България

14 март 2018 13:35

Държавата прави своя фирма за язовирите

Държавата създава фонд и държавна фирма, за да финансира ремонтите и да стопанисва язовирите. Това става ясно от изявление на министъра на икономиката Емил Караниколов в Министерски съвет днес. Фондът ще генерира средства от държавния бюджет и от ст...

източник: clubz.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Министерството на икономиката пое язовирите

20 June 2018 11:02

Създава се Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири", реши парламентът с окончателното приемане на промени в Закона за водите. То ще е със статут на държавно предприятие по смисъла на Търговския закон, не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба. Основният му предмет на дейност ще е комплексно управление на язовири - публична и частна държавна собственост. В това число влизат и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата. Извън обхвата на дейността на новото предприятие са язовирите, стопанисвани от "Национална електрическа компания", "Напоителни системи", "Земинвест", ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала и тези, отдадени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на основен ремонт и реконструкция от страна на концесионера. Издадоха 7700 предписания на язовири с нередности Създаването на това предприятие ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите или грижата на държавата по отношение на тези водни обекти, за които има затруднения по поддръжката на техническото им състояние и безопасната експлоатация, се посочва в мотивите на вносителите. Промените са внесени от Емил Христов (ГЕРБ), но предложенията са изработени съвместно с Министерството на икономиката, НСОРБ и Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН). Предвижда се и класификация за язовирите на "големи" и "малки", с което да се разпишат различни изисквания по отношение поддръжката им в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Язовирите ще се класифицират и по тристепенна скала за потенциална опасност, което ще е в прерогативите на комисия, назначена от областните управители, за обследване на язовирните стени на територията на областта, реши парламентът. С измененията се дава право на собствениците да заявят пред председателя на ДАМТН желанието си за ликвидиране и/или извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях. Държавата прави своя фирма за язовирите До 1 март предприятието трябва да внася в Министерството на икономиката план за дейността си през годината и отчет за предишната. Държавното предприятие се управлява от управителен съвет с 8 членове. Председател ще бъде икономическият министър. А останалите членове - представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройство, земеделието, храните и горите, на енергетиката, както и на Националното сдружение на общините. При спор или неяснота относно собствеността на язовир държавното предприятие осъществява организацията и техническата му експлоатация до установяване на собственика. Областните управители назначават комисии, които веднъж годишно проверяват готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията. 341 000 лв. за Мизия, още толкова за закриване на опасни язовири Ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, могат да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, определено от Министерския съвет. Правителството, по предложение на председателя на ДАМТН, ще одобрява списък на язовирите, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. Общините ще възстановяват на дружеството разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири - общинска собственост, освен когато правото на собственост върху тях се прехвърли безвъзмездно на държавата след решение на общинския съвет. С измененията се прецизират текстовете за предоставянето на находища на минерални води за управление и ползване на общини. 106 опасни язовири у нас

Екоинспекцията в Монтана провери сигнал за мъртва риба в язовир "Мартиново"

14 June 2018 10:19

Eксперти от РИОСВ - Монтана и от Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за наличие на голямо количество мъртва риба в язовир "Мартиново” в землището на село Мартиново, община Чипровци. В присъствието на сигналоподателя е извършен оглед на района при опашката на язовира, при вливане на река Мартиновска Огоста. Забелязани са около 20 по-едри мъртви риби. Водите са били видимо бистри и е имало живи екземпляри. Не са констатирани мирис и оцветяване на водите на реката и язовира, съобщават от екоинспекцията.

Пробно отваряне на основния изпускател на яз. „Батак"

12 June 2018 22:47

Предприятие „Язовири и каскади”- язовирен район Батак предупреждават, че на 13.06.2018г. във времето от 09.00 ч. до 12.00 ч. ще бъде извършено пробно отваряне на основния изпускател на яз. "Батак". Мероприятието е в рамките на провеждания годишен технически преглед на съоръжението. С оглед на безопасността и осигуряване на проводимостта на коритото на река Мътница, в заливаемите зони не трябва да се допускат хора, животни и техника.

Местят колония лалугери от дъното на язовир "Луда Яна"

03 June 2018 14:18

До края на юли учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН ще преместят колония лалугери, за да не бъде засегната от строежа на изграждания от МРРБ язовир „Луда Яна“ край Панагюрище, съобщиха от МРРБ. Животните, категоризирани като „уязвими“ в Закона за защита на биологичното разнообразие, ще бъдат преместени от настоящото им местообитание, което попада в границите на строителната площадка на новия воден обект за питейни нужди,

Язовир „Пловдивци“ е завършен, обновяване на водопровода ще струва 18 млн. лева

25 May 2018 17:15

Първият язовир за питейни нужди в България е завършен на 100%. По договор изпълнението му е на стойност 47,4 млн. лв. Финалната му стойност обаче ще е 31 млн. лв., защото се плаща за реално извършена работа. Досега на изпълнителя са платени 26,4 млн. лв. Аз съм за първи път на яз. „Пловдивци“. Видях един добре изпълнен обект, който ще реши сериозни обществени проблеми на територията на цялата Смолянска област, заяви днес зам.-министърът на регионалното развитие Малина Крумов

Провериха язовир „Огоста“, безопасен е засега

12 May 2018 12:16

Окръжна прокуратура в Монтана е внесла предложение до министерството на земеделието за предприемане на спешни и неотложни ремонтно-възстановителни работи на язовир „Огоста“.Експертите препоръчват да се подмени временно изграденото съоръжение така наречения пакер, да се ремонтира шибърната сграда, където се намира основният затворен механизъм на изхода на основния изпускател.

150 язовира у нас са с неизяснена собственост

10 May 2018 12:55

153 язовира в България са с неизяснена собственост. Това каза от парламентарната трибуна министърът на икономиката Емил Караниколов по време на изслушването му по предложение на ГЕРБ. „Според проверките на ДАМТН язовирите държавна собственост са 340, общинска собственост - 4523, частна собственост - 260. Язовирите със смесена собственост са 17“, обясни той и допълни, че 20% от 5700 язовира са частна собственост. „Законовите промени, които предстоят, са с цел да се

Освобождават пет археологически обекта за строителството на язовир "Луда Яна"

08 May 2018 10:42

Пет открити археологически обекта трябва да бъдат освободени, за да продължи строителството на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води в община Панагюрище, предаде кореспондентът на Actualno.com. С тази цел регионалното министерство възложи чрез обществена поръчка на Националния археологически институт с музей (НАИМ) към БАН да извърши спасителни проучвания на обектите. Един зид и една могила попадат в имота, предназначен за язовир. Една от могилите и едн

Започна контролирано изпускане на язовир "Искър"

23 April 2018 14:13

От тази сутрин е започнало контролирано изпускане на вода от язовир „Искър“. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова, която провери как се извършват дейностите. С нея беше и екоминистърът Нено Димов. В продължение на седмица екипи на гражданска защита ще поставят диги край най-критичните точки в село Кокаляне и Панчарево. Към момента няма опасност от приливна вълна за населените места. В страната също се изпускат контролирано язовири. Няма потенциално опасни, ка

Извеждат от експлоатация язовир „Зарен“ край Челопеч

18 April 2018 15:22

Язовир „Зарен“ близо до Челопеч ще бъде изведен от експлоатация с решение на местния парламент от последното заседание. Язовирът се намира на един километър източно от Челопеч и на 3 км югозападно от село Църквище. В южния край на стената му преминава ЖП линията София-Бургас. „Това е стар язовир, който е наследство от някогашното ТКЗС. Бил е за поливни нужди на блоковете, които в момента не се обработват. Имотите отдавна вече са частни, реституирани. Същевременно