Регионални

14 март 2018 14:40

Посланици на Швейцария посетиха ”Столипиново”

Швейцарски посланици в шест балкански държави - България,Албания, Косово, Сърбия, Македония и Румъния, посетиха най-големия ромски квартал Столипиново в Пловдив...

източник: plovdiv.dir.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Античен театър в ромския квартал "Столипиново"

18 March 2018 21:50

"Медея" в ромския квартал Столипиново. Театралният проект е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Оригиналното решение за интеграцията чрез театър на децата от квартала е идея на режисьора Десислава Шпатова, актрисата Снежина Петрова и екип от психолози.

7 швейцарски посланици на посещение в Столипиново

13 March 2018 14:40

7 посланици на Швейцария ще посетят пловдивския квартал Столипиново на 14 март, за да се запознаят на място с ромската интеграция в най-големия ромски квартал в България и Европа. В Община Пловдив Българо-швейцарската програма за сътрудничество съфинансира общински проект за интеграцията на роми и други уязвими групи чрез образование и здравеопазване. Посланиците на Швейцария в България, Албания, Косово, Сърбия, Македония и Румъния, както и швейцарският представител в борда на Ромския

Ромски и български младежи заедно извиха народни хора във Враца

09 March 2018 10:37

По повод 8 март - Деня на жената, във Враца се проведе поредното събитие по Проект "Заедно срещу антициганизма”. Местният координатор Калин Диков организира в Младежкия дом танцово шоу под мотото "Заедно чрез танц”.

Система за мониторинг ще отчита напредъка по интеграцията на ромите

28 February 2018 11:05

Министерският съвет одобри промени в Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на България за интегриране на ромите (2012-2020). Националният план за действие е отворен документ, който се актуализира на база на годишни анализи на изпълнението на мерките в него. Разработва се Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия, чрез който ще се отчита напредъка по тази политика. Данните, събирани чрез Системата

България - произволни арести, насилие над мигранти и зависими медии

22 February 2018 13:27

Произволните арести, връщане на мигранти и насилие по българската граница. Всичко това е продължило и през 2017 г., както и преди. Такива са заключенията в частта за България от разпространения днес доклад на "Амнести интернешънъл" за 2017-2018 г. Той е озаглавен "Състоянието на човешките права по света" Българските власти не предоставят необходимите услуги на мигрантите и бежанците. Такова било отношението и към децата без придружители. Рязко се изострила атмосферата на ксенофобия и нетолерантност. Ромите продължават да са заплашени от масова дискриминация. "Амнести": България наруши основни принципи с връщането на Бююк Правата на бежанците и мигрантите Броят на влизащите в България бежанци и мигранти намалял. Продължили обаче да пристигат съобщения за чести насилствени връщания, прекомерна употреба на сила и кражби от страна на граничната полиция. Властите продължили на криминализират незаконното преминаване на границата чрез административен арест на мигранти и бежанци, включително на непридружени деца, чийто брой станал по-голям. Правозащитните организации документирали редица оплаквания от лошо отношение към бежанци и хора, търсещи убежище, както и лоши условия в местата за задържане. През февруари 2017 г. властите в град Елин Пелин отказаха да приемат сирийско семейство, получило бежански статут в България. Кметът публично предупреди, че "мюсюлманите от Сирия не са добре дошли", и отказа да регистрира семейството или да им издаде документи за самоличност. Други общини демонстрираха подобно нежелание да настанят бежанци. През юли правителството прие Наредба за интеграция на бежанците. Тя обаче не успя да осигури ефективен механизъм за интеграция. Според Върховния комисариата на бежанците към ООН (ВКБООН) наредбата не е успяла да адресира постоянния праблем с неоказващите сътрудничество общини или да предложи мерки за създаване на по-благоприятни усовия за интеграция в общините. Документът не е успял и да ликвидира пропуските в достъпа на бежанците до социални жилища, семейни надбавки за деца или езиково обучение, които ограничават възможността те да се ползват от социални и икономически права. Кметът на Елин Пелин отказва да издаде документи на бежанци Правителството издаде заповед за ограничаване на движението за търсещите убежище. Приета през септември, тя налага териториални ограничения за кандидатите в центровете за бежанци, като им забранява да излизат от техните райони. Макар България да се ангажира да приеме от Гърция и Италия 1302-ма кандидати за убежище според програмата на ЕС за спешно разселване, тя е регистрирала само 50 души от Гърция към края на 2017 г. Тя не е приела нито един сирийски бежанец от Турция според споразумението между ЕС и Анкара, макар да се е ангажирала да подслони 100 души. Правата на децата Условията за настаняване на непридружени деца на бежанци и мигранти остават лоши. Те постоянно получават отказ да бъдат представлявани от адвокати, превод, здравеопазване и психологическа подкрепа. В центровете няма елементарно обучение и повечето деца не ги приемат в местните училища. Ограничените социални и образователни дейности се свеждат до няколко пъти седмично и се организират предимно от НПО и хуманитарни организации. Властите не разполагат с адекватни системи за ранно идентифициране, оценка и механизми за отношение към деца без придружители. Децата често нямат достъп до законова защита. През февруари 2017 г. кметовете и жителите на няколко града отказаха да настанят две деца без придружители в центрове в техните общини. Момчетата бяха местени на няколко пъти и ги разделиха, коато накара по-младото от тях да се укрие. През септември Народното събрание прие на първо четене допълнения към Закона за чужденците. Те включваха задължението да си осигурява адвокатска защита на деца без придружители и увеличаване на правомощията на дирекциите "Социално подпомагане" във всички процедури с такива деца, които не са подали молба за международна защита. Допълненията обаче предлагаха отмяна на изискванията за индивидуална оценка в най-голям интерес на децата преди краткосрочното им задържане в имиграционни центрове. Правозащитници предупредиха, че предложението ще узакони практиката за "прикачване" на деца без придружители към нямащи нищо общо с тях възрастни, придвижващи се в същата група, с цел забрана на задържането на деца. Дискриминация Продължават да се извършват свързани с омраза престъпления и да се произнасят такива речи. Те са насочени към малцинствените групи, включително турите и ромите. Бежанците, кандидадите за убежище и мигрантите продължават да бъдат уязвими за насилие. По време на кампанията за парламентарните избори през март 2017 г. бяха правени дискриминиращи и ксенофобски изявления от страна на кандидати от крайно дести партии, от Патриотичния фронт, който спечели достатъчно места, за да влезе в парламента. Продължава маргинализираното и ширещото се дискриминиране на ромите. Те постоянно срещат пречки във всички сфери на живота, включително образованието, здравеопазването, жилищното настаняване и наемането на работа. Ромските деца биват вземани в специални училища и им се отказва преподаваното на другите места образование. Голям брой роми нямат достъп до здравно осигуряване и са изправени пред проблеми с адекватно здравеопазване и услуги. Властите продължават практиката на насилствени изселвания, без да осигурят адекватно алтернативно настаняване, като оставят много семейства без дом. Правозащитници са документирали редица случаи на лошо отношение и физическо насилие срещу рами от страна на полицията. В центровата за задържане има прекалено много роми. През юли в градовете Асеновград и Бяла имаше масови демонстрации против ромите, организирани от Патриотичния фронт. Те последваха инцидент с насилие между младежки спортен клуб и няколко роми. Инвалиди, най-вече деца, продължават да бъдат дискриминирани и систематично са жертва на социално изключване. Те дори имат ограничен достъп до обучение, здравеопазване и работа. Хората с умствени увреждания и психически проблеми са лишени от правото на независим живот и често биват поставяни под опекунство или под социални грижи на институциите без тяхното съгласие. Въпреки множеството заплахи и провеждащи се по същото време контрадемонстрации на крайно десни групи гей парадът в София се проведе през юни при засилено полицейско присъствие. От чие име лае кучето? Свобода на словото, журналисти и медии Продължават заплахите, политическият натиск и атаки срещу журналистите. Значителна част от медиите остават под здравия контрол на политическите партии и местните олигарси. През октомври 2017 г. вицепремиерът Валери Симеонов и депутатът Антон Тодоров публично заплашиха телевизионния журналист Виктор Николаев, че ще бъде уволнен, ако не спре да разследва закупуването от правителството на бойни самолети. Инцидентът бе решително осъден от гражданското общество, но не бяха предприети действия срещу публичните представители. България остава страната от ЕС с най-ниски показатели в световния индекс на свобода на печата. "Репортери без граници" постави страната на 109-о място от 180 държави. За Виктор Николаев, някои си Антон, Валери и как се уволнява от телевизията По света - пропити с омраза политики. Начело с Тръмп Пропитите с омраза политики допринесоха за многобройни нарушения на човешките права по света през 2017 г., се казва в общата част на доклада на "Амнести интернешънъл". Организацията упреква лидерите на най-богатите страни за подхода им към мигрантската криза и отбелязва, че в съвременния свят не могат да се намерят истински световни ръководители, които биха могли да станат твърди защитници на спазването на човешките права"  "Неприкрито изпълнената с омраза стъпка на правителството на САЩ, което през януари забрани влизането на хора от няколко страни с преобладаващо мюсюлманско население, зададе тон за цяла година, през която водената от световните лидери политика на омраза доведе до изключително опасни последици", заяви генералният секретар на "Амнести" Салил Шети. Сред лидерите на страните, в които правата на човека са грубо нарушавани, правозащитната група посочва президентите Доналд Тръмп на САЩ, Владимир Путин на Русия, Абдел Фатах ал Сиси на Египет, Родриго Дутерте на Филипините, Николас Мадуро на Венецуела и Си Цзинпин на Китай. В Европа повечето управници "решиха, че на практика всичко им е позволено, за да попречат на бежанците да достигнат бреговете на континента", се казва в доклада. Споменават се и неотдавнашните избори в Австрия, Франция, Германия и Холандия, където "някои кандидати се опитаха да превърнат социалните и икономическите тревоги в недоволство, особено към мигрантите". Салил Шети разкритикува президента на САЩ Доналд Тръмп и заяви по негов адрес: "Това е президент, който в първите месеци от мандата си заяви, че одобрява изтезанията, и можете да си представите какво означава това за правителствата по света, които масово прибягват до изтезания." Правителството на Тръмп също така "подкопава медиите, увърта по въпроса за застъпниците на превъзходството на бялата раса, дискриминира транссексуалните и обмисля да облекчи ограниченията върху износа на леко стрелково оръжие". Китайската комунистическа партия пък "продължава да въвежда нови закони, които сериозно застрашават човешките права под предлога на "националната сигурност"" и затяга контрола над интернет и вероизповеданията. "Амнести" осъди и кампанията по етническо прочистване на мюсюлманите рохинджи в Мианмар, която доведе до бягството на 655 000 души от страната. Обръща се внимание и на ужасяващия брой на цивилните жертви във въоръжени конфликти. Споменати са сегашната хуманитарна катастрофа в Йемен, безогледните убийства в Сирия и Ирак и принудителното изгнание на хора в Южен Судан. В доклада се упрекват правителствата, че са експлоатирали предизвиканите от тероризма тревоги, за да "поставят под въпрос баланса между властта на държавата и индивидуалните свободи". Дава се пример с Франция, която сложи край на извънредното положение едва след като въведе в законодателството редица от разпоредбите на този извънреден режим. В доклада обаче се приветства движението #MeToo ("И мене също") и шествията по случай Международния ден на жената за привличане на вниманието върху ужасяващите мащаби на сексуалните посегателства и тормоз. "Амнести" хвали и реакцията на обикновените граждани с искане за правосъдие като мобилизацията на младите оцелели от стрелбата в училище във Флорида, които настояват за по-строг контрол над огнестрелните оръжия.

90% от жилищата в ромските квартали в Пловдив са незаконни

17 February 2018 09:30

90% от жилищата в ромските квартали в Пловдив са незаконни, обявиха пред БНТ кметовете на районите „Източен" и „Северен". Не е ясно обаче колко точно са постройките, затова в квартал „Столипиново" започва тяхното описване. Заради пренаселената територия на ромските махали незаконното строителство вече завзема тротоарите, а електрическите стълбове се вграждат в къщите, случай за който вече ви разказахме.Вижте и още във включването на Антоанета Чакандракова.

Ромите от Северозапада искат да работят

09 February 2018 09:50

Голям проблем в Северозапада е неквалифицираната работна ръка. По проблемите на борбата с безработицата усилия обединиха и тримата областни управители на Видин, Враца и Монтана. Целта е усвояване на новите преки инвестиции. Те именно са локомотива за развитието на региона. Два пъти в годината експертите от Агенцията по заетостта в Монтана проучват пазара на труда за влияние върху пазара на труда и системата на образованието. Така получават ясна картина на потребностите от работна сила. Целта е професиите, за които има недостиг, определени от бизнеса да влязaт в професионалното образование след 7 клас и в бъдещия държавен колеж в Монтана, каза директорът на Агeнцията по заетостта Даниела Накова, Мобилизирани са работодателите от трите области - Видин, Враца и Монтана. Изясняват се техните нужди от работници и насоките на дуалното обучение и обучението на работното място. Така се решава и какви мерки да вземе държавата в краткосрочен аспект.

Красимир Вълчев: Няма привилегировано отношение към ромите за правото на уседналост

09 February 2018 08:00

"Правото за уседналост важи за всички. Не само, че няма привилегировано отношение към ромския етнос, но дори говорим за изключения. Правилата за прием са на две нива: първо ниво – Наредба и второ ниво в съответната община. В момента това уточнение е оставено като възможност на общинско ниво и е на етап обществено обсъждане." Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев в интервю за bTV във връзка с предложението районирането за бъдещите първокласници да не важи за

Предлагат децата от малцинствата да могат да учат и извън кварталите си

06 February 2018 19:10

Министерството на образованието предлага районирането за бъдещите пъвокласници да не важи за всички ученици. Децата от малцинствата може да бъдат насочвани от общините към други училища извън кварталите им. В „Христо Ботев” в София например има само едно училище. Почти 100% от учениците са местни и се самоопределят като роми. Някои семейства обаче са склонни даже да се преместят в друг квартал, за да не учат децата им там и да имат по-голям шанс за социализиране. Твърдят, че

Багери в ”Столипиново”, бутат незаконни магазини

30 January 2018 14:50

Започна премахването на 25 незаконни търговски обекта в пловдивския квартал „Столипиново“. Акцията се охранява от екипи на МВР Пловдив и ще продължи 3 дни.