституционализацията на хора с увреждания и на възрастни, които не могат да се обслужват сами, утвърди картите за създаване на мрежа от нови социални услуги, чрез които ще се повиши качеството на грижата за тях и ще се създадат условия за техния независим и достоен живот. Това съобщиха от социалното министерство. Междуведомствената работна група се председателства от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. В нея участват още представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Националното сдружения на общините в Република България и Агенцията за социално подпомагане. В двете одобрени карти са определени общините, в които ще бъдат изградени новите услуги от резидентен тип и за подкрепа в общността с финансиране по оперативните програми „Региони в растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“. Утвърждаването на двата документа е първата стъпка за реализирането на Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2018 – 2021 г. Картата на услугите за подкрепа в общността предвижда да се създадат 32 нови социални услуги за минимум 1 120 потребители в 22 общини. Планира се изграждането на 6 Дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, 16 Дневни центъра за лица с увреждания и техните семейств...

И новите правила няма да отпушат проблемните осиновявания

21 February 2018 08:15

Законодателните промени за правата на осиновителите ще изравнят до голяма степен условията за ползване на майчинство, но няма да бъдат решение за стотици деца, чакащи ново семейство. Едва 25% от кандидат-осиновителите успяват да осиновят дете до 5-годишна възраст. А в регистъра ...

Момче от социален дом е паднало от третия етаж

20 February 2018 11:19

17-годишно момче от Центъра за социални услуги за деца с увреждания в Роман е паднало от третия етаж.

Предложения за промени, гарантиращи правата на деца, останали без родители

19 February 2018 16:09

Омбудсманът Мая Манолова ще внесе предложения за промени в нормативните уредби, които да гарантират правата на децата, останали без един или двама родители.